Copy

Förståelsen nödvändig för hållbar förändring

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Hur gör du när du inte förstår?

Kärlek en förutsättning för fördjupad förståelse

Det vi inte förstår skrämmer oss ofta. Det vi skräms av håller vi gärna ifrån oss. För att hjälpa våra utsatta barn och ungdomar, och för att förstå deras livsvillkor och förutsättningar, behöver vi möta och se dem där de är här och nu. Vi behöver förvisso förstå mer än de förstår men framförallt förstå det de förstår. För att förstå en annan människa krävs det att vi är beredda att, om så för en stund, släppa våra egna föreställningar och tolkningar av den andre och de situationer som vi möts i. Vi behöver närma oss det vi inte förstår och det som skrämmer oss. Först då kan vi förstå och hjälpa en annan människa. Hur gör du när du inte förstår?
Musikvideo som ger vart femte barn ett ansikte
Missbruk. Den 16/9 släpps vÃ¥r nästa musikvideo, Du förtjänar det bästa, med temat missbruk och dess konsekvenser för barn, ungdomar och familjer. Närmare en halv miljon människor i Sverige missbrukar eller är beroende av alkohol. Över en miljon säger sig drabbas negativt av andras drickande. För narkotika är siffran för missbruket 55 000. Barn drabbas hÃ¥rdast och mörkertalen är stora. Följ släppet pÃ¥ vÃ¥ra sociala plattformar och var med och ge vart femte barn ett ansikte.
Junis - en barnrättsorganisation för demokrati, solidaritet och nykterhet
Barn och unga. Junis är nykterhetsorganisationen IOGT-NTO:s juniorförbund och riktar sig till alla barn upp till 15 år. Föreningar finns i hela landet och de arrangerar läger, kollon, aktiviteter som teater, sport, cirkus, filmvisning och mycket mer. Allt sker under ledorden demokrati, solidaritet och nykterhet. Läs mer här.

Forskning om hur missbruk bedöms.

Missbruk.Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Vad är bruk och vad är missbruk? Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön, påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig situationen är och hur den bör hanteras. Bedömningarna skiljer sig även mellan personal i socialtjänsten och landstinget. Läs mer här.
FAS-föreningen - för gemenskap, stöd och information om fosterrelaterade alkoholskador.
Barn och unga. FAS är en förkortning av diagnosen fetal alcohol syndrom vilket innebär att barnet föds med alkoholrelaterade skador. FAS-föreningen ger stöd till personer med diagnosen FAS och till deras familjer samt till yrkesverksamma inom bl.a. socialtjänst, förskola/skola, BVC. Läs mer här.
Att bemöta utsatta barn i skolan och förskolan
Skolverket. På sin hemsida har Skolverket samlat information, rapporter och rön om hur vi inom skola och förskola kan bemöta barn som lever med utsatthet i hemmet. De ger tips om hur vi kan arbeta i skolan för att stärka barnen och verka för positiva relationer. Det finns även praktiskt information om hur en orosanmälan görs till socialtjänsten och mycket annat. Läs mer här.
Fryshuset startar Institutet för Sociala Effekter
Förebyggande arbete. Genom Institutet för Sociala Effekter vill Fryshuset främja sociala innovationer, sociala investeringar samt att genom socioekonomiska bokslut synliggöra samhällsnyttan av gjorda sociala insatser. Man vill även betona vikten av samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och andra idéburna organisationer i hanteringen av de stora utmaningar samhället stÃ¥r inför. Läs mer här.
Häng med oss till Bokmässan 2016
Bokmässan 2016. Den 22-25 september är det Ã¥ter dags för Bokmässan  i Göteborg. Vi kommer att vara med för femte Ã¥ret i rad, och ser verkligen fram emot detta. Häng mes oss till Bokmässan och besök vÃ¥r monter C05:08 sÃ¥ är du med i utlottningen av fina priser. Läs mer om Bokmässan och fÃ¥ praktisk information inför ditt besök här.
Böcker & Musik
 
Att bygga bärande relationer
"En hoppfull bok som förändrar samhället"
Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt? Läs mer här.
 
Beställ boken här.
Pris: 250 kr + frakt (42 kr).
Att förebygga livslångt utanförskap
"En bok som sparar både mänskligt lidande och miljontals skattekronor varje år"
Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje Ã¥r. Av dessa hamnar mellan 10-20% i utanförskap i vuxen Ã¥lder. Utanförskap bestÃ¥ende av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom... Läs mer här.
 
Beställ boken här.
Pris: 350 kr + frakt (56 kr).
På riktigt för dig (CD)
"Utan tvekan det bästa jag hört under mina 20 år som programansvarig på Bohusläns Museum. Lika bra som Hellström och Winnerbäck" /Ingrid Uhlman, Program- och konferensansvarig, Bohusläns Museum
Läs mer här. Beställ skivan här. Pris: 150 kr + frakt (14 kr).
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du fÃ¥r detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens