Copy

Vi måste höja våra röster och visa på alternativ  I  Ser mailet konstigt ut, klicka här.

Våra röster behövs och gör skillnad

Tystningsförsöken ett tecken på framgång

Jag har under senaste tiden haft kontakt med arrangörer som berättat att de blivit kontaktade av personer som velat påverka innehållet och budskapen på mina föreläsningar. Det känns både smickrande och olustigt. Smickrande utifrån att det jag står för och pratar om berör och väcker engagemang. Olustigt utifrån att de perspektiv som jag representerar anses av somliga som kontroversiella och rent av oönskade. Det är talande för vår samtid att perspektiv som belyser de kontextuella orsakssambanden till människors lidande fortfarande ses som kontroversiella. De som förespråkar ett brett utbud av behandlingsalternativ och var och ens rätt att ha inflytande över sin egen återhämtning som något utmanande. De som problematiserar sjukförklarandet av mänskliga känslor och de ofta ineffektiva och kontraproduktiva farmakologiska behandlingarna som ett hot mot en rådande ordning. Att prata om människors lidande och samhällets insatser för att förebygga och avhjälpa det, utan att beröra grundsynen och dess betydelse, vore ett svek inte bara mot alla de barn, vuxna och familjer som har det svårt utan även mot hela vårt välfärdssamhälle. Det sveket kommer jag aldrig att medverka i. Jag väljer att se försöken att påverka och tysta mitt och andras budskap som tecken på att det vi gör behövs att förändringen är på väg. För min del kommer jag att jobba för den förändringen så länge det behövs eller så länge jag lever.
Alternativa perspektiv på barns och ungas psykiska ohälsa - intervju i Ålands Radio & TV 

Media. Torsdagen den 10 mars, i anslutning till min dubbelföreläsning på Åland, intervjuades jag på Ålands Radio & TV. Centrala temat i intervjun var hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Lyssna på intervjun (15 min.) >>

Vi behöver nya sätt att se på och bemöta psykisk ohälsa - Tidningen Kurera

Debatt. Psykisk ohälsa är idag det enskilt största folkhälsoproblemet i Sverige. Ser vi till ökningen av antalet människor med psykiatrisk diagnos måste vi konstatera att det sätt som vi idag ser på och bemöter människors problem är både otillräckligt och kontraproduktivt”, skriver debattörerna Dunja Grisell, Fanny Marell och Lasse Mattila. Läs debattartikeln >>

Hur pratar vi med barnen om det som sker i världen?

Föreläsningar. "Föreläsaren Lasse Mattila har arbetat med utsatta unga i över 25 år. Han säger: ”Vi måste inte prata med yngre barn om allt elände som finns i världen – om det inte är så att detta kommer så nära inpå att det väcker känslor och frågor. Då är det viktigt att vi uttalar känslorna utifrån barnets mognad. Då bekräftar vi barnets verklighetsupplevelse och visar barnet att känslorna är fullt normala reaktioner." Lyssna på inlägget på Talarnas Instagram >>

Vi söker flera att delta i arbetet med artikelserie om patienträttigheter i Sverige 

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Som ett av våra många medlemsinitiativ har vi under senaste månaderna arbetat med en artikelserie gällande patienträttigheter inom psykiatrin i Sverige. Syftet med arbetet är att uppmärksamma patienträttigheterna ur olika synvinklar och att förstärka hjälpsökandes position i både vården och i samhället. Nu söker vi flera som vi delta i arbetet. Läs mer >>

Digital konferens om nedtrappning av psykofarmaka
Mad in Sweden. Den 6-7 maj arrangerar International Institute for... Läs mer om konferensen >>
Media missar de faktiska orsakerna till BUP-krisen
Mad in Sweden. Media lyfter nu fram anhörigas missnöje över de långa köerna i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Där anger man personalbristen som orsak. Cheferna... Läs artikeln >>
Utan psykofarmaka kom livet tillbaka
Mad in Sweden. Daniel Leksells mamma var 72 år och hade bara dagar, i bästa fall veckor, kvar att leva enligt vården. Men när palliativ vård sattes in och psykofarmakan... Läs artikeln >>
Ojämlik och tillitsovärdig vård
Mad in Sweden. En bra konsekvens av pandemilagen och samhällsrestriktionerna är att fler insett att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa, något som förhoppningsvis... Läs artikeln >>
Kommande framträdanden

Nedan finner du sammanställningen av mina kommande framträdanden.
 
Mars 2022
  • 25 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 26 lör Årsmöte Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).
  • 31 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
April 2022
  • 22 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 28 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Maj 2022
  • 5 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 20 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Juni 2022
  • 2 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 10 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 20 mån Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Mer information om mina föreläsningar finner du på min hemsida. Där finner du också mer information om mina kommande öppna framträdanden. Vid frågor och/eller bokning, kontakta mig på lasse@lassemattila.com.
Nästa nyhetsbrev i april 2022
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2022 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp