Copy

April 2015

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Det är vi som är verktyget

Vi måste vårda oss själva som verktyg för att kunna hjälpa andra

Att arbeta med barn och ungdomar i utsatta livssituationer kan ibland vara krävande, bÃ¥de tids- och energimässigt. För att klara av detta arbete krävs det att vi även tänker pÃ¥ och tar tid för oss själva, för att ladda energi och hÃ¥lla vÃ¥r egen energinivÃ¥ hög. NÃ¥got som ibland kan vara lättare sagt än gjort, men för den sakens skull inte mindre viktigt. För att vi ska kunna finnas till för och hjälpa andra, mÃ¥ste vi först börja med oss själva, och bÃ¥de lära känna och vÃ¥rda det instrument och verktyg som vi själva utgör i vÃ¥rt arbete med och för utsatta barn och ungdomar. Kan vi inte detta, kan vi heller inte pÃ¥ sikt hjälpa dem som behöver oss som mest. Det handlar inte om att säga "nej" till vÃ¥ra barn och unga, utan om att säga "ja" till oss själva, och att genom detta ansvarstagande finnas till och hjälpa vÃ¥ra barn och unga över tid. Hur vÃ¥rdar du det instrument och det verktyg som är du?

Uppdraget som förtroendevald
Politik och förvaltning. Att vara förtroendevald i kommuner, landsting och regioner är ett viktigt, roligt och utmanande uppdrag. Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av vÃ¥ra gemensamma resurser och fatta beslut om frÃ¥gor som rör människors vardag. SKL erbjuder dig som toppolitiker möjligheter att stärka bÃ¥de uppdraget och ledarskapet. Läs mer här.
 
Ny webbplats för Mötesplats social hållbarhet
Offentlig förvaltning. Mötesplats social hållbarhet är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Mötesplatsens uppdrag är att utveckla välfärdstjänster på ett socialt hållbart sätt som utjämnar hälsoskillnader och tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter. Läs mer här.
valfardens_resurser
Larm om att socialsekreterarna i Västra Götaland har det värst
Socialtjänst. Arbetssituationen för socialsekreterarna i Västra Götaland är värre än snittet för riket i stort. Det visar en undersökning frÃ¥n Akademikerförbundet SSR, som nu kräver en nationell handlingsplan.  Läs mer här.
Barnfattigdomen kvar på samma nivå
Utsatthet och utanförskap. Trots Ã¥tgärder frÃ¥n politikerna är barnfattigdomen i Sverige kvar pÃ¥ samma nivÃ¥. Rädda Barnens rapport visar att 230 000 barn fortfarande lever i ekonomisk utsatthet. Läs mer här.
Mer tid behövs för pedagogik i skolan
Skolan. Idag lägger rektorer i årskurserna 7-9 mer tid på administration än det pedagogiska uppdraget. Samtidigt efterfrågar lärare en tydligare pedagogisk styrning från rektor. Det visar två nya studier som undersökt rektorers arbete och lärares tidsanvändning. Läs mer här.
Skolbarn mår allt bättre men psykisk ohälsa oroar
Skolan. De flesta barn i Sverige mår bra och deras levnadsvanor har på många sätt förbättrats sedan 1980-talet, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt är vissa resultat oroande. Många flickor uppger att de har psykosomatiska besvär och nästan var femte 13-årig flicka har försökt att gå ner i vikt. Läs mer här.
Att förebygga livslångt utanförskap

Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller långtidssjukskrivningar.

Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren i form av bristande måluppfyllelse i skolan, skolk och destruktivt och normbrytande beteende.

I boken, Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar, lyfter jag upp de mest centrala framgångsfaktorer som jag identifierat i arbetet med barn och unga i utsatta livssituationer. Boken riktar sig till såväl politiker, personal inom skolan och socialtjänsten som till föräldrar och andra viktiga vuxna.
 

Beställ boken här

Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar

Pris: 395 kr + porto (55 kr)

Önskar du beställa flera exemplar, kan du skriva till mig på lasse@lassemattila.com för prisuppgift.
 

Sagt om boken

"Något av en bibel om utsatta barn och hur samhället borde ta hand om dem., det är vad den här tjocka boken är. Lasse Mattila delar generöst med sig av egna erfarenheter av att vara ett barn i riskzonen och att sedan arbeta professionellt med utsatta unga. Allt är sprunget ur ett brinnande engagemang för barnen och för att vuxna ska begripa vad dem behöver."
Tidningen Social Qrage, nr 2 2013

"Utifrån sitt unika dubbla perspektiv, både inifrån och ovanifrån, har Lasse Mattila skrivit en bok som, om beslutfattare på alla nivåer läste den, skulle generera ofantliga vinster, mänskliga såväl som ekonomiska!"
Magnus Carlsson, rektor"Vill vi förhindra att unga människor i utsatta livssituationer hamnar mellan stolarna i våra olika verksamheter, är första steget att läsa och låta sig beröras och påverkas av den här boken."
Christina Sandahl, fd diakon och förvaltningschef inom socialtjänsten

"Vuxnas tillämpning av bokens innehåll har ändrat mig helt. Utan det hade jag inte suttit här med ett oerhört bra liv och JÄTTEBRA betyg i skolan. Vill inte ens tänka på hur mitt liv hade sett ut om jag inte fått den hjälpen."
Tess, 18 år
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du fÃ¥r detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens