Copy

Positiva rutiner för förändring  I  Ser mailet konstigt ut, klicka här.

Att uppmärksamma det positiva

"Att-fira-lista" lika viktig som en "att-göra-lista"

När vardagen rullar på är det lätt hänt att vi inte alltid stannar upp för att se det positiva som finns runt omkring oss eller se det vi faktiskt åstadkommer i vårt vardagliga arbete. I veckan blev jag påmind om vikten av att vi faktiskt stannar upp, om så för en kortare stund, för att reflektera och för att uppmärksamma allt det positiva som sker. Bakgrunden till denna påminnelse var en kontakt från en person som följt mig och mitt arbete på sociala medier, och som sett flera beröringspunkter oss emellan. I samtalet kunde vi identifiera flera möjliga gemensamma engagemangsområden, och beslutade också att utforska dessa vidare. Efter det inspirerande samtalet stannade jag upp för att insupa inspirationen, men också för att reflektera kring vad som möjliggjort och lett till denna kontakt. Reflektionen ledde till flera uppmuntrande slutsatser och resultat, bl.a., att jag numera, vid sidan av min att-göra-lista (som jag använder dagligen) även upprättat en att-fira-lista. En lista där jag samlar uppmuntrande händelser i vardagen, och som jag tittar på med jämna mellanrum för att se och uppmärksamma om så en del av allt det positiva som faktiskt sker när man arbetar systematiskt och målmedvetet med det man brinner för. Att uppmärksamma det positiva ger inte bara energi i det vardagliga arbetet, utan bidrar också till mer glädje och inspiration i våra vardagliga strävanden. Vad inspireras du av och vad har du att fira i din vardag?
Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer strider mot både vetenskap och beprövad erfarenhet

Debatt. Nu har Socialstyrelsen uppdaterat sina nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. I likhet med tidigare ligger stor tonvikt vid uppdateringarna i den medicinska modellen och i de farmakologiska behandlingsformer som denna genererar. Läs mer här.

Release av låten "Tillfälligt" torsdagen den 26 november

Musik. Torsdagen den 26 november släpps min nya låt ”Tillfälligt” på Spotify, iTunes och YouTube. Läs mer här.

Att utveckla barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården

Debatt. Har du, antingen personligen eller som anhörig eller professionell, erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård? Nu finns möjlighet att genom enkät (länk längst ner i detta inlägg) skicka input till Socialstyrelsen och Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU). Utifrån de yrkeserfarenheter som jag förvärvat under de senaste 25 åren så ser jag närmast oändlig utvecklingspotential inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården. Läs mer här.

Webinar om psykiatriska diagnoser

Psykiatriska diagnoser. Onsdagen den 14 oktober höll Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) i samarbete med webbmagasinet Mad in Sweden, ett första webinarie av fem i en serie av live-webinarier som belyser det vi kallar psykisk ohälsa från olika aktuella perspektiv. Temat för detta första inledande webinarie var psykiatriska diagnoser. Läs mer här.

Vill du delta i arbete med artikelserie med teman patienträttigheter och införandet av en patienträttighetslag i Sverige?

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Efter ett medlemsinitiativ planerar vi att genomföra en artikelserie med patienträttigheter och särskilt patienträttighetslag, och införande av sådan lag i Sverige som övergripande tema. Tanken är att i flera artiklar uppmärksamma temat ur olika synvinklar. Läs mer här.

Höstens kvarstående webbutbildningar om skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter. Efter att under september, oktober och november ha genomfört sex välbesökta webbutbildningar om skyddade personuppgifter kvarstår nu två utbildningar i höst. Datumen för dessa är onsdagen den 2/12 och tisdagen den 8/12. För mer information, kontakta undertecknad här.
Psykiatrin - ett brott mot människofriden
Mad in Sweden. Det är något som inte stämmer. I dag skrivs det ut mer psykofarmaka än någonsin tidigare i Sverige. Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Barn får... Läs mer här.
Nyliberalismens jagcentrerade kultur drar undan grunden för människovärde och psykisk hälsa
Mad in Sweden. Läs mer här.
Grand Mal av Dunja Grisell 
Mad in Sweden. Ljudet. En silvrig piercing genom frisk vävnad. En elektrisk våldtäkt med samtycke.Motsägelsefullt tycker du. Skuld känner jag. Du kunde väl ha sagt nej? Ensam med... Läs mer här.
Vardagens mörker och ljus och tacksamheten över livet
Mad in Sweden. Barn som växer upp med våld i hemmet har vårdnadshavare som inte förstår eller har insikt i våldets... Läs mer här.
Kommande aktiviteter

Nedan finner du sammanställningen av mina kommande öppna framträdanden. 

December 2020
  • 02 ons Webbutbildning om skyddade personuppgifter
  • 08 tis Webbutbildning om skyddade personuppgifter

Mars 2021
  • 10 ons Jönköping: Föreläsning. Att förebygga livslångt utanförskap – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv.
  • 19 fre Mittuniversitetet, Östersund: Föreläsning.

November 2021
  • 9-10 tis-ons Socionomdagarna 2021, Stockholm: Föreläsning; Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa.

Mer information om mina föreläsningar finner du här och om mina kommande öppna framträdanden här. Vid frågor och/eller bokning, kontakta mig på lasse@lassemattila.com.
Nästa nyhetsbrev december 2020.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2020 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp