Copy

Update #4 KNMV 2020 - 23 december 2016

Bekijk deze e-mail in uw browser

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op Papendal, op 10 december jl., hebben de verschillende projectgroepen ​van KNMV 2020 laten weten waar ze op dit moment staan. Per pijler volgt hieronder een korte samenvatting: 

Peppijn Kromhout - Academy
"De afgelopen periode is door het projectteam KNMV2020 Academie gebruikt om tot een definitieve teamsamenstelling en een duidelijke opdracht te komen. Het team heeft als geheel nagedacht over de verschillende in te vullen onderdelen. Nu zijn de taken verdeeld en worden de kernactiviteiten (kennis vergaren, kennis verspreiden & vaardigheden aanleren, belangen behartigen, opleidingen organiseren, talentontwikkeling) verder uitgewerkt. In januari bekijken we in samenwerking met NOC*NSF hoe talentontwikkeling bij andere takken van sport wordt aangepakt, zodat we daarvan kunnen leren. Voor de verkeersopleidingen werken we een visie uit op basis waarvan we verder kunnen bouwen aan de academie in 2017."

Cees van Galen - Sport 
"We hebben een aantal belangrijke kernbegrippen en aandachtspunten die we willen toelichten. 

Ten eerste willen de servicegerichtheid verbeteren, omdat de sporter op dit moment nog onvoldoende centraal wordt gesteld.
Ook willen we ten tweede graag een cafetariamodel ontwikkelen, zodat elke sporter alleen hoeft te betalen en gebruik kan maken van datgene dat hij nodig heeft. 
Ten derde vinden we dat het bondsbureau zich wat meer moet aanpassen aan de huidige flexibele tijd. 
Als vierde punt willen we het vrijwilligersbeleid met name gaan richten op jongeren. Bovendien moet er een goed opleidingsprogramma worden opgesteld, zodat de huidige sporter een kwalitatief betere dienstverlening kan krijgen. 
Tot slot blijkt dat op dit moment onduidelijk is voor de sporter waar deze moet zijn voor zijn/haar informatie. De focus mag wat meer op de breedtesport gericht zijn. En uiteraard willen we meer waarde brengen aan zowel de top- als de breedtesporter." 


Wilco Mol - Community 
"Voor het KNMV 2020-programma wil het bestuur een betere interactie met de leden, hobbyisten, fanatiekelingen en alle andere motorgeïnteresseerden. Hiervoor is het communityplatform in het leven geroepen. Een community is een vormloos bestaan. Een bestaan van mensen die een verbintenis met elkaar hebben op een of meerdere onderwerpen. Een community creëer je dus ook niet, maar wordt uit zichzelf gevormd.

Wij willen als communityplatform bij de start van een community een helpende hand reiken. Om deze te kunnen reiken hebben we het concept van een marktplein bedacht. Het marktplein biedt mogelijkheden voor iedereen en geeft ruimte voor bestaande producten, partners die al een goed product hebben en nieuwe ideeën die nog ontwikkeld moeten worden. Het plein is er voor iedereen en zal ruimte bieden om persoonlijke voorkeuren naar voren te laten komen. Momenteel zijn we druk bezig om de kaders te schetsen en de 'wat en hoe- vraag' te bedenken. Dit resulteert in een advies richting het bestuur waarin wij aangeven hoe het plein vorm kan krijgen en wat voor (organisatorische) wijzigingen nodig zijn om snel op ontwikkelingen in te kunnen spelen. We kijken er naar uit om iedereen te ontmoeten op het plein!"

De volgende update vindt plaats in het nieuwe jaar.
De KNMV wenst u alvast hele fijne feestdagen en een gezond en sportief nieuw jaar! 

Diederick van Haselen,

KNMV Bestuur - portefeuillehouder KNMV 2020

Copyright © 2016 KNMV, Alle rechten voorbehouden.

Uitschrijven    Update uw gegevens

Copyright © 2016 KNMV, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list