September 2015 - Louise Arnold Bik
Inhoud:

     Zaterdag 17 oktober 2015

     Voor eenieder met oorlogservaringen van zichzelf, de familie of
      anderszins in contact met oorlog.


     'Oorlogssporen'  -   workshop opstellingen
 
De impact van oorlogen is niet te overzien. Juist nu worden we dagelijks geconfronteerd met de verschrikkingen en gevolgen van actuele oorlogen .
De gebeurtenissen zijn groot, gruwelijk, verwarrend, emotioneel, tegenstrijdig én moeilijk te verwerken. Er bestaan onmenselijke dilemma's  en mensen worden tegen elkaar uitgespeeld. 
 
Het menselijk leed, de ontwrichting en de dilemma's als gevolg van oorlog zijn veelal te pijnlijk om onder ogen te zien, te rauw en te groot om te dragen, te complex om te begrijpen en te onvoorstelbaar om te benoemen. Tijdens en na de oorlog wordt  in 'goed' en 'fout' gesproken; de oorlogswerkelijkheid is echter veel weerbarstiger en genuanceerder.
Voor overlevenden en nazaten is het niet eenvoudig om de ervaringen een plaats te geven. Dat wat niet gezien en verwerkt kan worden smeult onderhuids door en de oorlog kan plots weer ontbranden, individueel of collectief. 
De invloed van gewapende conflicten blijft zich steeds opnieuw manifesteren in opeenvolgende generaties en door de eeuwen heen. Omdat landen blijven worstelen met hun verantwoordelijkheden rond daderschap en slachtofferschap, wordt de oorlog zelden collectief vol onder ogen gezien.
 
De context van elke oorlog en ieder individu, is uniek en verschilt per specifieke geschiedenis. Toch kan een opstellingsproces rond een bepaalde oorlog ook een werking hebben voor mensen die zich verbonden weten met andere oorlogen.
Gemeenschappelijke dynamieken die oorlogen en hun sporen tekenen, tonen zich: dader - slachtoffer dynamieken, 'schuld' van overleven waar anderen het leven lieten, de complexiteit rond 'verraad' of de beschuldiging daarvan, verlies, collaboratie, dubbelrollen, gedwongen migratie e.d. 
Deze dynamieken blijken nog generaties te kunnen doorwerken. Sommige mensen dragen een zware last van oorlogen van lang voor zij werden geboren.

Bij het opstellingsproces zijn bewegingen mogelijk die vrij maken: verwarring ontknopen, verleden en heden scheiden, losmaken van schuld- of haatgevoelens, plaats geven aan wat was, 'het' onder ogen zien en het eigen leven nemen.

Tijdens de workshop 'Oorlogssporen' onderzoeken we de dynamieken aan de hand van de persoonlijke thema's en historie van deelnemers. En natuurlijk zoeken we ook naar bewegingen die bevrijden en kracht geven.

Zaterdag 17 oktober, 10 – 17.15, Lucident Consult, 3761GP Soestdijk (vlakbij paleis).
Kosten: € 95, incl. lunch (€ 220 ex. btw als bedrijf betaalt en € 140 ex. btw met factuur
voor zzp-ers ). 50% reductie voor diegenen die  eerder de workshop 'Banden met Nederlands Indië/Indonesië meemaakten.
Voor de organisatie van deze workshop is tijdige aanmelding zeer behulpzaam; het
aantal deelnemers is van belang. Maximaal 8 deelnemers.

Enacted Reality bij transitie als gezamenlijk avontuur

Gezamenlijke verandering kan alleen met inzicht vanuit diverse perspectieven en belangen. In 'Overval of samenwerking' leest u hoe Enacted Reality heeft bijgedragen aan het besef hiervan.

'Enacted Reality' verwijst naar werkvormen die de werkelijkheid zowel uitbeelden als transformeren. Ook al gaat het over de realiteit, het is een avontuur in een 'proefwerkelijkheid' die de weerbarstige werkelijkheid weerspiegelt. Dit geeft ruimte voor inzichten en voor experimenteren. Vrijblijvend is het niet: de gezamenlijke inzichten en beleving beklijven, én voeden het 'serieuze'  transitieproces.

Lucident Consult werkt samen met Interventies.info om transitieprocessen te versnellen met gebruik van enacted reality.
 
 
Contact gegevens:
Adres:
Lucident Consult
Louise  Arnold Bik
Colenso 162
3761 GP Soestdijk

Telefoon:
+31 6 47408063

E-mail:
Info@lucident.nl