Copy

Grundsynen avgörande för våra insatser  I  Ser mailet konstigt ut, klicka här.

Diagnoserna hjälper inte våra barn

Behovet av nya perspektiv mer akut än någonsin

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi diagnostiserat och sjukförklarat våra barns och ungas känslor och beteenden som vi gör idag. I Sverige är det inte heller bara de psykiatriska diagnoserna som ökar. Det gör även förskrivningen av psykofarmaka. Att vi har barn under fyra år (!) som får antidepressiva läkemedel, antipsykotiska läkemedel, lugnande och ångestdämpande läkemedel, ADHD-läkemedel och sömnmedel, är inget annat än skandalöst. Med tanke på att medicineringen ofta blir en långvarig och inte alltför sällan en livslång åtgärd, samtidigt som biverkningarna ofta är både många och allvarliga, måste vi fråga oss om detta verkligen är rätt väg att gå. För min del är svaret på frågan ett entydigt nej. Vi behöver se våra barns och ungas känslor och beteenden som de funktionella reaktioner på livets svårigheter som de är. Först då kan vi bemöta behoven på ett sätt som skapar hållbar positiv förändring. Frågan är hur mycket lidande vi hinner orsaka och hur många liv vi hinner offra innan förändringen är här.
Det handlar om mer än skolan 

Debatt. Antalet barn med neuropsykiatriska diagnoser har ökat explosionsartat. En del menar att den främsta orsaken är skolan och dess höga kunskapskrav. Denna hypotes är dock missvisande, skriver Lasse Mattila, Alain Topor och Fanny Marell. Läs debattartikeln i Dagens arena >>

Personcentrerad vård en praktisk omöjlighet i avsaknaden av brett utbud av behandlingsalternativ och verklig valfrihet

Debatt. Psykisk ohälsa är en av vår samtid största folkhälsoproblem. Den är också den enskilt största och snabbast växande orsaken till långtidssjukskrivningar och beräknas för Sveriges del generera en total samhällskostnad på över 200 miljarder kronor per år. Det krävs nya perspektiv och förhållningssätt för både förståelsen och bemötandet av problemet om detta ska gå och vända. Läs debattartikeln >>

Kontaktannons - söker kompetenta läkare, terapeuter och andra stödpersoner 

Nätverk. Jag blir ofta kontaktad av människor från olika delar av landet som på olika sätt befinner sig i svåra livssituationer. Då jag själv har begränsade möjligheter att engagera mig i fler enskilda fall söker jag nu kompetenta läkare, terapeuter och andra stödpersoner att hänvisa behövande till. Läs kontaktannonsen >>

Remissvar på regeringens slutbetänkande Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Idag har vi lämnat in vårt remissvar på regeringens slutbetänkande Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78). Läs om remissyttrandet >>

Utbildningarna om skyddade personuppgifter nu fastställda för hela våren
Skyddade personuppgifter. Nu har Cicki och jag fastställt vårens... Läs mer om utbildningarna om skyddade personuppgifter >>
Den nya reviderade DSM är på väg - och det är inga goda nyheter
Mad in Sweden. Den nyaste reviderade versionen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) kommer i mars.... Läs artikeln >>
Hopp eller förtvivlan - vad förmedlar vi till våra barn?
Debatt. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi sjukförklarat våra barns och ungas känslor och beteenden som vi gör idag. Känslor och beteenden som egentligen är fullt... Läs artikeln >>
Att sluta med antidepressiva läkemedel
Mad in Sweden. Denna artikel är ursprungligen skriven av RxISK Medical Team 2015-02-15. För inledande personliga reflektioner samt för översättningen... Läs artikeln >>.
Kommande framträdanden

Nedan finner du sammanställningen av mina kommande framträdanden.
 
Mars 2022
 • 10 tor Åland. Föreläsning: Barns och ungas psykisk ohälsa - vad kan vi göra åt den?
 • 18 fre Mittuniversitetet, Östersund Föreläsning: Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning OBS! Föreläsningen flyttad till hösten 2022
 • 25 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
 • 26 lör Årsmöte Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).
 • 31 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
April 2022
 • 22 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
 • 28 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Maj 2022
 • 5 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
 • 20 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Juni 2022
 • 2 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
 • 10 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
 • 20 mån Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Mer information om mina föreläsningar finner du på min hemsida. Där finner du också mer information om mina kommande öppna framträdanden. Vid frågor och/eller bokning, kontakta mig på lasse@lassemattila.com.
Nästa nyhetsbrev i mars 2022
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2022 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp