Copy
Siste nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Åpne nyhetsbrevet i en nettleser
21. juni lanseres Nye Miljøfyrtårn

Det er nå 20 år siden det første Miljøfyrtårn-sertifikatet ble delt ut, og vi markerer jubileet med å lansere en ny versjon av Miljøfyrtårn. I denne e-posten får du viktig informasjon om hva endringene betyr for dere som er sertifisert Miljøfyrtårn.

Del 1 av Nye Miljøfyrtårn lanseres nå før sommeren. Dette er en forbedret sertifiseringsløsning for enkeltstående virksomheter. I løpet av høsten lanserer vi del 2, for konsern og kommuner sertifisert etter hovedkontormodellen.


Ny digital sertifiseringsløsning 
21. juni digitaliserer vi hele sertifiseringsprosessen for enkeltstående virksomheter. Dette blir synlig gjennom en ny og mer kundevennlig Miljøfyrtårnportal. Vi lanserer nettbaserte verktøy som gjør at virksomheter kan jobbe mer selvstendig og effektivt med sertifiseringen, og dermed redusere kostnadene knyttet til miljøfyrtårnarbeidet.

Virksomheter som er sertifiserte Miljøfyrtårn vil oppleve forbedringene på følgende måte:  
  • Virksomheter sertifiseres på vesentlig færre og mer spesifikke miljøkriterier
  • Tidligere verktøy i excel- og wordformat er erstattet av digitale verktøy
  • Mange forenklinger gjør at virksomheter kan jobbe mer selvstendig med forberedelsene til sertifisering og resertifisering
  • Et digitalisert klimaregnskap basert på innrapporterte tall lanseres i august og gir bedre statistikk på miljøprestasjonene 
     
Mer informasjon om hovedendringer i sertifiseringsprosessen kan du lese på våre nettsider.

Vi har redusert antall krav for flere bransjer - se om det gjelder din bransje her

Ved lansering 21. juni 2016 vil dere finne alle endringene i Miljøfyrtårnportalen.
Overgangsperiode
De nye kriteriene gjelder fra 21. juni. Etter dette vil det være en overgangsperiode på et halvt år. Sertifiseringsprosesser som er påbegynt før 21. juni, men ikke fullført, vil kunne benytte gamle kriterier og verktøy så lenge sertifiseringsmøtet gjennomføres innen 31. desember 2016. 


Resertifisering i sommer? 
Virksomheter som skal resertifiseres like etter lansering av ny portal og nye verktøy 21. juni, har fått automatisk utsettelse av resertifiseringen. Det gjelder enkeltstående virksomheter som har utløpsdato på sitt Miljøfyrtårn-sertifikat mellom 20. juni og 31. juli 2016. Utsettelse er gitt frem til 1. september 2016.

Vi håper dermed at flest mulig vil benytte vårt nye nettbaserte verktøy og tror det vil gi dere en vesentlig bedre opplevelse av resertifiseringen. Om dette gjelder din virksomhet og du har spørsmål, må du gjerne kontakte oss i stiftelsen på telefon eller e-post.
Nettside
Nettside
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
E-post
E-post
Kontakt oss 
Telefon 38 00 80 60
E-post post@miljofyrtarn.no
 
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Postboks 514
4665 Kristiansand
 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.