Copy

Det är tystnaden från de som ser som hindrar förändringen   I  Ser mailet konstigt ut, klicka här.

Vi får aldrig acceptera det oacceptabla

Förståelse är bra, men aktion nödvändig, för förändring

Det är mycket som behöver ändras i grunden i vårt samhälle om vi ska hitta effektiva och hållbara sätt att se på och bemöta det vi kallar för psykisk ohälsa. Det finns så mycket som rent av är helt oacceptabelt när det gäller såväl bemötandet, resonemangen och insatserna i arbetet med och för våra mest utsatta medmänniskor, barn, ungdomar som vuxna. Jag har under de senaste åren reflekterat mycket kring den offentliga makten, och framförallt hur denna ibland tillämpas. Hur de som finns till för, och till och med har betalt för, att hjälpa människor istället förstärker och befäster den utsatthet och utanförskap som ett växande antal av våra medmänniskor lever i. Jag vill egentligen inte tro att människor är onda i sig eller att de gör medvetet onda handlingar. Jag vill tro att det alltid finns en förklaring (OBS! ej att beblandas med ursäkt) till varför människor, och i synnerhet de professionella "hjälparna", har ett kontraproduktiv och ibland direkt otrevligt bemötande som de själva aldrig hade accepterat från någon annan. Men oavsett förklaringarna ska vi aldrig acceptera det oacceptabla, som också ofta är uttryck för dysfunktionella inre och yttre system. Även om vi ibland kan förstå orsakssambanden till det oacceptabla ska vi aldrig acceptera det. Vi måste stå upp för det goda och och för våra medmänniskors rättigheter, vilket Ibland innebär att vi aktivt måste ifrågasätta och bekämpa det oacceptabla på alla de sätt vi kan.
Lunchseminarium i Sveriges Riksdag

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Torsdagen den 25 mars medverkade jag i lunchseminarium i Sveriges Riksdag. Temat för seminariet var "Möjligheter till ökad bredd inom vård av deprimerade". För inbjudan till seminariet stod Barbro Westerholm (L) och Karin Rågsjö (V). Läs mer här.

Samtal med Prof. Dainius Puras

Nya perspektiv. Fredagen den 12 mars deltog jag i samtal med Prof. Dainius Puras, FN:s tidigare “Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health”. Bland ämnena i samtalet fanns psykisk hälsa och ohälsa, den idag dominerande biomedicinska modellens otillräcklighet, maktobalanserna inom psykiatrin, mänskliga rättigheter, behandlingsrelationens betydelse i förändringsarbetet, samt behovet av en global revolution inom synen på och bemötandet av det vi kallar psykisk ohälsa. Läs mer här.

Samtal med vetenskapsjournalisten och författaren Robert Whitaker

Mad in Sweden/Förenigen Alternativ till Psykofarmaka. Tisdagen den 9 mars arrangerade Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) och webbmagasinet Mad in Sweden en unik svensk onlinevisning av dokumentärfilmen Medicating Normal. Inför visningen intervjuade vi några av de medverkande i filmen. En av intervjuerna var med vetenskapsjournalisten och författaren Robert Whitaker och handlade bl.a. om det seglivade antagandet att psykisk ohälsa beror på kemisk obalans i hjärnan, hur forskning och marketing ligger varandra nära när det kommer till psykofarmaka, och hur hans egen resa sett ut. Läs mer och se hela samtalet mellan Frida Åberg och Robert Whitaker här.

Samtal med Prof. David Cohen

Mad in Sweden/Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Inför onlinevisningen av "Medicating Normal" intervjuade vi Prof. David Cohen vid UCLA. Samtalet handlade bl.a. om Cohens forskning på våra sociala konstruktioner och idéer kring psykofarmaka, om nedtrappning och varför vi fortfarande vill tro på idén om den kemiska obalansen i hjärnan, trots att all vetenskap idag säger något annat. Läs mer och se samtalet mellan Frida Åberg och David Cohen här.
Samtal med socionomen, f.d. militären, och en av huvudpersonerna i filmen "Medicating Normal", Angela Peacock

Mad in Sweden/Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Sista intervjun inför filmvisningen den 9 mars var med socionomen, fd militären i amerikanska armén och en i Medicating Normal teamet, Angie Peacock, och handlade bl.a. om hur hon kom till insikt om att långtidsmedicineringen med psykofarmaka fick henne att må sämre, hur hon slutade, och hur livet sakta kommer tillbaka. Läs mer och se samtalet mellan Frida Åberg och Angie Peacock här.

Panelsamtalet efter onlinevisningen av filmen "Medicating Normal"

Mad in Sweden/Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Efter onlinevisningen av dokumentärfilmen "Medicating Normal" den 9 mars bjöd vi på ett panelsamtal utifrån svenska förhållanden. Nu har du möjlighet att se panelsamtalet i sin helhet här.

Återhämtningsfrekvensen är sex gånger högre för dem som slutar med antipsykotika inom två år
Mad in Sweden. Ny forskning visar att personer med... Läs mer här.
Har någon blivit genuint hjälpt av psykiatrin?
Göteborgs-Posten. Stort fokus i medias rapportering är och har under senare år varit att peka ut och rättfärdiga psykiatriska diagnoser. Sådana diagnoser är ingången... Läs mer här.
Att leva med splittrad identitet
Mad in Sweden. Jag minns första gången som jag hörde ordet dissociativ. Det var ett par år efter min socionomexamen då jag arbetade med familjebehandling... Läs mer här.
Kommande aktiviteter

Nedan finner du sammanställningen av mina kommande framträdanden.
 
Oktober 2021
  • 5 tis Stockholm: Föreläsning; Nya perspektiv på ohälsa och vård.
November 2021
  • 9-10 tis-ons Socionomdagarna 2021, Stockholm: Föreläsning; Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa.
Mer information om mina föreläsningar finner du här och om mina kommande öppna framträdanden här. Vid frågor och/eller bokning, kontakta mig på lasse@lassemattila.com.
Nästa nyhetsbrev april 2021.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2021 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp