Deze digitale nieuwsbrief ontvangt je als relatie.
Afmelden kan onderaan dit bericht. 

 

 - ING: Actietarief 12 jaar
- ABN-AMRO: Familiehypotheek; ouders helpen kind
- OvFD: Heb jij de film al gedeeld?
- Acceptatievoorwaarden op extranet  
- Lloyds Bank: Wijziging rentestructuur/vervallen actiekorting
- PE-Plus: Geslaagd!
- Gewijzigde openingstijden


 
 


Familiehypotheek; ouders helpen kind

Familiehypotheek: een financiële constructie die ruimte biedt aan ouders om kinderen te helpen met de aankoop van hun eerste woning.

Steeds vaker zijn ouders bereid om hun kinderen te helpen bij de aankoop van de (eerste) woning. ABN AMRO heeft bestaande mogelijkheden gebundeld onder de noemer Familiehypotheek. De Familiehypotheek biedt zodoende ruimte voor ouders om kinderen te helpen. Hiermee kan de aankoop van een eerste woning voor kinderen een stuk dichterbij komen.

De Familiehypotheek is een lineaire of annuïtaire hypotheek, gecombineerd met een constructie waarbij:
 • ouders geld lenen aan hun kind voor een gedeelte van de aankoop van de woning en de lasten hiervan periodiek schenken en/of 
 • ouders gebruik maken van de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling (max. € 52.752 in 2015). 
Bij de Familiehypotheek is er de keuze uit een Budget- of een Woninghypotheek en kan gebruik gemaakt worden van alle rentevast perioden.

Fiscale impact
Klik hier voor een informatiekaart met handige informatie voor jouw klanten over mogelijke fiscale gevolgen van deze financieringsvorm.  

Kredietregels
 • Als de lening van de ouders met hypothecaire zekerheid wordt gesloten, tel je de verstrekkingen bij elkaar op. Het totaal mag niet meer bedragen dan 103% van de marktwaarde (peil 2015) en het totaal bepaal je conform de gedragscode hypothecaire financieringen.
    
 • Bij een lening van ouders: 
 1. Mag de lening niet direct opeisbaar zijn (enige uitzondering zijn de opeisbaarheidsgronden zoals gemeld in de hypotheekvoorwaarden);
 2. De lening van de ouders mag maximaal 20% bedragen van de hoogte van de hypotheek die volgens de gedragscode maximaal op het inkomen gefinancierd kan worden;
 3. De onderhandse lening en de schenking van de lasten moeten door de ouders worden verstrekt;
 4. De schenking moet blijken uit een schenkingsovereenkomst. 

Dossierstukken
Voor het hypotheek acceptatie dossier lever je aan: schenkingsovereenkomst en/of de leningsovereenkomst. 

Voorbeeld:
Als de klant op grond van de GHF maximaal € 200.000 kan lenen, mag de onderhandse lening maximaal € 40.000 bedragen. 

De ouders verstrekken een onderhandse lening van € 40.000 die op basis van annuïteiten die in 30 jaar wordt afgelost. Stel dat de bruto maandlast € 215 bedraagt en de ouders jaarlijks € 1.800 schenken, dan dient het verschil van € 65 per maand bij de maandlast van de hypotheek opgeteld te worden.

Toelichting op schenking 
In 2015 geldt dat de ouders éénmalig een bedrag tot € 52.752 belastingvrij mogen schenken als het kind tussen de 18 en 40 jaar is en de schenking gebruikt om:
 • De kosten van het verwerven van een eigen woning af te dekken.
 • De eigen woningschuld (geheel of deels) in te lossen. 
 • De kosten van het verbeteren en onderhouden van de eigen woning af te dekken. 
 • De afkoop van de erfpacht bij een eigen woning te voldoen. 
Bel voor vragen een van onze Helping People van het Hypotheek Support Center.
  


Acceptatievoorwaarden op extranet

(Graag brengen wij deze informatie nogmaals bij je onder de aandacht)

HypotheekCompany is Helping People. Op extranet vind je per maatschappij de acceptatievoorwaarden. De informatie staat onder: SupportCenter, Voor de adviseur en dan Acceptatievoorwaarden per maatschappij. Klik hier om naar de pagina te gaan. Let op: je dient ingelogd te zijn. 
 


Wijziging rentestructuur/vervallen actiekorting

Per 1 mei 2015 wijzigt Lloyds Bank haar rentestructuur. De bank maakt vanaf dat moment onderscheid tussen annuïtaire en lineaire leningdelen enerzijds en overige leningdelen (aflossingsvrij, spaar en leven) anderzijds. 

Tevens introduceert Lloyds Bank rentevastperiodes van 15, 20 en 30 jaar. De bank bood al variabele rente en 1, 5, 6 en 10 jaar rentevast aan. 

De aanpassing van de rentestructuur gaat gepaard met een verdere aanscherping van de rentetarieven waardoor Lloyds Bank nu in een groot aantal marktsegmenten een bijzonder aantrekkelijk hypotheekaanbod heeft:
• met name de tarieven voor annuïtaire en lineaire leningdelen behoren op dit moment tot de scherpste in de markt (zowel met als zonder NHG);
• hypotheken kunnen vanzelfsprekend uit meerdere leningdelen bestaan, waarbij elk leningdeel z’n eigen rentetarief kent;
• Lloyds Bank verstrekt nieuwe hypotheken onder NHG condities of tot en met 90% van de marktwaarde.

Voor bestaande klanten (Lloyds Bank en Bank of Scotland) geldt het volgende
• de wijzigingen gelden zowel voor de Lloyds Bank Hypotheek als voor hypotheken die onder het Bank of Scotland label zijn verstrekt;
de annuïteitenactie eindigt op 30 april 2015. Voor klanten die gebruikmaken van de annuïteitenactie en die na 30 april nog moeten passeren, geldt dat de actiekorting verwerkt is in de nieuwe tarieven;
• klanten krijgen bij vernieuwing van hun rentecontract of aanpassing van hun hypotheekcontract de tarieven aangeboden conform de actuele tarieflijst;
• Bank of Scotland hypotheken zijn gebaseerd op executiewaarde.

Downloads:
- Klik hier voor de nieuwe tarieflijst van Lloyds Bank
- Klik hier voor de productkaart

Bel voor vragen het Hypotheek Support Center. 
  
Ben jij ook geslaagd voor PE-Plus? Klik hier en laat het ons weten! 


 

ASR WelThuis

10 jaar NHG 2,25%ING 
10 jaar en 12 jaar
met NHG 2,25%

 


Nationale Nederlanden 
15 jaar NHG 2,65%
geen dalrente 
 

 
Hypotrust WoonBewust

20 jaar NHG 2,75%MUNT Hypotheken
20 jaar NHG 2,80%


 follow on Twitter | forward to a friend

Copyright © 2015 HypotheekCompany, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.
Bij vragen kun je contact opnemen met:
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN Enschede
Tel. 053-4802400 

Email Marketing Powered by Mailchimp