Copy

Juni 2015

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Att finnas på riktigt

Nu närmar sig sommaren och vi går mot semestertider. Det är verkligen något att njuta av och att känna glädje över. Det får mig också att reflektera över hur sommaren kan upplevas för en ungdom som lever i en utsatt livssituation.

Jag minns en händelse frÃ¥n min tid som skolkurator dÃ¥ jag mötte en ungdom som jag kände en oro för inför det stundande sommarlovet. Läget kändes kritiskt och jag samordnade ett möte med en läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin som skulle vara i tjänst över sommaren. Vi satt i ett möte tillsammans med ungdomen när läkaren sträckte över sitt visitkort till ungdomen och sa: "du kan ringa mig när som helst". Wow, tänkte jag, äntligen nÃ¥gon som faktiskt finns där. "...SÃ¥ länge du inte ringer under juli mÃ¥nad för dÃ¥ har jag semester", tillade läkaren. Detta fick mig att reflektera över vad det innebär att finnas pÃ¥ riktigt för nÃ¥gon. Självklart skall vi även ha semester och ladda batterierna, men vi bör ocksÃ¥ ha med oss vad det innebär för de barn och ungdomar vi har i vÃ¥r närhet. För dem där vi kanske är de enda vuxna som finns där. Hur kan vi skapa en trygghet även för dem, när Sverige tar semester och skolan tagit sommarlov. För vem finns du pÃ¥ riktigt?

Skolan behöver ett trygghetslyft.
Skolan. Varje dag gÃ¥r 60 000 barn till en skola de inte känner sig trygga i. Mobbningen har inte minskat pÃ¥ tjugo Ã¥r och statistik visar att tvÃ¥ av tre skolor brister i sitt trygghetsarbete. I samband med att Barnrättsdagarna i Örebro invigdes uppmandade därför Friends regeringen att ta initiativ till ett trygghetslyft i skolorna för att minska otryggheten. Läs mer här.

Vuxna är osäkra på vad de ska göra när barn far illa.

Viktiga vuxna. Var tredje vuxen människa i Sverige vet inte vad hon eller han bör göra vid misstanke om att ett barn far illa. Det visar en undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Bris. Räknar vi bort de som har anmälningsplikt i sitt arbete vet inte två av tre vad de ska göra. Läs mer här.

Framtidens socialtjänst.

Socialtjänst. Du som arbetar inom socialtjänsten behöver bättre förutsättningar. Här finns samlade berättelser från ett antal medarbetare som tillsammans med sina kollegor har tagit initiativ och förändrat. Läs mer här.
 
valfardens_resurser
Var fjärde 20-åring kan tänka sig att bjuda minderåriga på alkohol.
Alkohol. Drygt 27 procent 20-Ã¥ringarna i Sverige kan tänka sig att bjuda minderÃ¥riga pÃ¥ alkohol. 11 procent uppger att de kan tänka sig att köpa ut. Det visar en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har gjort bland 1 200 20-Ã¥ringar. Kompisar och kompisars syskon är den i särklass vanligaste källan till alkohol för minderÃ¥riga. Läs mer här.
Västbus - hur funkar det?
Samverkan. Rapport från en undersökning och ett förbättringsarbete om barn och unga i behov av sammansatt stöd. Läs mer här.

Samarbetet mellan skolan och hemmet

Skola. Nu delar Skolverket med sig av exempel och forskning om lärarens samarbete med elevernas vårdnadshavare. Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevernas vårdnadshavare är viktigt eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna. Syftet med det stödmaterialet är att stödja personal i skolan i deras arbete med att utveckla samarbetet med elevernas vårdnadshavare. Läs mer här.
Att förebygga livslångt utanförskap

Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller långtidssjukskrivningar.

Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren i form av bristande måluppfyllelse i skolan, skolk och destruktivt och normbrytande beteende.

I boken Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar lyfter jag upp de mest centrala framgångsfaktorer som jag identifierat i arbetet med barn och unga i utsatta livssituationer. Boken riktar sig till såväl politiker, personal inom skolan och socialtjänsten som till föräldrar och andra viktiga vuxna.
 

Beställ boken här

Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar

Pris: 395 kr + porto (55 kr)

Önskar du beställa flera exemplar, kan du skriva till mig på lasse@lassemattila.com för prisuppgift.
 

Sagt om boken

"Något av en bibel om utsatta barn och hur samhället borde ta hand om dem., det är vad den här tjocka boken är. Lasse Mattila delar generöst med sig av egna erfarenheter av att vara ett barn i riskzonen och att sedan arbeta professionellt med utsatta unga. Allt är sprunget ur ett brinnande engagemang för barnen och för att vuxna ska begripa vad dem behöver."
Tidningen Social Qrage, nr 2 2013

"Utifrån sitt unika dubbla perspektiv, både inifrån och ovanifrån, har Lasse Mattila skrivit en bok som, om beslutfattare på alla nivåer läste den, skulle generera ofantliga vinster, mänskliga såväl som ekonomiska!"
Magnus Carlsson, rektor"Vill vi förhindra att unga människor i utsatta livssituationer hamnar mellan stolarna i våra olika verksamheter, är första steget att läsa och låta sig beröras och påverkas av den här boken."
Christina Sandahl, fd diakon och förvaltningschef inom socialtjänsten

"Vuxnas tillämpning av bokens innehåll har ändrat mig helt. Utan det hade jag inte suttit här med ett oerhört bra liv och JÄTTEBRA betyg i skolan. Vill inte ens tänka på hur mitt liv hade sett ut om jag inte fått den hjälpen."
Tess, 18 år
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du fÃ¥r detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens