Copy
Het Jan van Es Instituut, hét landelijk kenniscentrum voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, informeert u in deze digitale nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de geïntegreerde eerstelijnszorg en de activiteiten van het Jan van Es Instituut. Het Jan van Es Instituut brengt kennis over De Triple Aim aanpak en integratie van zorg naar de regio.
ROS adviseurs worden Triple Aim adviseurs
ROS adviseurs hebben het afgelopen jaar een intensief Triple Aim programma van het JvEI gevolgd. Dankzij deze scholing (uniek en enig in zijn soort in Nederland) zijn deze ROS adviseurs gevormd tot Triple Aim adviseurs. Lees verder...

Risicostratificatie in Nijkerk
Het JvEI heeft in opdracht van Raedelijn een pilotstudie gedaan naar een wereldwijd veel gebruikt risicostratificatie model, het Adjusted Clinical Groups (ACG) model van de John Hopkins University. Lees verder...


Save the date: Triple Aim congres dit jaar op dinsdag 20 juni
Welke methodieken heb je nou daadwerkelijk nodig om Triple Aim te realiseren? Deze vraag hopen we tijdens dit congres te beantwoorden. Niet door plenaire sprekers aan het woord te laten, maar door u actief alle methodieken in carrousel vorm te laten ervaren. Lees verder...

JvEI Bestuursdagen; een nieuwe manier van kijken naar governance

We beseffen allemaal dat nog meer regels, nog meer toezicht en nog meer controle niet gaat helpen, er is een nieuwe perspectief nodig. Waarden gedreven toezicht, een open cultuur, moreel gedrag: termen die steeds vaker gebruikt worden. Lees verder...


De eerste (integrale) geboortezorgorganisaties zijn opgericht
De afgelopen maanden is er in verschillende regio’s keihard gewerkt aan de oprichting van Geboortezorgorganisaties die integrale geboortezorg leveren. De eerste vijf organisaties zijn de afgelopen maanden opgericht. Lees verder...


Steeds meer vraag naar Triple Aim Expertise JvEI
Afgelopen weken heeft het JvEI op diverse plekken in-company presentaties verzorgd over Triple Aim. Lees verder...
Agenda JVEI bijeenkomsten
Governance in one day
Deze dag zal starten met diverse perspectieven op governance, waarna we zullen ingaan op zowel de verschillende netwerkvormen als de posities en het gedrag van de verschillende stakeholders daarbij. Lees verder...

Anderhalvelijnszorg = eerstelijnszorg PLUS
Door de ontwikkelingen op het gebied van substitutie van zorg lijkt de eerstelijnszorg te transformeren in een plusvariant. Anderhalvelijnszorg is daar een voorbeeld van, maar waar hebben we het dan precies over? Lees verder...

Triple Aim in one day
Zijn de drie doelstellingen (1) het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, (2) het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie en (3) het verlagen van kosten te bereiken? Lees verder...

Bestuursdagen 2017
Nadat vorig jaar de focus lag op externe oriëntatie, zullen we dit jaar het programma opzetten rond Governance in de eerstelijnsgezondheidszorg. Lees verder...

Risicostratificatie in one day
Op basis van nieuwe inzichten op welke wijze risico’s van populaties kunnen worden ingeschat gaat u aan de slag met instrumentarium om deze risico’s ook daadwerkelijk te bepalen. Lees verder...

Triple Aim Congres
In Nederland wordt in verschillende regio’s door individuen en organisaties reeds een aantal jaar gewerkt volgens deze aanpak en de Triple Aim nagestreefd,  maar welke methodieken heb je nou daadwerkelijk nodig om Triple Aim te realiseren? Lees verder...

Triple Aim Zomerdriedaagse
Naast onze workshop Triple Aim in one day, bieden we u deze zomer de kans zich in drie dagen geheel onder te dompelen in alle kanten van Triple Aim. Lees verder...


Leiderschapstraining in de veranderende eerstelijnszorg
Voor de veranderde omgeving van de zorg spreekt de literatuur over transformatief leiderschap ter vervanging van (of aanvulling op) het het klassieke professionele leiderschap. Lees verder...
Copyright © 2017 Jan van Es Instituut
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier afmelden.