Copy
Beste lezer,
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van De Groene Grachten!
Voor meer informatie, zie onze website.

Uit de startblokken

Met de laatste voorbereidingen in 2012, is De Groene Grachten in 2013 vol uit de startblokken!
Sinds december zijn de planning en financiering van de projectorganisatie officieel rond. We storten ons nu dus volledig op de inhoudelijke werkzaamheden. Onze project partners zijn van start gegaan in de verschillende werkgroepen. Binnen deze werkgroepen zijn een aantal (haalbaarheids)studies in volle gang, zoals een studie naar het halen van energie uit grachtwater en een studie naar warmte-koudeopslag (WKO). 
Verder is ons project team uitgebreid. Tim Lucas, technisch trainee van Liander, zal invulling geven aan de werkgroep 'ICT en gedrag'. Roeland van Elsas, afstudeerder aan de TU Delft, ondersteunt ons op de business case. Welkom beiden!
Tot slot zijn we nu officieel onderdeel van het feestjaar Amsterdam 2013! Onze evenementen zullen in de programmering van 2013 worden meegenomen.

Hieronder lees je meer over de laatste ontwikkelingen, of ga naar onze website!

Aan de slag!

In december stond het ontwikkelen van een energiescan voor ons eerste project, Nieuwe Prinsengracht 43-53, centraal. Search BV heeft hiervoor met Stadsherstel en BMA de panden uitvoerig doorgenomen. Op dit moment worden de laatste berekeningen door Search gemaakt. We weten al dat de meeste panden van energielabel F-G naar A-C zullen gaan met de voorgestelde maatregelen! Hierbij kun je denken aan het plaatsen van een lucht-warmtepomp met lage temperatuurverwarming, isolatie, achterzetramen, etc. Binnenkort meer gedetaileerde resultaten!

De energiescan is direct input voor alle werkgroepen die vanaf december van start zijn gegaan. De werkgroepen verenigen zich rond bepaalde thema's. Zo zijn er werkgroepen als 'Wind en Zon', 'Warmte' en 'ICT en Gedrag'. De partners weten wat ze te doen staat en hiermee is het startschot gegeven voor talloze studies! Van WKO (Tauw) tot het halen van energie uit grachtenwater (Deerns) en van duurzame bouwmaterialen (Emma) tot het vormen van een visie op gebiedsgerichte duurzaamheid (Royal HaskoningDHV). Wij zijn erg benieuwd wat zich de komende maanden zal aandienen!

Emma nieuwe partner

Als architect van ons eerste project op de Nieuwe Prinsengracht, zijn we al in een vroeg stadium met Emma Architecten in contact gekomen. Deze samenwerking beviel zo goed, dat Emma sinds vorige week officieel kennis partner van De Groene Grachten is geworden. Dit is een mooie aanvulling op de bestaande groep kennis partners, met overwegend ingenieursbureau's. Emma zal o.a. meedraaien in de werkgroepen 'warmte', 'watergebruik' en 'isolatie en binnenklimaat'. Ook kunnen zij als geen ander de koppeling maken tussen haalbaarheidsstudies en concrete toepassingen.

Wij zoeken een stagiair!

De Groene Grachten is op zoek naar een stagiair die per direct het project team komt versterken op marketing en communicatie. Bij voorkeur voor een periode van 3 tot 6 maanden. Kent u iemand die marketing, communicatie en het organiseren van evenementen leuk vindt? Stuur hem/haar dan deze stageomschrijving toe!

Animatiefilm online!

Als we De Groene Grachten eens in 1,5 minuut zouden willen uitleggen.... waar zouden we dan beginnen?

In het volgende animatiefilmpje legt Wubbo Ockels u uit waar De Groene Grachten voor staat! 

Klik hier!!!

Feestjaar 2013

De Groene Grachten is nu officieel aangesloten bij het groots opgezette ‘Feestjaar 2013’ van de stad Amsterdam; een viering van diverse culturele en historische jubilea (400 jaar grachten, heropening Rijksmuseum, herdenking 150 jaar afschaffing slavernij). Onze resultaten en ervaringen zullen daarom gedurende heel 2013 worden getoond aan een breed publiek middels verschillende evenementen, maar ook via pers en (online) media. Binnenkort meer informatie!

Schrijf de volgende data alvast in je agenda:

- Lentefestival: 26 mei 2013
- Zomerfestival: 15 september 2013 
- Herfstfestival: 24 november 2013

Zon op de daken?

Begin januari hebben we met Stadsherstel Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en Raedthuys een ronde gedaan langs een aantal panden in het centrum van Amsterdam. Samen bekeken we of het mogelijk zou zijn om zonnepanelen te plaatsen op o.a. de Duif, Amstelkerk, een woning op de Singel, Nieuwe Prinsengracht en Pakhuis de Zwijger. De ene locatie lijkt geschikter dan de andere. Op dit moment werken deze partijen aan concrete voorstellen en zo hopen we in februari knopen door te kunnen hakken!

Door de sneeuw is een tweede 'schouw-ronde' nog even uitgesteld. Begin februari bekijken we nog een paar panden in het centrum, de Zaanse Schans en forten in de Stelling van Amsterdam. 

Meer informatie over bovenstaande projecten is binnenkort te lezen op onze website.
Copyright © 2013 De Groene Grachten, All rights reserved.