Biuletyn Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl #3/2016
View this email in your browser

Szanowni Państwo!

Witamy na łamach Biuletynu elektronicznego
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl.

Zachęcamy do lektury poniższych tekstów. Mamy nadzieję, że przekazane
przez nas treści dostarczą Państwu interesujących informacji związanych tak
z Unią Europejską jak i z naszym regionem.
 

Zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl

 
LIFE: Polska nagrodzona


Dwa projekty z Polski otrzymały nagrody LIFE Best dla najlepszych działań na rzecz środowiska w 2015 r. W sumie w finale znalazło się 11 laureatów. – Te innowacyjne projekty dowodzą, że nawet działalność na skromną skalę może przynosić imponujące rezultaty, które można wykorzystać w innych krajach dla wspólnego dobra – mówił komisarz Karmenu Vella.
Pełny artykuł
Inwestycje nabierają tempa 


Europejski portal projektów inwestycyjnych to nowa platforma internetowa skupiająca projektodawców i inwestorów z UE i spoza jej obszaru. Jest ona elementem planu inwestycyjnego, w ramach którego powstał już m.in. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Rok po jego uruchomieniu KE analizuje, co w planie inwestycyjnym działa prawidłowo, a co można poprawić.
Pełny artykuł
Prawa podstawowe  w UE


Komisja Europejska opublikowała dziś sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2015 r., w którym przedstawiła, jakie projekty promujące prawa podstawowe przedłożyła w ubiegłym roku i w jaki sposób uwzględniła postanowienia Karty w swoich pracach ustawodawczych i politycznych.  "Musimy dążyć do tego, aby wszyscy w Europie mogli korzystać z przysługujących im praw” – powiedział pierwszy przewodniczący KE Frans Timmermans.
Pełny artykuł

Punkt ED podczas "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" w Babicach w dniu 12.05.2016


Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct podczas  "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" w babickim dworze. 12 maja br. Gmina Krzywcza we współpracy ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl dołączyła do akcji "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" i w  babickim dworze zorganizowała  dzień otwarty, w którym każdy mógł obejrzeć nowo wyremontowany obiekt.

Pełny artykuł
Przemyśl świętuje Dzień Europy


Obchody w Przemyślu rozpoczęliśmy 9 maja w Starostwie Powiatowym od I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, w którym udział wzięła młodzież gimnazjalna z 8 szkół z terenu powiatu przemyskiego. Następnie z siedziby Starostwa w Przemyślu ruszył korowód, w którym udział wzięli uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, pracownicy WSPiA, Punktu ED, Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu oraz wolontariusze  Wszyscy zgromadzeni przeszli ulicami miasta Przemyśla rozdając przechodniom żółte tulipany jako symbol święta. Akcję urozmaiciła obecność maskotki Unii Europejskiej „Syriusza”, z którą każdy mógł zrobić sobie fotografie.
Pełny artykuł
Zalecenia dla Europy


Komisja Europejska przedstawiła w środę proponowane zalecenia dla poszczególnych krajów na 2016 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy. Państwa członkowskie osiągają postępy w reformach i eliminują zakłócenia równowagi makroekonomicznej, ale utrwalenie ożywienia gospodarczego w Europie wymaga dodatkowych działań. Rekomendowane zalecenia dla Polski dotyczą polityki fiskalnej, systemu emerytalnego, kwestii związanych z rynkiem pracy, a także inwestycji infrastrukturalnych i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.
Pełny artykuł

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej w Zespole Szkół w Nehrybce


Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Przemyślu był współorganizatorem I Powiatowego  konkursu wiedzy o UNII EUROPEJSKIEJ. W poniedziałek 25 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Tadeusz Kościuszki w Nehrybce  odbył się 2 etap pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. W konkursie wzięła udział młodzież gimnazjalna zgłoszona z 8 szkół z terenu powiatu przemyskiego. Każdą szkołę reprezentowało 2 uczniów.

Pełny artykuł
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Google Plus
Google Plus
Copyright © 2016 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp