Copy
Nieuwsbrief November 2012 - Lucident Consult

Inhoud

  • Overdenking: Zie de ander....
  • Banden met Nederlands Indië / Indonesië; workshop op 9 december 2012
  • Coachen met Oase: Instructie, LinkedIn groep
  • Vervolgopleiding Teamontwikkeling met systemische blik
  • Gastbijdrage bij interimmanagers en coach opleiding
Last minute 9 december a.s.: Workshop Banden met Nederlands Indië / Indonesië

Overdenking
Zie de ander, kom in beweging

Kent u dit? Op straat wissel je opeens een korte blik met een vreemde en dat maakt jouw dag al goed. Dat wordt een blik van herkenning genoemd.
Hoe zou onze maatschappij er uit zien als we stelselmatig elkaar écht aankijken, al is het een momentje....op het werk, bij de kassa, op straat, op het vliegveld, waar dan ook. 
In systeemopstellingen blijkt steeds dat zien en gezien worden, voorwaarde is voor verbinding en beweging. Het gaat om zien van de ander, van omstandigheden en van complicaties. Werkelijk gezien zijn en zelf zien, is soms al genoeg om impasses te doorbreken.

Deze gedachten kwamen tot me deze week tijdens het college van hoogleraar Paul de Blot SJ op Nyenrode. Om uit te leggen hoezeer wij het nodig hebben om elkaar werkelijk te ontmoeten, in direct contact, haalde Paul de Blot de filosofen Marcel, Levinas en Buber aan. Als ik de ander in de ogen kijk, dan zie ik ook wie ik zelf ben. In het aangezicht van de ander, ontmoet ik die ander zoals deze is. En, in de ander herken jij jouw eigen verantwoordelijkheid. Op die manier bestaat de maatschappij uit een netwerk van verantwoordelijkheden, aldus Levinas.
De colleges komen steeds terug bij het verbinden van 'Zijn' en 'Doen'; beiden nodig om iets  met bezieling tot stand te brengen. Via verhalen toont zich die verbinding. Vandaar dat Paul de Blot een serie colleges besteedt aan 'narratieve spiritualiteit'.

De paralellen met het systemisch werk en opstellingen liggen voor het oprapen. Opstellingen vertellen eigenlijk altijd een verhaal, soms zonder woorden. Een constructieve beweging ontstaat pas als eerst 'gezien' is. Een veel gebruikte rituele zin is 'ik zie je'. Wanneer deze oprecht is, geeft dit ruimte. 

Zien van 'het verhaal' bewerkstelligt kracht. We zien de persoon of een bedrijf mét alles wat deze meedraagt aan lief en leed, last, idealen, kwaliteiten, potentie, wortels et cetera. Het geeft kracht om te beseffen dat ieder mens en iedere organisatie een achtergrond heeft met wortels, verbindingen en ervaringen. We zien ook feiten onder ogen die pijnlijk en complex zijn - niet terug te draaien of op te lossen - ; gewoon omdat het zo is.
Met simpelweg zien zonder intentie, erkennen we elkaars bestaan en achtergronden. Dat geeft al inspiratie en tegelijkertijd schept het ruimte om tot handelen over te gaan.
 
Louise ArnoldBik
 

Banden met Nederlands Indië / Indonesië,
zaterdag 9 december 2012

 De invloed van de eeuwenoude band van Nederland met de Gordel van Smaragd is evident. Deze invloed dringt wel veel dieper door dan we ons bewust zijn. Dit geldt persoonlijk sterk voor mensen met een directe verbinding door bloedbanden en familiegeschiedenis. Veel van de rijke en veelzijdige geschiedenis is nog niet gezien. In het naoorlogse en postkoloniale Nederland is daar geen ruimte voor geweest en veel ligt nog erg gevoelig. Direct betrokkenen hebben geleerd om te zwijgen. Door het spreekwoordelijke 'Indische zwijgen' bleef veel onbesproken. De laatste jaren ontstaat meer ruimte voor de verhalen, vooral in de jongere generaties. Langzamerhand beseffen we de kracht waarmee de koloniale geschiedenis - zowel verrijkend als belastend - ons onbewust beïnvloed.
Steeds minder mensen kunnen het uit de eerste hand navertellen. We zijn nog wel met velen die de invloed aan den lijve ervaren, al dan niet bewust. Steeds weer blijkt het kracht te geven als we plaats maken voor de verbinding met historische wortels, wát er ook is gebeurd.

In de workshop ‘Verbinding met Nederlands Indië/Indonesië’ leveren alle deelnemers stukjes van een ongekende puzzel. P
uzzelstukken van een collectief én persoonlijk verleden worden met het heden verbonden. Het simpelweg verhalen over de Nederlands Indische familiegeschiedenis schept sterke verbondenheid met zowel individuele wortels als met het gemeenschappelijke veld. Ook voor Nederlanders zonder familiegeschiedenis overzee geldt dit; iedere Nederlander kan zich verbonden weten met de Nederland - Indië connectie. 

Gebeurtenissen uit het (familie)verleden krijgen een plaats in de innerlijke beleving en dat schept nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.
“Ik heb heel veel gehad aan de opstellingen rondom vraagstukken van Nederlands Indië. Niet alleen mijn eigen vraag maar ook de opstellingen van anderen hebben veel teweeg gebracht. Mentaal kan ik het niet verwoorden, maar ik voel het in mijn lijf: trots, kracht, begrip.”  - Uit e-mailbericht van een deelnemer -

Voor de opstellingen werken we met actuele vraagstukken van deelnemers. Welkom is een ieder die een band ervaart met Nederlands Indië of Indonesië.
In de flyer staan de gegevens over de workshop op 9 december, meer inhoudelijke informatie én een voorbeeld van een opstelling.

Meldt u alstublieft snel aan!


Systemisch werk met Paarden
introductiemiddag op donderdag 20 december 2012
bij Firenze te Ermelo


In het werk met een paard bij een opstelling treft de volhardendheid en punctualiteit van het paard. Het paard sluit geen compromissen als de werkelijkheid die zich wil tonen nog niet wordt gezien. Het lijkt wel of het paard meedogenloos trouw is aan 'hoe het werkelijk is', vrij van elk sociaal wenselijk gedrag.
  • Ik wilde testen of het paard systemen kan onderscheiden. En waarachtig, paard Sisi leidde me door de systemen die van invloed zijn op mijn leven en werk, door wat ik wilde zien maar vooral ook wat ik moeilijk kon zien. Sisi betrachtte engelengeduld. En toen ik het snapte, toen maakte ze een vreugde rondje door de paardenbak en leek weer helemaal vrij te zijn.
  • Ik begeleidde een opstelling rond teamperikelen. Het paard was afwisselend representant van wat niet werd gezien of gaf aan hoe ver we waren. Opeens liep hij naar de kant en benam mij het zicht op de teammanager. De teammanager meldde: "iemand kijkt naar me". De tijd bleek rijp dat de werkelijke teammanager zelf in de opstelling kwam. Heel snel daarna zei de teammanager: "ik heb het gezien, ik weet wat ons te doen staat".
U kunt het zelf meemaken op deze introductiemiddag, bedoeld voor mensen met basiskennis van de systemische benadering.
Annet van Beek (Firenze) vertaalt de signalen van de paarden. Louise ArnoldBik zorgt voor de systemische expertise. Download flyer
 

Coachen met Oase - tafelopstellingen
instructiedag op 14 januari 2013 te Soestdijk
linkedin groep
 

Een ruimtelijke voorstelling van een situatie of van een vraagstuk levert onnoemelijk veel informatie. Én meer dan dat. In een oogopslag is het complexe krachtenveld  zichtbaar met de vele interacterende relaties. Door verschuiving van één factor of speler, zie je hoe het hele veld verandert.
Dit geeft veel mogelijkheden voor inzicht, ontwikkelingsproces, experiment en testen van scenario's. Alle zintuigen worden aangesproken. De betrokkene wordt uitgenodigd aan de bestaande denkbeelden voorbij te gaan en te onderzoeken wat zich 'op tafel' vanzelf toont.
Een klant zei eens: "je zet het op tafel en vervolgens ontvouwt de informatie zich als vanzelf, met heel weinig woorden".

Met objecten een situatie uitbeelden is niets nieuws. U heeft vast ook wel eens verhoudingen willen uitleggen met gebruik van koffiekopjes of bierviltjes of zoiets. 
Op de instructiedag maakt u kennis met meerdere toepassingsmogelijkheden en werkwijzen die u met uw eigen benadering kan integreren. U leert valkuilen vermijden, contact met de klant te versterken en vooral veel informatie uit het beeld te genereren.  
Ervaring met systeemopstelling is niet nodig. De dag bevat weinig theorie en vooral veel prakische informatie om heel veel te oefenen. Download flyer.

De LinkedIngroep Coachen met Oase - tafelopstellingen is bedoeld als 'learning community' om ervaringen, vragen en suggesties uit te wisselen,


Vervolgopleiding:
Systemische Werk in en met Teams
drie dinsdagen: 
7 februari, 7 maart, 18 april 2013

Opleiding systemisch werk achter de rug? En dan staat vaak nog de vraag: 'hoe doe je dat nou met teams?' 
Deze vervolgopleiding geeft handvaten, gezichtspunten en werkvormen.
Esther van der Valk en Louise ArnoldBik geven vooral ook aan wat de thema's zijn, waar je op kan letten, hoe je zelf werkvormen ter plekke in een gegeven situatie ontwerpt.
Download flyer en neem contact op voor overleg.Louise in open programma's van anderen

12 december 2012
Professionaliseringsavond van NIVM voor interimmanagers, ook als deze geen lid zijn, te Driebergen.
De fascinerende positie van de interimmer staat centraal. Een IM’er heeft legio mogelijkheden om zijn/haar systemische positie te bepalen; en kan ieder moment opnieuw kiezen: middenin het organisatiesysteem, óf meer aan de buitenrand, óf net daarbuiten en alle variaties daarop.
Op deze avond ervaart u zowel bedrijfsopstellingen met menselijke representanten als tafelopstellingen.
Download uitnodiging.

Louise doceert een dag van de coachingsopleiding 'Hart van de zaak - Coachen in context' van psychologisch adviesbureau LTP te Amstelveen; start in februari 2013. In juni komen organisatieopstellingen als hulpmiddel aan de orde: "het zichtbaar maken en doorgronden van het krachtenveld van een vraagstuk, zowel vanuit persoonlijk als vanuit organisatieperspectief". Download brochure of kijk bij ltp.

Contact gegevens:
Adres:
Lucident Consult
Louise ArnoldBik
Colenso 162
3761 GP Soestdijk

Telefoon:
+31 6 47408063

E-mail:
Info@lucident.nl