Copy
Juni 2015 - Louise Arnold Bik
In deze nieuwsbrief
  • Workshop: 'Sporen uit oorlogen'
    Zaterdag 4 juli, Soestdijk
  • Instructie workshop: Haal informatie over situatie/vraagstuk van tafel!
    Dinsdag 7 juli of vrijdag 28 augustus, Soestdijk

     Zaterdag 4 juli 2015
     Voor ieder met oorlogservaringen van zichzelf, de familie of
      anderszins dichtbij.

     'Sporen uit oorlogen'  -   systeemopstellingen
     

     Dinsdag 7 juli, vrijdag 28 augustus 2015
     Deelnemer: "De instructie was fijn praktisch. Door op die dag
      veel te oefenen, voelde ik me direct  toegerust
      om er zelf mee aan de slag te gaan."

     Instructie 'Coachen met Oase'  -  tafelopstellingen
     Meer informatie in flyer en op de website   
Workshop 'Sporen uit oorlogen'
Om voortslepende oorlogsdynamieken nader te onderzoeken - individueel en collectief -, plek te geven en de wijsheid en kracht mee te nemen in het verdere leven.

 
Oorlogen hebben een onoverzienbare impact. De gebeurtenissen zijn groot, gruwelijk, verwarrend, emotioneel, tegenstrijdig en moeilijk te verwerken. 
In oorlogssituaties bestaan onmenselijke dilemma's  en worden mensen tegen elkaar uitgespeeld. Tijdens en na de oorlog wordt  in 'goed' en 'fout' gesproken; de oorlogswerkelijkheid is echter veel weerbarstiger en genuanceerder. 
De invloed van gewapende conflicten laat zich gedurende meerdere generaties, door de eeuwen heen, steeds opnieuw gelden; in het individuele leven en ook collectief. Landen blijven worstelen met hun verantwoordelijkheden rond daderschap en slachtofferschap.Ook voor nazaten is het niet eenvoudig om die ervaringen een plaats te geven. Dat wat niet gezien en verwerkt kan worden en geen plek krijgt, zoekt onderhuids wegen en kan zomaar expliciet oppoppen. 

De verschrikkingen, ontwrichting en dilemma's van oorlogen zijn veelal te pijnlijk om onder ogen te zien: te rauw en te groot om te dragen, te complex om te begrijpen en te onvoorstelbaar om te benoemen.

Oorlogsdynamieken
De context van elke oorlog en de individuele plaats daarin, is uniek en verschilt per specifieke geschiedenis. Tegelijkertijd blijkt dat het opstellingsproces rond een bepaalde oorlog ook een werking heeft voor andere mensen die zich verbonden weten met andere oorlogen. Er tonen zich gemeenschappelijke dynamieken die oorlogen en hun sporen tekenen: dader - slachtoffer dynamieken, de 'schuld' van overleven waar anderen het leven lieten, de complexiteiten rond 'verraad' of de beschuldiging daarvan, verlies, collaboratie, dubbelrollen e.d. 
Ook in latere generaties blijven mensen nog lasten van de oorlog dragen, vaak onderhuids.
Vrijmakende bewegingen zijn bijvoorbeeld: verleden en heden scheiden, verwarring ontknopen, losmaken van schuldvraag, plaats geven aan wat was en het eigen leven nemen, 

Workshop 'Sporen in oorlogen'
In deze workshop onderzoeken we die dynamieken aan de hand van de persoonlijke thema's en historie van deelnemers. 

Zaterdag 4 juli, 10 – 17.15, Lucident Consult, 3761GP Soestdijk, om de hoek van het paleis.
Kosten: € 100, incl. lunch (€ 220 ex. btw als bedrijf betaalt en € 140 ex. btw met factuur voor zzp-ers ). 50% reductie voor diegenen die  eerder de workshop 'Banden met Nederlands Indië/Indonesië meemaakten.
Voor de organisatie van deze workshop is tijdige aanmelding zeer behulpzaam; het aantal deelnemers is van belang. Maximaal 8 deelnemers.

 
Contact gegevens:
Adres:
Lucident Consult
Louise  Arnold Bik
Colenso 162
3761 GP Soestdijk

Telefoon:
+31 6 47408063

E-mail:
Info@lucident.nl