Copy

Tredje statsmakten och samhällsutvecklingen  I  Ser mailet konstigt ut, klicka här.

Vi har alla ett ansvar - även medierna

Massmediernas roll avgörande för samhällsutvecklingen

Jag har under denna gångna månad reflekterat mycket kring mediernas roll för samhällsutvecklingen. Detta bland annat efter mina kontakter med alla våra stora, och många av våra mindre, medier om den brittiska studien som i somras (åter) krossade myten om kemisk obalans som orsak till depression. Jag har i dessa kontakter, eller snarare kontaktförsök, slagits av den närmast totala tystnad som jag blivit bemött med, inte minst från våra stora medier och public service. När jag ser till de budskap som våra stora medier förmedlar i sin rapportering om frågorna kring psykisk ohälsa och återhämtning så funderar jag mycket på intressena och drivkrafterna bakom dessa. Att inneha en maktposition som våra stora medier gör med sina hundratusentals tittare, lyssnare och läsare förpliktigar. Med maktpositionen kommer ett ansvar. Ett ansvar att, enligt journalistikens uppdrag, "tillhandahålla opartisk och mångsidig information präglad av kvalité, relevans och folkbildningsambitioner". Det ansvar har våra medier en bit kvar att nå upp till.
Därför är Svenska Dagbladets artikel om depression bedräglig

Media. I juli publicerade vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry en studie som visar att låga serotoninnivåer i hjärnan inte är orsaken till depression så som länge varit den allmänna uppfattningen. Studien, som i brittisk media kallats för ”game changer” för depressionsvården, har väckt en stor internationell uppmärksamhet och på kort tid blivit bland de 400 mest delade vetenskapliga artiklarna någonsin. I Sverige har det varit tyst om studien och dess slutsatser. Läs artikeln >>

Vårdens skyldigheter - vad säger lagen?

Patienträttigheter. En god vård ska kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. För att kunna leva upp till och erbjuda en god vård har regionerna och vårdgivarna i Sverige en lagstadgad skyldighet att bland annat se till att människor som söker hjälp inom hälso- och sjukvården får... Läs artikeln >>

ADHD som social konstruktion

ADHD. Ser vi på diagnostiseringen av ADHD så kan vi konstatera att denna är en högst rättsosäker praktik. Praktik som bygger på subjektiva bedömningar gjorda i förhållande till rådande sociala och kulturella normer. Finns det bättre sätt att förstå och förklara våra barns och ungas svårigheter? Läs artikeln >>

Hur läkemedelsindustrin påverkar våra föreställningar om psykisk ohälsa

Läkemedelsindustrin. ”Condition branding” – ett sätt att göra mänskliga känslor till sjukdomar, störningar och dysfunktioner i syfte att kunna sälja behandlande produkter (läkemedel). Jag introducerades för begreppet ”condition branding” när jag för en tid sen läste Markham Heids artikel How drugmakers influence our beliefs about mental illness. Sällan har det varit mer aktuellt än nu att titta närmare på begreppets innebörd. I en tid då både våra myndigheter och media, på löpande band, sprider information som strider mot både vetenskap som beprövad erfarenhet. Läs artikeln >>

Jag stal pengar och åt möjligt bröd

Missbruk. Att leva i en missbruksmiljö är att leva i ständig oro. Oro för vad som händer härnäst och oro för vad som väntar en när man kommer hem. Att vara barn i en missbruksmiljö är att redan tidigt behöva ta ett stort ansvar. Ansvar för sig själv och för de vuxna runt omkring. Ansvar för att allting ska bli bra. Läs artikeln >>

"Life science" - konsten att omvandla livet till pengar
Läkemedelsindustrin. ”Life science”. Denna vackra omformulering av läkemedelsindustrins propaganda när det gäller synen på psykiskt lidande och hur vi bäst kan... Läs artikeln >>
Det är inte konstigt att det ser ut som det gör
Psykisk ohälsa. Det är inte konstigt att det ser ut som det gör. Det finns starka intressen som upprätthåller de idag dominerade (och bevisligen ohållbara) biomedicinska och... Läs artikeln >>
Internationella suicidpreventionsdagen - vi kan förebygga självmord om vi vill
Suicidprevention. Idag är internationella suicidpreventionsdagen. Under 2021 dog 1 226... Läs mer >>
Folkhälsomyndighetens konferens om psykisk ohälsa ett tveeggat svärd
Psykisk ohälsa. Jag har nyss deltagit i Folkhälsomyndighetens konferens Koll på psykisk hälsa - i tider av förändring. Som vanligt upplever... Läs artikeln >>
Kommande framträdanden

Nedan finner du sammanställningen av mina kommande framträdanden.
 
Oktober 2022
  • 11 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 20 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • -- --- Mittuniversitetet, Östersund. Föreläsning: Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning. Flyttat till våren 2023
November 2022
  • 15 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 25 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
December 2022
  • 6 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 14 ons Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
Mer information om mina föreläsningar finner du på min hemsida. Där finner du också mer information om mina kommande öppna framträdanden. Vid frågor och/eller bokning, kontakta mig på lasse@lassemattila.com.
Nästa nyhetsbrev i oktober 2022
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2022 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp