Copy

Om att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Vi kan alla göra skillnad

Att hitta sin roll som vuxen i barns och ungdomars liv


Nyligen medverkade jag på Bokmässan i Göteborg för femte året. Mässan innebär alltid många intressanta möten och samtal med människor som på olika sätt berörs av de frågor som ligger mig varmt om hjärtat. En kvinna bläddrade i en av mina böcker och sa efter en stund att det är mycket att leva upp till, och pekade på en sida där det beskrevs vad som kan tänkas behövas för att skapa en förtroendefull relation till ett barn eller ungdom. Visst kan det vara så, det krävs en del av oss, men jag tror att vi ofta underskattar vår egen betydelse och möjlighet att genom närvaro, omtanke och engagemang vara viktiga vuxna för de barn och unga som vi lever nära. Att vara en viktig vuxen behöver inte vara svårt eller en börda eller belastning. Det kan vara en nödvändig faktor, en förutsättning för ett framgångsrikt och meningsfullt sätt att leva och verka, och framförallt för att göra skillnad. Vi får alla hitta vårt sätt att vara viktiga vuxna. Hur gör du?
Utredare lägger för lite tid på barnen
Socialtjänst. I en färsk lägesrapport till regeringen framkommer att handläggare inom socialtjänsten lägger cirka en timma per dag riktad mot barn och vårdnadshavare. Av den tiden har man en kvart per dag till direkta barnsamtal. Övrig tid är administration eller dokumentation och en liten försumbar tid avsatt för utveckling för en verksamhet som verkligen behöver det menar utredare. Läs mer här.
"Dags för politiker att vakna för placerade barns hälsobehov"
Barn och unga."Jag beundrar fosterföräldrar. De gör ett enormt jobb, och förtjänar ett stort stöd. Bland annat avseende de familjehemsplacerade barnens medicinska situation. Den är nu är ohållbar och ett antal akuta åtgärder är nödvändiga". Så skriver Jan F Ludvigsson, barnläkare på Örebro Universitetssjukhus. Läs mer här.

Försummelse av barn - ett försummat problem

Forskning. Försummelse är det vanligaste sättet som barn far illa på i hemmet men har fått relativt lite uppmärksamhet inom både forskning och medicinsk praktik. Upp till vart sjätte barn i västvärlden upplever fysisk eller psykisk försummelse under sin uppväxt. Vid svår försummelse ses förändringar i hjärnans anatomi och fysiologi som är kopplade till störningar i kognition, koncentration, impulskontroll och socialt beteende. Läs mer här.
Bristande statistik allvarligt enligt Skolverket
Skola. Många av landets kommuner saknar i dag överblick över hur elevfrånvaron i skolan ser ut. En ny rapport visar att bara drygt hälften, eller 54 procent av kommunerna, idag samlar in statistik om hur frånvaron ser ut, visar en ny Sifoundersökning. En grundläggande överblick över elevernas närvaro är avgörande för att minska frånvaron, enligt rapporten där kommunerna fått svara på frågor om elevfrånvaron på mellanstadiet och högstadiet. Läs mer här.
Vikten av planerad skolövergång
Skola. "Man kan tro att denna fråga alltid är på individnivå, men man kan behöva lyfta frågan en nivå", säger Åsa Vikström, specialpedagogisk stöd-chef på specialpedagogiska skolmyndigheten i Norrbotten, om skolmiljön för barn som är diagnostiserade med ADHD eller autism i Luleå. Läs mer här.
Ny kunskapsöversikt om effekter av stödinsatser för barn och/eller föräldrar vid missbruk.
Stödinsatser. Missbruksforskning är ett stort fält, men det är förhållandevis få studier som handlar om stöd till minderåriga barn. Några av slutsatserna i översikten är att det behövs mer forskning kring barns behov av stöd, och de insatser som pågår under en längre tid och som riktas till både föräldrarna och barnen är mest framgångsrika. Läs mer här.
Se nya musikvideon "Du förtjänar det bästa"
Missbruk. Nu kan du se vår senaste musikvideo, "Du förtjänar det bästa", om missbruk och dess konsekvenser för barn, unga och familjer. Se videon här.
Att bygga bärande relationer
"En hoppfull bok som förändrar samhället"
Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt? Läs mer här.
 
Beställ boken här.
Pris: 250 kr + frakt (42 kr).
Att förebygga livslångt utanförskap
"En bok som sparar både mänskligt lidande och miljontals skattekronor varje år"
Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10-20% i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom... Läs mer här.
 
Beställ boken här.
Pris: 350 kr + frakt (56 kr).
På riktigt för dig (CD)
"Utan tvekan det bästa jag hört under mina 20 år som programansvarig på Bohusläns Museum. Lika bra som Hellström och Winnerbäck" /Ingrid Uhlman, Program- och konferensansvarig, Bohusläns Museum
Läs mer här. Beställ skivan här. Pris: 150 kr + frakt (14 kr).
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp