Copy

Hur synen på psykiskt lidande avgör utfallen av våra insatser  I  Ser mailet konstigt ut, klicka här.

När hjälpen stigmatiserar

Många intresseorganisationer motverkar sitt uttalade syfte

Förra veckan uppträdde och föreläste jag på Socionomdagarna i Stockholm. De flesta av mina reflektioner både under och efter arrangemanget har kommit att handla om hur synen på psykiskt lidande påverkar de faktiska utfallen av våra insatser. När jag lyssnade på andra föredrag, bland annat av några av våra olika intresseorganisationer, noterade jag hur dominerande de stigmatiserande biomedicinska och neurobiologiska perspektiven är. Frågan är vad det är som stigmatiserar mest, att få sina problem beskrivna som medfödda och livslånga sjukdomar och funktionsnedsättningar eller som förståeliga och funktionella reaktioner på svåra livsomständigheter och försummade behov. För mig är svaret uppenbart. Och med det svaret också den beklämmande sanningen att våra olika intresse- och patientorganisationer motverkar sitt eget syfte. Ofta med stora bidrag från det offentliga. Vem tjänar på det? Knappast våra barn och unga eller samhället.
Allt fler barn får antidepressiva - varför tar vi inte till oss av internationella varningar?

Antidepressiva. Antalet barn och unga som äter antidepressiva har tredubblats under de senaste 15 åren. Svenska läkare uttrycker sig inte vara oroade av siffrorna, samtidigt som internationella läkemedelsmyndigheter varnar för preparatens omfattande och allvarliga skadeeffekter. Läs artikeln >>

Att arbeta med barn och unga med icke-medikaliserande perspektiv

Barn och unga. Medikaliseringen av barns känslor och beteenden upprätthåller lidandet och behöver ersättas med mer hållbar kontextuell förståelse. Det säger Sami Timimi, professor och barn- och ungdomspsykiater, i samband med workshop arrangerad av brittiska organisationen A Disorder for Everyone. Läs mer >>

Vanmakt i en maktposition - en destruktiv kombination

Den offentliga makten. Vanmakt i en maktposition. Jag har på senare tid reflekterat en del kring maktobalanser och hur dessa påverkar oss människor. Särskilt har jag noterat hur den offentliga makten utövad av våra professionella hjälpare inte alltför sällan tenderar att återtraumatisera eller rent av traumatisera våra redan utsatta medmänniskor. Läs mer >>

Mad in Sweden lanserar Facebook-sida och nyhetsbrev

Mad in Sweden. I takt med att Mad in Sweden växer söker vi kontinuerligt nya sätt att utveckla vårt arbete för att reformera samhällets syn och insatser vid psykiskt lidande. Lanseringen av Facebook-sidan och nyhetsbrevet är två steg i vårt långsiktiga utvecklingsarbete. Läs mer >>

Psykisk hälsa i ett diagnostiskt samhälle
Psykiatriska diagnoser. Att växa upp och höra att det är fel på en dag ut och dag in, att jag var annorlunda, att jag var brådmogen, lillgammal och en lögnare Att bli... Läs artikeln >>
Fällande dom i pilotfall om självmordsuppmaning - trots förmildrande omständigheter
Juridik. En 35-årig man döms i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter för uppmaning till självmord. Mannen har samma... Läs artikeln >>
Psykiska besvär vanligare vid ekonomiska problem
Psykisk ohälsa. Bland personer som har ekonomiska problem är det tre gånger så vanligt med psykiska besvär jämfört med de som har det bättre ställt. Det visar ny... Läs mer >>
Tuff barndom bakom många sjukdomar
Barndomstrauma. Våld i familjen, en förälder som missbrukar – eller inga rena kläder, för små skor, inte tillräckligt med mat på bordet. Sådana barndomsupplevelser... Läs artikeln >>
Kommande framträdanden

Nedan finner du sammanställningen av mina kommande framträdanden.

November 2022
  • 30 fre Föreläsning: Att bygga bärande relationer - om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv. Microsoft Teams.
December 2022
  • 6 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 9 fre Borås. Föreläsning: Att förebygga livslångt utanförskap.
  • 14 ons Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.
  • 16 fre Kärleken är fri. Uddevalla kommun.
Mer information om mina föreläsningar finner du på min hemsida. Där finner du också mer information om mina kommande öppna framträdanden. Vid frågor och/eller bokning, kontakta mig på lasse@lassemattila.com.
Nästa nyhetsbrev i december 2022
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2022 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lasse Mattila · Box 797 · Uddevalla 45126 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp