Juli 2014 - Lucident Consult, Louise Arnold Bik

*   Intuïtie als super-processor
*   Klantinteractie voor bedrijfssucces


     Woensdag 27 augustus 2014
     Instructie 'Coachen met Oase'
     
Voor iedereen: Zet het vraagstuk gewoon op tafel!  
     Meer informatie 
     

Intuïtie als super-processor

Weten wat je weet
Aan intuïtie kleeft ten onrechte het aureool van vaag, ongrijpbaar en irrationeel. In werkelijkheid betekent intuïtie dat we iets weten of begrijpen zonder bewuste beredenering. Intuïtief ‘weten’ en ‘handelen’ is terug te voeren op tastbare feiten en inzichten.
Ik ontdekte dat jaren geleden. Ik gaf les in het begeleiden van organisatieopstellingen, een belevingsgerichte werkwijze. Terecht vroegen studenten na een door mij begeleidde opstelling: “Waardoor wist je wat je wist en deed je wat je deed?”


Ongrijpbaar
Enkele momenten stond ik met mijn mond vol tanden. En toen speelde, in slow motion, het hele opstellingsproces zich voor mijn geestesoog opnieuw af. Ik zag dat ik impliciet ontelbare signalen had waargenomen: lichaamstaal, stembuigingen, gelaatsveranderingen, oogopslag, emoties en hun onderlinge relaties. Tot mijn eigen verrassing kon ik alle – eerder ongrijpbare – stappen volledig verklaren.

Ons brein is kennelijk in staat razendsnel talloze prikkels te verwerken tot een opvatting, hypothese of actie. Een geniaal vermogen, want het is ondoenlijk al het denkbare rationeel te toetsen.
Lees mijn hele blog.....


Klantinteractie voor bedrijfssucces

Traditioneel gezien verzorgt sales, waaronder klantcontactcentra, de bulk aan contacten tussen de klant en de organisatie. In veel bedrijven wordt een klantcontactcentrum gezien als een kostenpost en wordt er gestuurd op efficiëntie.

Voor liefhebbers van opstellingen:
In organisatieopstellingen komt sales vaak terecht op een plek flink uit de buurt van de andere afdelingen in de organisatie én naar buiten gericht. De representant van sales mist vaak het contact met de rest. Andere afdelingen hebben sales zelden in het blikveld en zitten ook niet echt op contact te wachten.


Met de komst van digitale mogelijkheden roeren klanten zich op manieren, die voorbij gaan aan sales en after-sales . Omdat klanten zelf al informatie van internet halen, ontstaan nieuwe eisen voor klantencontact. Bij alle aspecten van zo'n contact wordt kwaliteit cruciaal en toegang tot de hele organisatie nodig. Tegelijkertijd geven klanten veel input voor een bedrijf, die daarmee de marktpositie kan verstevigen. Zo wordt klantcontact waarde-uitwisselingWil dit optimaal verlopen, dan vraagt dat om forse aanpassingen in de organisatie.
Ik kijk erg uit naar opstellingen om hiermee te experimenteren; die workshop komt er beslist aan.

Samen met Saskia Haafkes (IN-Zicht), Hans Kardol (KSI) schreef ik het coverartikel van Customer Contact Magazine: Klantinteractie - superfood voor business.
     
Fijne zomer!!!

 

Contact gegevens:
Adres:
Lucident Consult
Louise  Arnold Bik
Colenso 162
3761 GP Soestdijk

Telefoon:
+31 6 47408063

E-mail:
Info@lucident.nl