Copy

Ju mer vi förstår desto mer kan vi hjälpa  I  Ser mailet konstigt ut, klicka här.

Med bara hammare gör vi allt till spik

Helhetssynen avgörande för effektiva insatser 

För en tid sen företrädde jag en ung vuxen i möte med öppenpsykiatrin. När den unge vuxne vill ha hjälp men inte vill ha mediciner konstaterar läkaren att hon inte förstår. Vidare ställer läkaren sig frågande kring hur hon ska kunna hjälpa den unge vuxne. Tystnaden som uppstår när jag konstaterar att jag inte tror att hon kan det blir väldigt talande. När jag själv bryter tystnaden med att vända på frågeställningen och fråga läkaren vad hon kan hjälpa till med om man bortser från mediciner så konstaterar läkaren att hon inte kan hjälpa till med något. Ett insiktsfullt påstående i det sammanhang som vi befann oss i. En av flera saker som slår mig efter detta möte, och alla andra liknande möten, är att vi i olika sammanhang ofta utgår enbart från det aktuella sammanhangets perspektiv. Att vi till exempel i medicinska sammanhang (psykiatrin och övriga vården) utgår från det strikt biomedicinska perspektivet och medikaliserar naturliga reaktioner på livets påfrestningar. Vi individualiserar och sjukförklarar lidandet, samtidigt som vi ser mediciner som ”lösningen på allting” (kanske utifrån att det är så gott som det enda som finns). För att vi ska kunna förstå lidandet och hitta hållbara vägar framåt mot läkning behöver vi se helheten och forma våra insatser utifrån denna. Vi behöver rusta vår verktygslåda med fler verktyg än bara hammaren. Vilka verktyg har du i din verktygslåda?
Psykisk ohälsa är funktionella reaktioner på livets påfrestningar 

Media. Torsdagen den 21 april medverkade jag i Benny Ottossons podd Feel good & Have fun. Bland samtalsämnen fanns psykisk ohälsa, psykiatrisk diagnostisering, psykiatrins utmaningar och möjligheter, förskrivning och nedtrappning av psykofarmaka, elchocksbehandling vid psykisk ohälsa, läkemedelsindustrins påverkan på hälso- och sjukvården samt medicinfria behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa. Läs mer om och lyssna på poddavsnittet (58 min.) >>

Workshop om peer support

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Lördagen den 26/3 arrangerade Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) en workshop om peer support. Nu finns inspelningen från workshopen tillgänglig på FAP:s YouTube-kanal. Läs mer om och se workshopen om peer support >>

Här är FAP:s nya styrelse

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Lördagen den 26 mars 2022 hade vi årsmötet för 2022. Som alltid var en av punkterna på dagordningen val av styrelse. Läs mer om FAP:s nya styrelse >>

WHO:s lanserar e-utbildning för ökad psykisk hälsa 

Psykisk hälsa. Tisdagen den 12 april arrangerade Världshälsoorganisationen (WHO) en global lansering av sin e-utbildning QualityRights. En utbildning som syftar till att främja psykisk hälsa, undanröja stigmatisering och främja integration i samhället. Läs mer om WHO:s e-utbildning >>

Ny avhandling: Svårt för män att söka vård för psykisk ohälsa
Mad in Sweden. Män med psykisk ohälsa möter flera hinder för att söka vård, jämfört med kvinnor. Särskilt män med låg utbildningsnivå. Läs artikeln >>
Psykiatrins brist på självinsikt
Mad in Sweden. En vanligt förekommande term som används inom psykiatrin är “sjukdomsinsikt”. Ett ord som ska beskriva hur väl patienten är medveten om att den är “psykiskt sjuk”. Och inte en... Läs artikeln >>
Onödiga 'utredningar' orsaken till psykiatrins köer
Mad in Sweden. En psykiatrisk undersökning tar vanligtvis lång tid, och psykiatern måste nästan helt förlita sig på status och anamnes. Klinisk blick och erfarenhet är... Läs artikeln >>
Psykiatrins ansvar...
Mad in Sweden. När alla möjligheter är uttömda och inget har gjort att patienten mår bättre, har vården och psykiatrin ett ansvar att vara uppdaterade enligt den senaste forskning. De ska... Läs artikeln >>
Kommande framträdanden

Nedan finner du sammanställningen av mina kommande framträdanden.
 
Maj 2022
  • 5 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 20 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Juni 2022
  • 2 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 10 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 20 mån Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Mer information om mina föreläsningar finner du på min hemsida. Där finner du också mer information om mina kommande öppna framträdanden. Vid frågor och/eller bokning, kontakta mig på lasse@lassemattila.com.
Nästa nyhetsbrev i maj 2022
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2022 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp