Copy

Utan aktion händer inget

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Vad driver dig?

Vi lever i ett ständigt brus, ett flöde som pågår i vårt eget liv, i världen och i vår omgivning. Det är världsnyheter och egna angelägenheter och mitt i detta står vi och försöker orientera oss.

Det krävs att vi själva reflekterar över vad som är viktigt för just mig i mitt liv. Jag tror att vi föds med en mening, med en uppgift. Det finns en mening med var människas liv och det är något som bara just den personen kan finna och veta. Jag hörde nyligen något fint. Det du gör av kärlek är det rätta för dig att göra. Kanske är det vad världen allra mest behöver, att vi drivs av kärlek till och för det vi gör, att det är då det blir som bäst, för både oss själva och för andra. Det är intressant att tänka över varför, av vilken anledning vi gör olika saker. Är det av plikt, av dåligt samvete, av rädsla, av beroende eller är det kanske av just lust och kärlek. Det finns så mycket att ta in, att sortera, att välja och att välja bort i livet och i samhället. Kanske är det en bra riktlinje att låta sig drivas av kärleken. Förhoppningsvis får du lite inspiration och hopp i detta nyhetsbrev. Vad drivs du av och vad vill du göra?
De goda exemplen inom socialtjänsten
Socialtjänst. Vi hör återkommande om hur det råder kris inom socialtjänsten, många är sjukskrivna, många slutar och organisationen blöder. Liksom stafettläkare inom vården har det nu blivit mycket vanligt med stafettsocionomer inom socialtjänsten vilket är en dyr nödlösning som sker i många av landets kommuner. Se nyhetsinslag här. Glädjande är att vissa kommuner lyckats vända den negativa trenden och hitta andra lösningar som faktiskt får socialarbetarna att vilja och orka stanna kvar och som sakta stoppar blödningen i organisationen. Här kan du se ett exempel från Umeå och ett annat från Östersund.
Tillsynsmyndigheten IVO
Tillsyn. När det uppkommer misstankar om missförhållanden inom t.ex. socialtjänsten och dess insatser är det IVO som står för tillsynen. IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade. Läs mer här.
Ny rapport om förebyggande insatser
Folkhälsomyndigheten. Barn till föräldrar eller vårdnadshavare med psykisk sjukdom eller missbruk samt barn i familjer där våld förekommer har en ökad risk att utveckla psykiska problem. Sveriges kommuner erbjuder flera former av riktade förebyggande insatser till familjer med sådana problem, med syftet att minska risken för att barnen utvecklar egna problem. Det är dock oklart vilken effekt insatserna har. Läs mer i rapporten här.
 
Mer personal till lådstadiet och fritidshem
Skolan. Skolverket betalar ut nästan 2,3 miljarder kronor för att bland annat fler lärare ska kunna anställas på lågstadiet och i förskoleklasser. Nytt för i år är att också fritidshem får pengar till personalförstärkningar - omkring en halv miljard kronor. Det är andra året som pengar i Lågstadiesatsningen betalas ut och i år går hela summan till personal. Läs mer här.
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
Anhörig. Här finner du ett forum som riktar sig till anhöriga. Vuxna som anhöriga och barn som anhöriga. Det kan handla om psykisk ohälsa, om äldre människor eller om personer med funktionsnedsättningar. Här finns sammanställt forskning, utbildningar, konferenser, råd och kontaktpersoner. Allt för att underlätta för dig som är anhörig. Läs mer här.
Sommarlycka - ger fina sommarminnen
Engagemang. De är verkligen inspirerande, paret Joanna och Marcus som tänkte att vi kan vara med och göra skillnad, vi kan skapa sommarlycka för barn och unga som annars kanske inte får så mycket fina upplevelser att minnas från sommarlovet. Nu har de etablerat samarbete med sponsorer och företag och det som började i liten skala med två personers goda vilja och investering av tid och engagemang har nu vuxit till något mycket mer som sprider många ringar på vattnet och skänker mycket glädje. Nyckeln bakom allt är just engagemang. Läs mer här.

Pay it forward - låter saker vandra vidare

Engagemang. En ideell organisation som tillvaratar det överflöd av fräscha artiklar som finns i många hem i Sverige och gör genom denna form av återbruk en betydande ekologisk och social, miljömässig och ekonomisk hållbar gärning. Läs mer här.
Att bygga bärande relationer
"En hoppfull bok som förändrar samhället"
Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt? Läs mer här.
 
Beställ boken här.
Pris: 250 kr + frakt (42 kr).
Att förebygga livslångt utanförskap
"En bok som sparar både mänskligt lidande och miljontals skattekronor varje år"
Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10-20% i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom... Läs mer här.
 
Beställ boken här.
Pris: 350 kr + frakt (56 kr).
På riktigt för dig (CD)
"Utan tvekan det bästa jag hört under mina 20 år som programansvarig på Bohusläns Museum. Lika bra som Hellström och Winnerbäck" /Ingrid Uhlman, Program- och konferensansvarig, Bohusläns Museum
Läs mer här. Beställ skivan här. Pris: 150 kr + frakt (14 kr).
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp