Copy

Hur möter vi dem som inte längtar?

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Är du förberedd att möta sommaren?

Snart stundar studenter och skolavslutningar och vi sjunger om den blomstertid nu kommer...

De flesta gläds Ã¥t den stundande sommarledigheten men inte alla. De finns barn och ungdomar i vÃ¥r närhet som inte ser fram emot sommarens uppbrott av rutiner, dess ostrukturerade tillvaro, att förlora skolans trygghet och skyddsnätet när allting tar sommarlov. Det finns barn och ungdomar som inte längtar. Jag minns oron som jag som skolkurator kände inför ett sommarlov gällande en elev. Oron ledde till ett möte mellan skolläkaren, eleven och mig. Skolläkaren räckte under mötet fram sitt visitkort till eleven och sa: "Du fÃ¥r ringa mig när du vill". Sedan tillade han, "bara du inte ringer under juli mÃ¥nad, för dÃ¥ har jag semester". Problemet var kanske inte att läkaren skulle ha semester, utan hur det hela gick till och vilka signaler det skickade till barnet. Det är hög tid att börja planera och förbereda nu. Hur ska vi trygga sommaren och möta de barn som behöver oss vuxna som mest, även när vi kopplar bort oss. Vem finns där istället, vem kan ge dem trygghet och finnas där om de verkligen behöver en vuxen? Om det inte är du, om du stänger av mobilen, mÃ¥ste nÃ¥gon annan ha den pÃ¥. Har du förberett dig för sommaren?
Sverige dåligt på att fånga upp utsatta barn
Barn och unga. Sverige ligger dåligt till när det gäller att fånga upp de barn som har det allra svårast i samhället, det visar en internationell jämförelse från FN:s barnfond Unicef. Läs mer här.
Koll pÃ¥ Soc - en sajt om socialtjänsten
Barn och unga. En sajt lanserad av Barnombudsmannen och Socialstyrelsen "Koll på soc". Sajten ska ge barn och unga svar på deras frågor om vad socialtjänsten är och hur de kan få den hjälp de behöver. Läs mer här.
 
Stöd till skolpersonal inför anmälan till socialtjänst.
Orosanmälan. Lärare och annan personal inom skolan kan känna tvekan inför att göra en orosanmälan till socialtjänsten trots att det kan finnas en oro för att ett barn eller en elev far illa. Varför är det så, och vad leder egentligen en anmälan till? Som ett stöd i resonemangen runt detta har skolverket tagit fram denna film och ett antal diskussionsfrågor som rör orosanmälan. Läs mer och se filmen här.

Nyckeltal för kommuner om barn och unga

SKL. Att främja barn och ungas välfärd är en av kommunernas viktigaste uppgifter. I arbetet med att utveckla och förbättra sina insatser behöver varje kommun känna till förutsättningar och villkor för barn och unga i den egna kommunen. Nyckeltal med barn och unga i fokus innehåller 20 nyckeltal som representerar olika aspekter av barn och ungas situation utifrån flera verksamhetsområden i kommunen. I sammanställningen finns också en vägledning hur nyckeltalen kan tolkas och användas. Läs mer här.
Surfa lugnt - tips och råd om ungas nätvardag
Internet. "Surfa Lugnt" är ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag pÃ¥ Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv pÃ¥ nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna pÃ¥ internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrÃ¥gor. Läs mer  här.
Film om vikten av tidiga samordnade insatser 
Socialomsorg.  SKL presenterar en studie "20 barnavÃ¥rdsärenden" i en film som sätter fingret pÃ¥ vikten av tidiga och samordnade insatser i socialt arbete med barn och unga. En film som alla borde se, gör det! Se filmen här.
 
Böcker & Musik
 
Att bygga bärande relationer
"En hoppfull bok som förändrar samhället"
Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt? Läs mer här.
 
Beställ boken här.
Pris: 250 kr + frakt (42 kr).
Att förebygga livslångt utanförskap
"En bok som sparar både mänskligt lidande och miljontals skattekronor varje år"
Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje Ã¥r. Av dessa hamnar mellan 10-20% i utanförskap i vuxen Ã¥lder. Utanförskap bestÃ¥ende av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom... Läs mer här.
 
Beställ boken här.
Pris: 350 kr + frakt (56 kr).
På riktigt för dig (CD)
"Utan tvekan det bästa jag hört under mina 20 år som programansvarig på Bohusläns Museum. Lika bra som Hellström och Winnerbäck" /Ingrid Uhlman, Program- och konferensansvarig, Bohusläns Museum
Läs mer här. Beställ skivan här. Pris: 150 kr + frakt (14 kr).
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du fÃ¥r detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens