Copy

Vad vill du skapa i ditt liv?

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Vi måste agera för att skapa något

För att lyckas åstadkomma det vi vill krävs handling


Att skapa nÃ¥got, vad det än mÃ¥ vara, kräver handling, att vi tar smÃ¥ steg som leder framÃ¥t. Visst, det krävs en medvetenhet om vilka steg som behöver tas och i vilken riktning, men allting börjar med att vi börjar gÃ¥, att vi sätter oss i rörelse. Det är först dÃ¥ vÃ¥ra tankar och drömmar börjar manifestera sig i materia. Vi kanske träffar andra människor som berikar oss, vi lär oss nya saker och upptäcker sÃ¥dant vi inte visste eller hade kunnat planera pÃ¥ förhand. Vad du än önskar, att börja skriva en bok, att starta upp nÃ¥got annat projekt, att etablera en ny vardagsrutin eller att utveckla en verksamhet eller en organisation, gör en plan och börja gÃ¥. Det är först dÃ¥ du kan se hur lÃ¥ngt du kan nÃ¥ och vad som är möjligt. Vad vill du skapa i ditt liv, och vilket avtryck vill du lämna i världen?
Ökad risk för ohälsa för särskilt utsatta barn.
Forskning. Barn som utsätts för flera olika former av vÃ¥ld eller försummelse löper markant högre risk för ohälsa i vuxen Ã¥lder, visar en ny studie. Trots det är det fÃ¥ som fÃ¥tt stöd. Läs mer här.
valfardens_resurser

Starka skäl att minska psykisk ohälsa och missbruk. 

Socialstyrelsen. Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgÃ¥ng och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder Ã¥rligen, om ohälsan i gruppen kan sänkas till samma nivÃ¥ som i övriga befolkningen. Läs mer här.
 

Så skyddar du dina barn mot hatarna på nätet.

Internet. Barn hatar barn pÃ¥ nätet, varje dag. Tusentals kränkningar, hat och hot cirkulerar pÃ¥ anonyma forum, visar DN:s granskning. Men hur kan man som förälder skydda sina barn? Andreas Glingfors, polis som arbetar med näthat, ger sina bästa rÃ¥d. Läs mer här.
Modell för uppföljning och analys.
Verksamhetsutveckling. Begreppet analys har en ganska vid betydelse. Syftet här är att förstÃ¥, se sammanhang och tolka information för att kunna dra slutsatser. En bra metod för analys är att dela upp nÃ¥got i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet. Läs mer här.
Fler elever lycka som du vågar tro på dem.
Skola. Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen. Motivation, som bland annat definieras som individens önskan att delta i lärandeprocesser, påverkas av både inre och yttre faktorer. Läs mer här.
Utreda barn och unga - handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen.
Socialtjänst.Handboken vägleder socialtjänsten för att stärka rättsäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6). Läs mer här.
Nu kan du förköpa min nya bok

Att bygga bärande relationer
 
Förköpspris:
 
200 kr + porto 36 kr
(ord. 250 kr + porto 36 kr)

 
Beställer du före den 15 september är du med i utlottningen av tvÃ¥ inträdesbiljetter till Ã¥rets Bokmässa.
 
Du kan förköpa boken genom att maila till mig på lasse@lassemattila.com. Ange namn, leveransadress, ev. faktureringsadress (om annan än leveransadress) samt antal böcker som du önskar beställa.
 
Att bygga bärande relationer

Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar, och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt?

Efter att i över tjugo års tid ha ägnat sitt liv åt arbetet med och för utsatta barn och ungdomar, och att lika länge ha inventerat framgångsfaktorerna i detta arbete, är Lasse Mattilas svar på dessa frågor bärande relationer.

I denna bok delar Lasse Mattila med sig av sina yrkeserfarenheter, och ger handfasta råd i konsten att bygga bärande relationer. Boken handlar om relationens betydelse i förändringsarbetet och om att vara en viktig vuxen i våra barns och ungdomars liv. Boken behandlar bl.a. följande;
 • Vilka kriterier behöver vi vuxna uppfylla för att kunna bygga bärande relationer till vÃ¥ra barn och ungdomar?
 • Hur skapar vi tillit och förtroende i relationerna till vÃ¥ra barn och unga?
 • Vad krävs av oss vuxna för att vi ska kunna skapa en hÃ¥llbar positiv förändring i vÃ¥ra barns och ungdomars liv?

Boken innehåller fallbeskrivningar hämtade direkt från verkligheten, och ger exempel på hur vuxenvärldens agerande kan spela en avgörande roll i barns och ungdomars utveckling. Boken vänder sig till dig som i din vardag möter barn och unga, och som vill skapa hållbar positiv förändring både för barnen och ungdomarna och i samhället.

Höstens öppna arrangemang
(150901)
 • Tisdagen den 15/9 (heldag); Strömstads gymnasieskola, Strömstad
  Föreläsning med musik
 • Torsdagen den 24/9 - söndagen den 27/9; Bokmässan, Göteborg
  Boksläpp: Att bygga bärande relationer, Monter C05:43
 • Fredagen den 25/9 kl. 20.00; Klubb aktersalongerna, S/S Marieholm, Göteborg
  Författarafton med musik
 • Torsdagen den 1/10 kl. 18.30; Folkets Hus, Vänersborg
  Föreläsning med musik
 • Lördagen den 3/10 kl. 11.00; Torp köpcentrum, Uddevalla
  Världens Barn 2015
 • Tisdagen den 6/10 kl. 19.00; Stadsbiblioteket, Uddevalla
  Författarafton med musik
 • Torsdagen den 29/10 kl. 18.00; Röda Korset, Uddevalla
  Föreläsning med musik
 • Tisdagen den 3/11 (heldag); Vasa, Finland
  Föreläsning med musik
 • Onsdagen den 4/11 kl. 18.00, Kulturhuset Folkets Hus, Trollhättan
  Event: På riktigt för dig – en kväll som gör skillnad
 • Torsdagen den 3/12 kl. 18.00; Bohusläns Museum, Uddevalla
  Föreläsning med musik
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du fÃ¥r detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens