Biuletyn Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl #6/2015
View this email in your browser

Szanowni Państwo!

Witamy na łamach Biuletynu elektronicznego
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl.

Zachęcamy do lektury poniższych tekstów. Mamy nadzieję, że przekazane
przez nas treści dostarczą Państwu interesujących informacji związanych tak
z Unią Europejską jak i z naszym regionem.
 

Zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl

 
Smog w Trybunale


Niska jakość powietrza, przepisy dotyczące praw jazdy oraz bezpieczeństwa ludzkiej krwi – to trzy obszary, wobec których Polska niedopełniła zobowiązań jako państwo członkowskie. Komisja Europejska zadecydował o skierowaniu tych spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja wezwała także Polskę do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących systemów gwarancji depozytów bankowych.
Pełny artykuł
Rynek bez barier


Zniesienie barier dostępu dla osób niepełnosprawnych do kluczowych produktów i usług jak transport, bankomaty czy handel elektroniczny – to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Chodzi o europejski akt w sprawie dostępności, który wprowadzi wspólne wymogi w krajach wspólnoty. Dzięki nim ludzie niepełnosprawni w całej UE będą mogli pełniej uczestniczyć w życiu społecznym.
Pełny artykuł
Zasadna pomoc dla Poczty


Rekompensata przyznana przez Polskę dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych w latach 2013–2015 jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa – uznała Komisja Europejska. - To pierwszy raz, gdy KE zatwierdziła wykorzystanie mechanizmu funduszu kompensacyjnego do sfinansowania powszechnych usług pocztowych – zaznaczyła komisarz Margrethe Vestager.
Pełny artykuł
WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie 2015

 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct  Przemyśl wraz z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji był organizatorem 13. Objazdowego  Festiwalu Filmowego  WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie Rzeszów, 19-22 listopada 2015 r.
30 projekcji filmów dotyczących ochrony praw człowieka, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz warsztaty, dyskusje i spotkania. To główne punkty dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”. Impreza organizowana w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie jest największym tego typu festiwalem w Polsce.
Pełny artykuł
Rolnictwo na Saharze


Leżący na Saharze Niger zamieszkuje 16 mln osób, z czego 80 proc. żyje na obszarach wiejskich. Mimo niesprzyjających warunków, jednym z głównych obszarów gospodarki jest rolnictwo. Dzięki dialogowi i współpracy, przy wsparciu Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacje producenckie zaczęły odgrywać kluczową rolę w tworzeniu polityki rolnej Nigru, a także w walce z ubóstwem i poprawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Pełny artykuł
Plany na przyszły rok


Inicjatywy w sprawie lepszego zarządzania migracjami i granicami, wdrożenie jednolitego rynku cyfrowego, gospodarka o obiegu zamkniętym, pakiet dotyczący opodatkowania przedsiębiorstw – to niektóre elementy drugiego rocznego programu pracy KE pod kierownictwem Jean-Claude Junckera. Komisja co roku ustala listę działań, jakie zamierza podjąć w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy.
Pełny artykuł
Równa praca, równa płaca


Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn lub różnica pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę pracy wynosi w UE 16,4 proc. Oznacza to, że kobiety muszą przepracować 59 dni więcej, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn. 2 listopada br. wyznacza symboliczny moment, w którym kobiety zaczynają pracować za darmo. Tego dnia obchodzimy Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń.
Pełny artykuł
Od 2017 koniec roamingu


Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego, który na sesji plenarnej w Strasbourgu zaakceptował porozumienie z czerwca br. w sprawie ostatecznego zakończenia naliczania opłat roamingowych. Ma to nastąpić w połowie 2017 r. PE przyjął nowy pakiet telekomunikacyjny, zawierający również m.in. przejrzyste zasady regulujące prawa dostępu do internetu.
Pełny artykuł

Rozwój ma wiele twarzy- konkurs


Co to jest współpraca rozwojowa? Dlaczego warto się w nią angażować? W związku z trwającym Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności szkolne do udziału w konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”. Zrealizujcie dwuminutowy film, który w prosty sposób pokaże ideę współpracy rozwojowej. Ale to nie wszystko – spot ma nawiązywać do kampanii społecznej, którą zaplanujecie. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody - tablety i smartfony. 27 października zapraszamy na warsztaty on-line na temat współpracy rozwojowej.

Pełny artykuł
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Google Plus
Google Plus
Copyright © 2015 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp