Copy

God Jul & Gott Nytt Ã…r 2016

Ser mailet konstigt ut, klicka här

God Jul & Gott Nytt Ã…r 2016

En tid för vila, reflektion och framåtblickande.

Nu närmar sig jul och snart väntar ett nytt år. För mig är julen en tid för avkoppling och ett slags sorterande. Ett sorterande i det som varit, i nuet och inför framtiden. En chans att stanna upp och tänka efter vad som hänt under det gångna året, var jag befinner mig och vad jag vill framöver.

När jag minns tillbaka på det gångna året finns det några händelser som utmärker sig. Bland annat boksläppet av min senaste bok Att bygga bärande relationer, en bok om det som jag ser som det mest betydande redskapet i mötet med barn och unga, relationen. I höstas kom även det album, På riktigt för dig, som jag och mitt band arbetat med i ungefär två års tid, en samling med 17 låtar baserade på bl.a. mina möten med barn och unga.

För mig har detta varit glädjerika och viktiga händelser under året. Även det event, På riktigt för dig - en kväll som gör skillnad, som jag tillsammans med vänner anordnade i Trollhättan i november, är ett guldkorn från året som varit. Jag hoppas att du liksom jag får möjlighet att minnas tillbaka på fina minnen från det gångna året och inspireras inför det nya året och dess möjligheter!

Med detta, Ã¥rets sista nyhetsbrev, vill jag Ã¶nska dig en god och fridfull jul, och ett lyckligt, framgÃ¥ngsrikt och meningsskapande nytt Ã¥r 2016!  /LM

Värna om det tidiga stödet till barn och unga i riskzon.

Barn och unga. På många håll i landet arbetar socialtjänsten med en extrem belastning. En kraftig ökning av både ensamkommande barn på flykt och orosanmälningar om barn som far illa tar upp allt mer av socialtjänstens redan tidigare knappa resurser. Föreningen Sveriges socialchefer ser med oro på att socialtjänstens uppdrag att svara för tidigt stöd och hjälp håller på att hamna i skymundan för de akuta insatserna, trots att båda delarna är lika viktiga. Läs mer här.
Vad kostar verksamheten i din kommun?
Politik och förvaltning.  Här kan du ta del av SKL:s öppna jämförelser för kostnader inom olika verksamhetsomrÃ¥den i kommunala verksamheter. Läs mer här.

Allt yngre barn utsatta för sexualbrott på nätet.

Barn och unga. Allt fler barn är utsatta för sexuella övergrepp via nätet. Det säger samstämmigt polis, Ã¥klagare och experter som Ekot har talat med. Just nu pÃ¥gÃ¥r ett antal större härvor runt om i landet. Och det är allt yngre barn som är utsatta. Läs mer här.
 
valfardens_resurser
Trygg på nätet.
Barn och unga. Trygg på nätet är ett initiativ från Telenor som syftar till att stötta människor i deras digitala vardag och i frågor som rör trygghet på nätet. Med den här sidan vill vi bjuda på tips, kunskap och stöd som på olika sätt kan bidra till en tryggare nätupplevelse för alla. För alla har rätt att känna sig trygga och ha roligt på nätet. Läs mer här

Papperslösa barn i skolan

Skola. Barn som vistas i landet utan tillstånd, barn som är så kallat papperslösa, har samma rätt till utbildning som barn som är bosatta i landet. Läs mer här.
Samarbete kring socialjourer allt mer vanligt

Socialjour. Det blir allt mer vanligt att socialtjänsten samarbetar med grannkommunerna för att kunna vara tillgängliga på kvällar och helger. I småländska Torsås pågår just nu rekryteringsarbetet inför den gemensamma socialjour de ska bilda i höst med Kalmar, Emmaboda och Karlskrona. Läs mer här.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du fÃ¥r detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens