Copy

Mars 2015

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Det lönar sig att satsa tidigt

Enorm potential i att samordnade förebyggande insatser

Ser vi pÃ¥ utanförskapet som ett fenomen, sÃ¥ kan vi konstatera att det är ett mycket kostsamt sÃ¥dant. BÃ¥de mänskligt och samhällsekonomiskt. Vi vet idag att en ung människa pÃ¥ glid kostar samhället Ã¥rligen mellan 350 000 och 1,7 miljoner kronor. Finns det dessutom ett missbruk med kriminalitet som pÃ¥följd med i bilden, kan vi lägga till ytterligare 540 000 kr till denna kostnad. Ã„r ungdomen även utanför arbetsmarknaden, genererar detta en ytterligare Ã¥rlig kostnad pÃ¥ 300 000 i produktionsbortfall. Utanförskapet är dyrt. Men det är ocksÃ¥ denna prislapp som är preventionspotentialen vid lyckade insatser för vÃ¥ra utsatta barn och ungdomar. Att lyckas med tidiga förebyggande insatser, och skapa optimal effektivitet för dessa, kräver samverkan och samsyn mellan de olika aktörerna som möter barnet. Det är först när vi skapar en samsyn som vi har möjlighet att göra de samordningsvinster som redan idag är fullt möjliga i vÃ¥r strävan efter att bryta och förebygga utsatthet och utanförskap i samhället.

Mosaik - en kalkylmodell som underlättar beslut om tidiga insatser för barn och unga
Offentlig förvaltning. Mosaik är en kalkylmodell för att beräkna de sammantagna kostnaderna för tidi­ga insatser till barn och unga. Modellen är tänkt att användas i ett verksamhets­Ã¶verskridande arbete med barn och unga. I den här rapporten tar SKL upp samarbetet mellan den sociala barn- och ungdomsvÃ¥rden och förskolan/skolan, men modellen kan tillämpas även av andra aktörer . Läs mer här.
Kommunala miljonvinster i tidiga insatser
Offentlig förvaltning. Kommuner har mycket att vinna på att i ett tidigt skede hjälpa barn och unga med tydliga problem på ett effektivt sätt. Studien "20 barnavårdsärenden" omfattar tjugo unga vuxna, och forskarna har tittat tillbaka på deras liv och kartlagt alla dokumenterade problem de haft, samt vilken hjälp de fått eller inte fått under sin uppväxt. Läs hela studien här.
SiSam - en samverkansmodell för SiS, skola och socialtjänst
Samverkan. Alla barn och ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det gäller även dem som är omhändertagna för samhällsvård och placerade på något av SiS särskilda ungdomshem. För att eleverna ska få en sammanhängande skolgång har SiS tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten fått i uppdrag att utveckla och etablera samverkan genom en strukturerad modell för skolan. Läs mer här.
 
valfardens_resurser
Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård
Socialtjänsten. Social dygnsvÃ¥rd för barn och ungdomar bedrivs i familjehem eller pÃ¥ institution, i enlighet med Socialtjänstlagen. VÃ¥rden ges 24 timmar om dygnet, till skillnad frÃ¥n öppenvÃ¥rd eller dagvÃ¥rd. Bland personer födda pÃ¥ 70- och 80-talet blev motsvarande ett barn (3–4 procent) i en genomsnittlig skolklass nÃ¥gon gÃ¥ng placerat i social dygnsvÃ¥rd. Allt tyder pÃ¥ att siffran är relativt stabil över tid. De flesta barn som placeras i dygnsvÃ¥rd i Sverige är tonÃ¥ringar. Läs mer här.
SIP för placerade barn
Socialtjänsten. Barn och unga som är placerade i den sociala barn- och ungdomsvÃ¥rden i HVB eller familjehem behöver ofta insatser frÃ¥n bÃ¥de kommun och landsting. DÃ¥ kan en Samordnad individuell plan, SIP, användas där att samordna insatserna. Läs mer här.
Skolinspektionen granskar
Skolan. Skolinspektionen har granskat 36 huvudmän, alltsÃ¥ kommuner, företag och andra som driver skolor. Studien visar att de flesta behöver fokusera mer pÃ¥ de nationella mÃ¥len för skolan. De behöver ocksÃ¥ bli bättre pÃ¥ att följa upp och analysera resultat och utifrÃ¥n det utveckla skolorna. I rapporten finns exempel pÃ¥ faktorer som är gemensamma för de huvudmän som styr och stödjer skolorna framgÃ¥ngsrikt. Läs hela granskningsrapporten här.
Höj kvalitén på utbildningen
Skolan. Nu finns ett nytt stödmaterial som ska underlätta ert arbete med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen pÃ¥ er förskola eller skola. Materialet innehÃ¥ller konkreta frÃ¥geställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken. Läs mer och ladda ner stödmaterialet här.
Att förebygga livslångt utanförskap

Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller långtidssjukskrivningar.

Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren i form av bristande måluppfyllelse i skolan, skolk och destruktivt och normbrytande beteende.

I boken, Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar, lyfter jag upp de mest centrala framgångsfaktorer som jag identifierat i arbetet med barn och unga i utsatta livssituationer. Boken riktar sig till såväl politiker, personal inom skolan och socialtjänsten som till föräldrar och andra viktiga vuxna.
 

Beställ boken här

Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar

Pris: 395 kr + porto (55 kr)

Önskar du beställa flera exemplar, kan du skriva till mig på lasse@lassemattila.com för prisuppgift.
 

Sagt om boken

"Något av en bibel om utsatta barn och hur samhället borde ta hand om dem., det är vad den här tjocka boken är. Lasse Mattila delar generöst med sig av egna erfarenheter av att vara ett barn i riskzonen och att sedan arbeta professionellt med utsatta unga. Allt är sprunget ur ett brinnande engagemang för barnen och för att vuxna ska begripa vad dem behöver."
Tidningen Social Qrage, nr 2 2013

"Utifrån sitt unika dubbla perspektiv, både inifrån och ovanifrån, har Lasse Mattila skrivit en bok som, om beslutfattare på alla nivåer läste den, skulle generera ofantliga vinster, mänskliga såväl som ekonomiska!"
Magnus Carlsson, rektor"Vill vi förhindra att unga människor i utsatta livssituationer hamnar mellan stolarna i våra olika verksamheter, är första steget att läsa och låta sig beröras och påverkas av den här boken."
Christina Sandahl, fd diakon och förvaltningschef inom socialtjänsten

"Vuxnas tillämpning av bokens innehåll har ändrat mig helt. Utan det hade jag inte suttit här med ett oerhört bra liv och JÄTTEBRA betyg i skolan. Vill inte ens tänka på hur mitt liv hade sett ut om jag inte fått den hjälpen."
Tess, 18 år
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du fÃ¥r detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens