Copy
   Persbericht
     19-09-2014, Amsterdam
Wordt deze email niet correct getoond? Bekijk het in uw browser. 

'Zon op de Zwijger'
Prijsvraag innovatieve zon-oplossing voor verduurzaming monumentale panden

 

De Groene Grachten, Stadsherstel en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen een prijsvraag uit te schrijven: 'Zon op de Zwijger'. Hierin wordt de markt uitgedaagd om met de meest innovatieve oplossingen te komen voor het plaatsen van zonnepanelen op het pakhuis. De lessen die daaruit geleerd worden, zullen worden toegepast op andere monumentale panden.

 
De potentie
Amsterdam heeft meer dan 11 vierkante kilometer aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Een deel daarvan is echter ‘monumentaal’ of beschermd stadsgezicht. Hoe kun je de historische waarde van die panden behouden en toch zoveel mogelijk vierkante kilometers benutten? De verwachting is dat de uitslag van de prijsvraag Zon op de Zwijger hier meer inzicht in biedt.
 
Ruimte voor vernieuwing
Met de prijsvraag Zon op de Zwijger wordt de markt uitgedaagd innovatieve zonnetechnologie toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan andere typen zonnecellen, andere kleuren en nieuwe bevestigingstechnieken. In de prijsvraag krijgt de markt maximale vrijheid voor creativiteit en vernieuwing. De winnaar mag samen met de initiatiefnemers van de prijsvraag aan de slag om het ingezonden ontwerp daadwerkelijk te realiseren.
 
Meerdere winstpunten
Met de oplossingen die voortkomen uit de prijsvraag, kan Pakhuis de Zwijger laten zien hoe nieuwe zonnetechnologie mogelijk is op een monumentaal dak, waar dat met conventionele panelen niet haalbaar was. De prijsvraag vergroot tevens de technische kennis bij overheid en in de markt ten aanzien van de mogelijkheden van zonne-energie. Bovendien ontstaat meer inzicht in de vraag of het huidige welstandskader nog aansluit bij de huidige stand van techniek in de zonnesector.

Week van de Energie
De prijsvraag 'Zon op de Zwijger' wordt gelanceerd op 19 september om 17.00 uur, als feestelijke afsluiting van de Week van de Energie. In deze door Pakhuis de Zwijger georganiseerde week werd gesproken over de ‘energieverslaving’ van de wereld en hoe we energiekoers kunnen wijzigingen om richting een duurzame toekomst te gaan. Dat zonne-energie daarin een belangrijke rol speelt, staat buiten kijf. Het Pakhuis sluit deze week toepasselijk af door zelf de eerste stap te zetten.
Betrokken partijen
De Groene Grachten is projecttrekker van Zon op de Zwijger. De gemeente Amsterdam (Bureau Monumenten & Archeologie, Stadsdeel Oost en Programmabureau Klimaat en Energie) is als adviseur bij dit project betrokken. Stadsherstel, de eigenaar van het pakhuis, neemt de uiteindelijke installatie van het innovatieve zonnesysteem voor haar rekening. Het project is bovendien onderdeel van Amsterdam Rooftop Solutions. Een deskundige jury zal de inzendingen van de marktpartijen beoordelen. In de jury nemen onder andere plaats Maurits Groen (voorzitter Stichting De Groene Grachten), Egbert Fransen (directeur Pakhuis de Zwijger), Karin Westerink (hoofd Monumenten BMA) en Onno Meerstadt (directeur Stadsherstel Amsterdam). De voltallige jury wordt volgende week bekend gemaakt.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suze Gehem, mede-oprichter De Groene Grachten, +31 (0)6 197 864 97, suze@degroenegrachten.nl
Facebook
Twitter
Email
Website
Copyright © 2014 De Groene Grachten, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp