Nieuwsbrief Einde 2012 - Lucident Consult
Nieuw: 
 • Online Coaching:  vrijheid qua tijd, agenda en plaats: gecertificeerd.
 • 'Uitzicht voor bedrijven en ondernemers in zwaar weer', consult of workshop. 
Snel:
 • Instructiedag Coachen met Oase - tafelopstellingen: maandag 14 januari

Inhouden glansrijk naar 2013

Nu 2012 bijna achter de rug is, dringt het programma 2013 al een poosje. Momenteel vind ik het lastig om vooruit te plannen.
Iedere dag verandert het speelveld - micro en macro -;  korte termijn programmering past beter. Liefst reageer ik stante pede op vraag en input. Zo ontstaat co-creatie, uitdaging, betrokkenheid, samenwerking én innovatie. 

In de wereld signaleer ik zowel een tendens tot sterkere polarisering als tot meer saamhorigheid en menselijke maat. De economische chaos creëert, naast ellende, ook noodzaak en ruimte voor wezenlijke veranderingen. Tegelijkertijd zet de supersnelle opmars van sociale netwerken alle opvattingen van het 'oude zakendoen' op de schop.
Grenzen vervagen: producten en diensten vervloeien bij waardecreatie, aanbieders en klanten worden partners, duurzaamheid en commercie reiken elkaar de hand. 

Niemand kan voorspellen wat concreet 2013 zal brengen. 
Volgens mij is de uitdaging om ons te richten op de kansen en innovatie, met compassie met diegenen die lijden onder de moeilijkheden en tragische ontwikkelingen.
Hoe het iemand financieel ook vergaat ...ik hoop dat veel mensen zich kunnen laten inspireren door intens te genieten van schoonheid, van oprecht contact, inzichten en van alle kleine vreugdevolle dingen.
 
Lucident Consult in gespecialiseerd in effectieve korte ondersteunende trajecten, bijvoorbeeld bij (management)team ontwikkeling of bij samengaan van bedrijven of teams.
Aandachtspunt is altijd: waar zitten (onvermoede) krachten én om welke positionering heeft een effectieve werking, gegeven de omstandigheden.
Regelmatig is het voldoende als er helderheid komt en eventueel een 'missing link' in beeld wordt gebracht. Soms is ondersteuning van de integratie in leiderschap, medewerkers en totale organisatie aan te bevelen.

In gesprek met u verken ik graag de uitdagingen van uw bedrijf, organisatie, team of medewerker en of ik kan bijdragen om de mogelijkheden volop te benutten.
Dat is vrijblijvend met de mogelijkheid dat iets moois ontstaat.
Ik nodig u uit om uw ideeën of wensen aan Lucident Consult te ventileren of te bespreken.
 
Ik wens u heerlijke feestdagen en een geïnspireerd begin van 2013. Tot ziens!
Louise ArnoldBik


Programma begin 2013

Locatie Soestdijk
 • Maandag 14 januari: Instructiedag
  Coachen met Oase - Tafelopstellingen,  zie flyer.
  "Je zet het vraagstuk op tafel en vervolgens ontvouwt de informatie zich als vanzelf;  met  weinig woorden".
  Op de instructiedag maakt u kennis met meerdere toepassingsmogelijkheden en werkwijzen om te integreren in uw eigen benadering. U leert valkuilen vermijden, contact met de klant te versterken en, vooral, veel informatie uit te genereren.

  Lees verder...
 • Woensdagmiddag 16 januari 13 -18u:  'Ondernemers in zwaar weer'.
  Een krachtenveldverkenning verheldert en ordent. Het geeft zicht op de ware knelpunten én op kansen. U kunt mogelijke maatregelen vooraf toetsen om inzicht te krijgen op de werking ervan: effecten, haalbaarheid, valkuilen én wat nodig is om de ingreep optimaal te laten werken. Voorkom dat u vastdraait en richt u op reële perspectieven. Lees verder hieronder
   
 • Zaterdag 9 februari: Opstellingenworkshop
  'Banden met Nederlands Indië of Indonesië'
  Welkom is ieder die een band ervaart met Nederlands Indië of Indonesië!
  Steeds weer geeft het kracht als we ons verbinden met historische wortels, wát er ook is gebeurd. Puzzelstukken van een collectief én persoonlijk verleden en heden, vallen in elkaar. We werken met actuele vraagstukken van deelnemers. 
  Zie flyer.
 • 3 Donderdagen 7 feb. + 7 mrt + 18 april:
  Vervolgopleiding Systemisch Werken in Teams
  Voor professionals en managers die met teams werken en beschikken over een gedegen achtergrond in de systemische benadering.
  Inhoud: aanvullend gedachtegoed (dynamieken binnen en rond teams), aanscherpen systemisch waarnemen, de effecten van eigen positionering en oefenen met veel werkvormen en het afstemmen daarvan op de specifieke situatie. Zie
  flyer.
   
 • ‚Äč Actueel programma altijd op www.lucident.nl.
De complexiteit en de uitdagingen zijn groot.
Heroriëntering en keuzes maken is nodig. Het werkveld is complex.
Als ondernemer kent u onnoemelijk veel uitdagingen, afwegingen en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld t.a.v. personeel, klanten, gezin en eigen welzijn.

In crisis is de valkuil om ad hoc zaken te lijf te gaan, met het ene probleem met het volgende te vullen en te hard te werken.
De eerste opgave is om het overzicht te houden en de rauwe realiteit onder ogen te zien. Het is ook nodig om onder ogen te zien waar pijn wordt geleden en dit te erkennen. 
De volgende opgave is om te zien wat kansrijk is, waar perspectieven liggen en welke maatregelen onder welke condities kans van slagen hebben. 
 
Een krachtenveldverkenning verheldert en ordent. Het geeft zicht op de ware knelpunten én op kansen. U kunt mogelijke maatregelen vooraf toetsen om inzicht te krijgen op de werking ervan: effecten, haalbaarheid, valkuilen én wat nodig is om de ingreep optimaal te laten werken.

Maatwerk consult voor ondernemers, directeuren en bestuursleden:
Uw investering is 3 uur voor een individueel consult met tafelopstelling en een vervolgconsult van 1,5 uur om de puntjes op de i te zetten.
Natuurlijk is het mogelijk om dit traject te verlengen. In overleg stellen wij uw financiële investering vast.
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de specifieke situatie kan het zinvol zijn om met een directie of managementteam te werken.

Workshop voor ondernemers of leiders, maximaal 2-6 deelnemers.
Op deze lange middag krijgt de situatie van iedere deelnemer apart aandacht en zullen er ook gezamenlijke thema's zijn. We werken met tafelopstellingen en kleine oefeningen. De gemeenschappelijkheid rond het thema werkt verhelderend en stimuleren. 
Op 16 januari wordt dit voor het eerst aangeboden, daarom een zacht prijsje: € 100 excl. btw, incl. versnaperingen.

Online coachen; vrijheid in tijd en plaats

Louise ArnoldBik is gecertificeerd e-coach (Europees instituut/eCoachPro)
 
Lastig om coachafspraken te agenderen? Graag de tijd nemen om te reageren? Coaching 'on the job'? Prettig om op een inzicht of vraag te kauwen en herkauwen? Privacy?
Een beveiligd webportal - ingericht voor coaching - is de ontmoetingsruimte. Hier hebben wij contact, vooral via berichten.

Uw coachtraject voltrekt zich op tijdstippen en in de frequentie, die passen bij uw actuele situatie. Het is efficiënt en intensief...praktisch en diepgaand.
Bij een frequentie van 2 à 3 keer per week komt er flow in het traject. Uw praktijkervaringen kunt u 'hot on the spot' inbrengen. Ik kan direct reageren. 
Het wordt 'coachen on the job'. De eerste effecten merkt u al binnen enkele weken.

Een combinatie met face to face contact en bijvoorbeeld een tafelopstelling, blijven mogelijk.
Vooraf zetten we een helder kader neer. Ik ga graag met u in gesprek om te overleggen wat bij u en uw situatie past.

Specialisaties:
Gericht op de organisatie en uw positie:
 • Leiderschap | Optimaliseren van uw kwaliteiten |  In contact met uzelf, uw mensen en het speelveld.
 • Effectief positioneren in de gegeven situatie  | Zicht op complexe speelvelden, valkuilen en perspectief | Grip op sluipende dynamieken 
 • Strategische en bestuurlijke vraagstukken  |   Besluitvorming
 • Helderheid bij samenwerking | Samenwerkingspartners  |  Opdrachten
 • Navigeren bij crisis, problemen en dilemma’s
 • Positie nemen als (extern) professional  |  Interim opdracht  |  Projectmanagement
Gericht op uw ontwikkeling:
 • Persoonlijke ontwikkeling  |   Versterken van eigenwaarde
 • Keuzes  |  Dilemma's  |  Balans werk - privé
 • Levensvraagstukken  |  Zingeving 
 

Contact gegevens:
Adres:
Lucident Consult
Louise Arnoldbik
Colenso 162
3761 GP Soestdijk

Telefoon:
+31 10 345 3845

E-mail:
Info@lucident.nl