Copy

God Jul & Gott Nytt År 2022!  I  Ser mailet konstigt ut, klicka här.

Förändring kräver aktion

Vi måste kraftsamla och agera för att få saker att hända

"Vi måste bli den förändring vi vill se i världen", sa Gandhi när det begav sig. Och visst är det så, ingenting händer utan aktion och utan engagemang. Det finns många inspirerande exempel på hur personligt engagemang hos en eller flera individer skapat stor förändring för såväl individer, organisationer som samhället. Jag har på senare tid reflekterat mycket kring på vilket sätt jag själv bäst kan bidra till den förändring som jag ser som både nödvändig och brådskande i frågor om psykisk ohälsa och kopplingen mellan vår inre och yttre miljö. Det finns så mycket vi behöver göra för att hitta mer hållbara sätt att både förstå och bemöta psykiskt lidande, men också för att vi ska kunna återanknyta till oss själva och det ekosystem som vi är en del av. Och det finns många sätt vi kan engagera oss på. Vi kan engagera oss politiskt, antingen inom partipolitiken eller i annat politiskt förändringsarbete; vi kan engagera oss opinionsbildande genom debattartiklar och genom att skapa och delta i debatter på sociala och/eller traditionella medier; vi kan engagera oss som aktivister och genom att delta i protester, manifestationer och/eller genom civil olydnad. För att nämna några exempel. Hur vi engagerar oss är kanske mindre viktigt och upp till var och en att bestämma. Det viktigaste är att vi engagerar oss. Förändringen kräver aktion. Nu. Jag ser fram emot att få engagera mig vidare under kommande året och vill med detta, årets sista nyhetsbrev, önska dig en god och fridfull jul och allt gott för kommande året 2022.
Ge någon du tycker om en julklapp som gör skillnad

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till bättre folkhälsa i Sverige. Detta bl.a. genom att arbeta för ett brett utbud av behandlingsformer vid psykisk ohälsa samt för individers rätt att välja sådana behandlingsformer inom vården och övriga välfärdsystemet. Vidare vill vi erbjuda en mötesplats och en tvärvetenskaplig kunskapsbas som bygger på helhetssyn, för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda. Varje insats, bidrag och medlem är viktig i vårt arbete. Bli medlem, eller ge ett medlemskap i julklapp till någon du tycker om. Läs mer här.

Sjukt eller unikt intelligent? Om synen på våra mänskliga egenskaper

Debatt. Sjukt eller unikt intelligent? Läste för en tid sen om en studie som hade utforskat kopplingen mellan bipolaritet och kreativitet. Studien hade konstaterat att det finns en koppling mellan dessa två fenomen, vilket får mig bl.a. att reflektera kring hur vi ser på och benämner våra olika mänskliga färdigheter och kvalitéer. Läs mer här.

Psykiatrins godtyckliga diagnostisering sätter rättssäkerheten ur spel

Debatt. En klassisk studie gjord på 1970-talet av psykologen David L. Rosenhan synliggör med all önskvärd tydlighet den rådande godtyckligheten och rättsosäkerheten som råder inom psykiatrisk diagnostik. I studien angav sig Rosenhan och 7 andra personer höra röster för att bli inskrivna på psykiatrisk sjukhus. Läs mer här.

Strategiskt samarbete med Återhämtningens Hus i Malmö

Föreningen Alternativ till PsykofarmakaDet är med stor glädje och ära som vi kan meddela att FAP inlett ett strategiskt samarbete med peer support-organisationen, Återhämtningens hus i Malmö. Samarbetet omfattar ömsesidigt praktiskt och strategiskt  stöd mellan FAP och Återhämtningens Hus. Läs mer här.
Ljuga eller konsekvens - psykiatrins moment 22

Mad in Sweden. Säger du att medicinerna inte fungerar, eller ännu värre skadar dig, riskerar du inte bara få indragen ersättning från Försäkringskassan, du riskerar också andra mediciner, inlåsning och diagnoser. Läs mer här.

Strategiskt samarbete med IPS - Intentional Peer Support

Föreningen Alternativ till PsykofarmakaDet är med stor glädje som vi kan meddela att vi sedan senaste styrelsemötet inlett ett strategisk samarbete med internationella peer support-nätverket, Intentional Peers Support (IPS). Intentional Peer Support (IPS) är ett ramverk och en organisation som håller utbildningar i peer support och som stöttar människor och peer supporters i att skapa kraftfulla och transformativa relationer. Läs mer här.
Utbildningarna om skyddade personuppgifter nu bokade för våren 2022

Skyddade personuppgifter. Efter en intensiv höst har nu Cicki och jag bokat in kommande utbildningar om skyddade personuppgifter för första kvartalet (januari-mars) av 2022. Läs mer här.
Kommande aktiviteter

Nedan finner du sammanställningen av mina kommande öppna framträdanden.
 
Januari 2022
  • 14 fre Uppdragsutbildning: Skyddade personuppgifter
  • 20 tor Ljungskile Folkhögskola. Föreläsning: Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning
  • 21 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 27 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Februari 2022
  • 17 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 25 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Mars 2022
  • 18 fre Mittuniversitetet, Östersund Föreläsning: Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning
  • 25 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 31 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter
Mer information om mina föreläsningar finner du här och om mina kommande öppna framträdanden här. Vid frågor och/eller bokning, kontakta mig på lasse@lassemattila.com.
Nästa nyhetsbrev januari 2022.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2021 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp