Bekijk online arrow1
shadow2
Update
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

HypotheekCompany Helping People
Geen PEplus inkomen certificaat behaald,
wel advies betalingsbeschermer mogelijk?


Mag ik vanaf 1 januari 2017 met het Wft-diploma Adviseur hypothecair krediet ook nog steeds advies geven over betalingsbeschermers of moet ik daarvoor apart het Wft-diploma Adviseur inkomen of Adviseur vermogen behalen? Vanaf 1 januari 2017 verandert er niets voor wat betreft het adviseren over betalingsbeschermers in combinatie met een hypothecair krediet. Als je beschikt over het nieuwe Wft-diploma Adviseur hypothecair krediet mag je ook advies geven over betalingsbeschermers die in combinatie met het hypothecair krediet worden afgesloten. Betalingsbeschermers omvatten: overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen. Voor het adviseren over een betalingsbeschermer die niet in combinatie met een hypothecair krediet wordt gesloten, heb je vanaf 1 januari 2017 wel het diploma Adviseur Inkomen nodig voor de betalingsbeschermers die het risico dekken van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Voor de betalingsbeschermer die het risico van overlijden dekt heb je het diploma Adviseur Vermogen nodig.
Uit jouw vergunning moet blijken dat je in deze aanvullende verzekeringen in combinatie met hypothecair krediet mag adviseren. Met enkel een vergunning voor hypothecair krediet mag een vergunninghouder dus niet automatisch ook adviseren in de aanvullende verzekeringen. De vergunninghouder kan daarvoor een uitbreiding van de vergunning aanvragen via het Digitaal loket. Hetzelfde geldt ook voor het adviseren in betalingsbeschermers in combinatie met een consumptief krediet.


Vragen? Bel of mail het Learning Center

 
 
space
Na vele jaren met veel plezier een onderdeel te zijn geweest van de Helping People van HypotheekCompany ga ik per 1 februari een nieuwe uitdaging aan. Via deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor de fijne samenwerking en wie weet tot ziens. Groetjes Erika.

Uiteraard was dit nieuws bij ons al even bekend zodat we meteen op zoek zijn gegaan naar nieuwe Helping People. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat afgelopen week de eerste nieuwe collega begonnen is en op korte termijn de 2e volgt. 
In de volgende nieuwsbrief stellen we ze graag aan je voor
 


HypotheekCompany begint 2017 met goed nieuws. Reaal is terug op de hypotheekmarkt met de Reaal Lekker Wonen Hypotheek. Dit product kun jij binnenkort aanbieden aan jouw klant. Achter de schermen zijn wij druk bezig om dit product in te regelen. 
In de volgende nieuwsbrief meer informatie over dit product.
Klik hier om te laten weten dat jij blij bent met deze uitbreiding
 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO | Kredietbeleid 2017, toelichting op VvE verplicht actief
ABN AMRO | Rectificatie op NHG flexwerkers-item
Adviesbox | Adviesbox release 2017.1
Aegon | Wijziging proces hoofdelijk ontslag bij een hypotheek
ASR | Wijziging acceptatiebeleid Welthuis Hypotheek
Delta Lloyd | Nieuw hypotheekproduct: de Plus Hypotheek
ING | Wijziging SMV klassen per 13 januari 2017
MUNT Hypotheken | MUNT wint titel beste geldverstrekker
Woonfonds | Woonfonds biedt zelfstandigen meer kans
Woonfonds | Sneller NHG voor ZZP'ers
 
 
shadow1
 

Kredietbeleid 2017, toelichting op VvE verplicht actief

De nieuwe kredietgids van ABN AMRO is op 01 januari 2017 ingegaan. Naar aanleiding van vragen over de verplichting van een actieve VvE voor de financiering van appartementen. Type woningen als onderpand, geven ze hieronder een korte toelichting.

Een actieve VvE is een wettelijke vereiste. Een slapende of niet-actieve VvE kan voor eigenaren veel problemen opleveren. Zo is er risico op achterstallig onderhoud en de klant kan daardoor voor hoge kosten komen te staan. ABN AMRO financieert dan ook uitsluitend bij een actieve VvE. Wat wordt verstaan onder een slapende VvE? Een slapende VvE betekent dat de vereniging niet actief is. Er wordt niet minimaal 1 keer per jaar vergaderd, er worden geen afspraken gemaakt over het onderhoud en het belangrijkste, er wordt geen geld gespaard voor het onderhoudsfonds. Of er sprake is van een slapende/ niet actieve VvE, blijkt uit het taxatierapport. Stel dat er een VvE wordt opgericht en/ of een slapende wordt actief. Waaruit blijkt dat en komt deze voor financiering in aanmerking? Een VvE in oprichting is alleen toegestaan bij nieuwbouw appartementen of een bestaand pand dat gesplitst wordt in appartement. Dit blijkt uit de Splitsingsakte en splitsingsreglement en die horen bij de koopakte te zitten. Als er een slapende VvE is maar deze wordt geactiveerd, dan moet de taxateur verklaren dat de VvE inmiddels actief is voordat er een bindend aanbod wordt uitgebracht.

 

Terug naar boven
 

RECTIFICATIE op NHG flexwerkers-item

In de eerder verstuurde communicatie van ABN AMRO staat een fout. Voor de aanvraag met NHG voor Flexwerkers vraagt ABN AMRO uiteraard niet de werkgeversverklaringen van 2014/15/16, maar de Jaaropgaven van 2014/15/16 op. Excuus voor het ongemak. 

Bindende hypotheekofferte met NHG specifiek voor Flexwerker onder 2016-regime nodig? Let dan op als de bindende offerte in 2017 wordt uitgebracht. Voor NHG zijn namelijk de inkomensgegevens van drie jaren nodig - en dat betekent dat bij een bindende offerte in 2017 de JAAROPGAVEN van 2014, 2015 én 2016 aangeleverd moeten worden. 

 

Terug naar boven
 

Adviesbox release 2017.1


De afgelopen dagen heeft er een update van Adviesbox plaatsgevonden. Met deze update gaat een database conversie gepaard. Om deze probleemloos te laten verlopen volg je bij voorkeur de volgende stappen:
  • Start Adviesbox op één werkstation en wacht tot de update is verwerkt,
  • Start dan eventueel Adviesbox op andere PC’s.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.
Box 1 / Box 3 verhouding in financieringsopzet al aanpasbaar
In Adviesbox wordt de Eigenwoningschuld (box 1) berekend op tabblad Financieringsbehoefte. Het meerdere aan gewenste hypotheek wordt per definitie tot box 3 gerekend. Bij het invoeren van de gewenste hypotheek in het voorstel kun je hier vanaf wijken. Maar die afwijkende keuze werkt niet terug in de financieringsbehoefte; daar blijft de berekende eigenwoningschuld staan. Vanaf Adviesbox versie 2017.1 kun je in de financieringsbehoefte, bij de specificatie van de Eigenwoningschuld, afwijken van de berekende waarde.  

Getoonde maandlast in het eerste jaar
De maandlast die Adviesbox toont voor het eerste jaar, bij een ingangsdatum van de hypotheek die niet op de 1e dag van de maand valt, is in de komende release gelijk gemaakt aan de maandlast bij ingang op de 1e dag van de maand. 
 
Eigenwoningschuld overgangsrecht bij woning in eigendom
Stel dat er in de huidige situatie een woning in eigendom is. Er is sprake van overgangsrecht omdat er op 31-12-2012 een hypotheek was maar die hypotheek is nu niet meer aanwezig. Voor deze situatie is het nu mogelijk om op het tabblad Woonsituatie het bedrag waarvoor overgangsrecht van toepassing is in te voeren.
 
Digitaal aanvragen woonlastenbeschermers
In deze release is het aantal partijen dat digitaal aangevraagd kan worden uitgebreid. De woonlastenbeschermers van Callas en Taf zijn nu bijvoorbeeld ook via HDN aan te vragen.
Ook is in deze release de koppeling gelegd met het extranet van de Taxatheek. Je kunt de opdracht nu direct via een webservice inschieten.
 
Maatschappijwijzigingen
Tot slot zijn een aantal maatschappijwijzigingen doorgevoerd

 

Terug naar boven
 

Wijziging proces hoofdelijk ontslag bij een hypotheek

Ongeveer één derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Wanneer er sprake is van een hypotheek kan er gekeken worden of één van de klanten in de woning kan blijven wonen. Dit is een ingewikkeld proces waarbij veel zaken komen kijken.

Webinar: Hoofdelijk ontslag
Om je hierbij te helpen organiseert Aegon in februari 2017 een webinar over dit onderwerp. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Het aanvraagformulier/processchema
  • Het proces bij Aegon
  • Welke documenten zijn nodig en waarom
Ook zal er een mogelijkheid zijn om vragen te stellen over het proces hoofdelijk ontslag.

Aanvraagformulier Hoofdelijk Ontslag
Vooruitlopend op het webinar heeft Aegon het aanvraagformulier hoofdelijk ontslag aangepast en ingekort. Ook hebben ze een processchema bij het aanvraagformulier gedaan. Met het processchema kun je vooraf nagaan of één van de klanten ontslagen kan worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wijziging proces Hoofdelijk Ontslag per 1 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 kan Hoofdelijk Ontslag alleen aangevraagd worden door middel van een ingevuld aanvraagformulier op AIP. Handgeschreven of niet volledige ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Op deze manier verloopt het proces zo soepel mogelijk voor zowel klant, adviseur als Aegon.

 

Terug naar boven
 
Wijziging acceptatiebeleid WelThuis Hypotheek
Het acceptatieprotocol van de ASR WelThuis Hypotheek is gewijzigd. Klik hier om de nieuwe richtlijnen te openen. Deze vind je uiteraard ook op ons extranet. Op blz. 2 van de bijlage staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 
 

 

Terug naar boven
 
Nieuw hypotheekproduct: de Plus Hypotheek 
Delta Lloyd introduceert de Plus Hypotheek. De Plus Hypotheek is dé hypotheek voor starters op de woningmarkt. Een eenvoudige hypotheek die klanten beloont met een lagere rente voor het aflossen van de hypotheek. Bekijk de video.

De voordelen:
  • Rente daalt automatisch mee met de risicoklasse
  • Uitermate geschikt voor starters
  • Keuze uit alle rentevaste periodes van 1 tot en met 30 jaar
  • Op de einddatum is de hele hypotheek afgelost
De kenmerken:
 
Algemeen Een lagere rente als de hypotheek door (extra) aflossen in een lagere risicoklasse valt
Mogelijke aflosvormen - Annuïtair
- Lineair
Rente - In het begin de rente uit de bindende offerte
- Direct een lagere rente als de hypotheek door (extra) aflossen in een lagere risicoklasse valt
Geldigheidsduur bindende offerte Het renteaanbod heeft een acceptatietermijn van 3 weken. De bindende offerte heeft een acceptatietermijn van 15 dagen en is 3 maanden geldig vanaf de datum op het renteaanbod.
Verlengen bindende offerte 3 maanden (soms tegen kosten)
Rentevaste periodes Keuze uit 1 tot en met 30 jaar
Eerder aflossen zonder kosten 10% per kalenderjaar
Annuleringskosten Geen annuleringskosten
Rente bouwdepot 1% lager dan hypotheekrente

Downloads:
- Klik hier voor de voorwaarden
- Klik hier voor de brochure
- Klik hier voor de rentelijst (uiteraard vind je vanaf nu de tarieven in de HypotheekCompany Rentebox) 

 

Terug naar boven
 

Wijziging SMV klassen per 13 januari 2017 

Door gewijzigde wetgeving vindt er een wijziging plaats in de Schuld Marktwaarde Verhouding (SMV) klassen.
• De SMV klasse van 95% t/m 102% wordt aangepast naar 95% t/m 101%
• De SMV klasse van >102% wordt aangepast naar >101%
 

 

Terug naar boven
 
Munt wint titel beste geldverstrekker
De Nationale Hypotheekbond heeft Munt Hypotheken uitgeroepen tot beste geldverstrekker van 2016. Dit op basis van het oordeel dat 441 onafhankelijke adviseurs gaven in het jaarlijkse onderzoek. In het jaarlijkse onderzoek van de Hypotheekbond scoort Munt vooral goed op rente- en aflosfaciliteiten, duidelijkheid in communicatie en op het aanvraag- en acceptatieproces.

Elf tevredenheidsaspecten
In totaal konden de adviseurs de partijen beoordelen op elf losse tevredenheidsaspecten. De belangrijkste waren responstijd, het bieden van nazorg, klachtafhandeling, rente- en aflosfaciliteiten, innovatie in producten en dienstverlening en duidelijkheid in communicatie. Klachtafhandeling en de mate van faciliteren van nazorg zijn aspecten waarvoor de meeste geldverstrekkers een negatieve beoordeling ontvangen. Gemiddeld is slechts een op de vier adviseurs hierover positief in hun beoordeling. Ook scoren veel geldverstrekkers ondermaats als het gaat om het aanbieden van rente- en aflosfaciliteiten.
Aanvraag- en acceptatieproces
Het aanvraag- en acceptatieproces is volgens de adviseurs die meededen aan het onderzoek nog (te)vaak leidend ten opzichte van de klant en de klantbehoefte. Jeroen Oversteegen, directeur bij De Nationale Hypotheekbond: “Adviseurs vinden dat de gedragscode en de normen nog vaak belangrijker zijn dan het centraal stelen van de klant en het zoeken naar oplossingen. Maar mede door de strenge regels omtrent het aanvragen van hypotheken, blijft het voor de geldverstrekkers lastig om van de gebaande paden af te wijken. Gelukkig zien we hier de laatste jaren wel een omslag in komen.”

 

Terug naar boven
 

 Woonfonds biedt zelfstandigen meer kans

Woonfonds staat voor woongenot. Of uw klant nu in loondienst is met een 'vast' inkomen of nog maar net een zelfstandig ondernemer met een variabel inkomen. De combinatie 'hypotheek en ondernemen' mag woongenot niet in de weg staan.
Doelgroep Inkomensberekenings-methodiek
Groeiende zelfstandige 1-2-3 (rente-opslag 0,3%)
> 1 jaar zelfstandig 1 + prognose methode
> 2 jaar zelfstandig 1 - 1 + prognose methode
> 3 jaar zelfstandig 1-1-1 methode
> 1 jaar zelfstandig 
met voorgaand dienstverband
1-1-1 of 1-2-3 methode

Klik hier en download de informatiekaart zelfstandigen

 

Terug naar boven
 

Sneller NHG voor ZZP'ers

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die minimaal een jaar eigen baas zijn, kunnen vanaf 1 januari ook bij Woonfonds een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen. Voorheen moesten zij minimaal 3 jaar als zzp'er werken om voor NHG in aanmerking te komen. Woonfonds heeft wel een aantal uitzonderingen op NHG.

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,59%
10 jaar NHG, Budget Hypotheek met bpk en duurzaam-heidskorting

Annuïteiten, rentevast

 

Rentetip 2

2,30%
20 jaar NHG

Annuïteiten, rentevast

 

Rentetip 3
2,59%
30 jaar NHG

Annuïteiten, lineair en aflossingsvrij
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2016 HypotheekCompany.


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
HypotheekCompany · Lasondersingel 105 · Enschede, OV 7514BN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp