Bekijk online arrow1
shadow2
Update
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates
 
Met OvFD-korting naar SEH Lentecongres
Op de tweede lentedag van 2017 en exact één week na de Tweede Kamerverkiezingen vindt het jaarlijkse SEH Lentecongres plaats in het NBC in Nieuwegein. Onder de titel ‘Open de luiken’ biedt het SEH Lentecongres (www.sehlentecongres.nl) op 22 maart inspiratie en nieuwe ideeën passend bij het nieuwe seizoen. In het kader van de samenwerking tussen onze organisaties heeft SEH voor leden van de OvFD een speciaal congresaanbod. Zij kunnen het SEH Lentecongres bijwonen voor € 55 (ínclusief btw). Het reguliere tarief is € 95.
 
Natuurlijk speelt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen een belangrijke rol op het Lentecongres. Politiek analist Ferry Mingelen trapt de congresdag af met een inkijkje in de onderhandelingen van de politieke partijen. Vervolgens duiden financiële deskundigen wat de uitkomst van de verkiezingen betekent voor de financiële huishouding van consumenten.
 
De NVM is de speciale partner van deze editie van het SEH Lentecongres. De makelaarsorganisatie zal een deel van het programma verzorgen, waaronder masterclasses over duurzaam wonen en over de seniorenmarkt. Daarnaast zijn er nog 16 andere masterclasses waaruit u kunt kiezen.
 
Wil je met OvFD-korting deelnemen aan het SEH Lentecongres? Klik hier en laat het ons weten. Je ontvangt dan van ons een kortingscode. 
 
 


HypotheekCompany Helpt:
- Tijdklemmen KEW, SEW en BEW vervallen op 1 april 2017
- Hoffelijk Kompas 2017


De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer via een Kamerbrief geïnformeerd dat hij voornemens is om per 1 april 2017 een koninklijk besluit uit te vaardigen waarmee de tijdklemmen (van 15 of 20 jaar) voor de KEW, SEW en BEW in alle situaties vervallen. Het geheel laten vervallen van de tijdklemmen biedt consumenten de mogelijkheid om een KEW, SEW of BEW zonder belastingheffing vervroegd af te kopen. Het is daarbij aan de klant om een weloverwogen financiële beslissing te nemen om al dan niet tot voortijdig afkoop over te gaan. Voortijdig afkopen kan echter ook leiden tot een financieel niet-optimale uitkomst. De Staatssecretaris geeft aan dat het daarom van groot belang is dat aanbieders hun klanten correct, duidelijk en passend informeren over de gevolgen van voortijdige afkoop. Door adequate en zorgvuldige informatieverstrekking wordt de klant in staat gesteld om - veelal na deskundig advies - een weloverwogen keuze te maken om het product al dan niet vervroegd af te kopen. Het Verbond en de NVB hebben laten weten dat (aangesloten) banken en verzekeraars in dit kader voor adequate informatievoorziening zorg zullen dragen. 

De Staatssecretaris is daarnaast ook voornemens om in een beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving met ingang van 1 april 2017 ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel te laten vervallen. De achtergrond van de tijdklemmen is bij beide productgroepen dezelfde en daarom is er fiscaal gezien geen reden om hier een onderscheid in aan te brengen. Hij is daarbij niet voornemens om een aflossingseis op te nemen bij het geheel vervallen van de tijdklemmen voor deze groep. Dit is een eis die niet past aangezien het onderscheidend criterium ten opzichte van KEW-, SEW-, en BEW-polissen nu juist is dat er fiscaal gezien géén verplichte aanwending van de uitkering bestaat voor aflossing van de eigenwoningschuld. 

DNB en de AFM verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt, omdat afkoop veelal niet in het belang van de klant is. Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verwachten dat het ondanks een veelal negatieve financiële prikkel niet is uit te sluiten dat consumenten op andere gronden besluiten hun KEW, SEW of BEW te beëindigen. Zo kan dynamiek is de markt ontstaan waardoor afkoop groter dan verwachte schaal plaatsvindt. 

De Staatssecretaris is voornemens om de fiscale tijdklemmen per 1 april 2017 te laten vervallen, maar de Kamer heeft nog drie weken de tijd om bezwaren in te dienen. 
 
Hoffelijk Kompas 2017

Het Hoffelijk Kompas 2017 is weer uit! Ook dit jaar geeft deze gids je snel inzicht en overzicht van de belangrijkste wettelijke en cijfermatige financiële wijzigingen ten opzichte van 2016. Veel plezier en gemak met deze uitgave. 
Download het Hoffelijk Kompas hier. 
 
 
space
In deze nieuwsbrief stellen we graag Priscilla Scholten aan je voor. Stagiaire op het Hypotheek Support Center.

Even voorstellen... 

Mijn naam is Priscilla Scholten, 20 jaar en sinds twee weken loop ik stage op het Hypotheek Support Center. 
Ik ben 3e jaars studente aan ROC van Twente, Bank en Verzekeringen. Inmiddels heb ik twee stages achter de rug en begin ik mijn draai al aardig te vinden in de wereld van hypotheken en verzekeringen. Ik woon in Nijverdal en mijn hobby is tafeltennis. 

Tijdens mijn stage tot en met juni 2017 zal ik Sharon en Maurice helpen met het verwerken van offertes, scannen en administratieve taken. Daarnaast ga ik de status van dossiers nabellen.

Een aantal van jullie heb ik al gesproken en met de rest hoop ik ook snel kennis te maken.
 
space
 
 
HypotheekCompany De Formule op Facebook
Op deze pagina informeren we onze eigen adviseurs over het meest belangrijke branche gerelateerde nieuws, delen we succesverhalen én informeren we potentiële deelnemers over de voordelen van HypotheekCompany Helping People!

HypotheekCompany Helping People; dé bewezen succesformule waarmee jij als tussenpersoon het verschil kunt maken. Wij helpen onze adviseurs met compliance, bemiddeling van hypotheekdossiers, opleidingen en nog veel meer. Een complete formule waarmee adviseren nog leuker wordt!

Like HypotheekCompany De Formule en deel het in jouw netwerk!
 

 

 
 
Vooraankondiging: Inkomens-verklaring nodig? HypotheekCompany helpt.

Moet jij voor ondernemers het zakelijk inkomen vaststellen ten behoeve van een woninghypotheek? HypotheekCompany gaat je helpen.

Op dit moment zijn wij bezig met een partij die voor jouw klant een inkomensverklaring kan gaan opstellen. Binnenkort start een pilot met een aantal kantoren.  

Heb jij een casus of interesse in deze pilot?
Klik hier en laat het ons weten. 

Dat is HypotheekCompany Helping People
 
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO | Tips & Weetjes voor een vlotte klantbediening
Aegon | Nieuwe acceptatiehandleiding hypotheken
bijBouwe | Bijna uitverkocht: bijBouwe hypotheek 7 t/m 10 jaar met NHG
Callas | Masterclass 'Een 100% waterdicht AO-advies! Vanaf nu mogelijk'
Delta Lloyd | Snel en eenvoudig een hypotheek met NHG voor beginnende ZZP'ers

Hypotrust | Woon Bewust Hypotheek spant de rente-kroon
Interbank | Campagne voor structureel aflossen van Doorlopend Krediet
NIBC Direct | Zoekfunctie acceptatiebeleid
Ophrys | Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2017
Taf | Tariefswijziging TAF ORV
 
shadow1
 
 

Tips & Weetjes voor een vlotte klantbediening

Perspectiefverklaring voor meer flexwerkers mogelijk
​Sinds begin vorig jaar biedt ook ABN AMRO voor flexwerkers en uitzendkrachten de mogelijkheid om een hypotheek aan te vragen op basis van een Perspectiefverklaring. Met de Perspectiefverklaring geeft de uitzendorganisatie een verklaring af over het inkomensperspectief van de klant. In deze pilot waren tot nu toe Randstand, Yacht en Tempo Team aangesloten. 
Per 6 februari 2017 zijn daar aan toegevoegd: 
Manpower 
Adecco 
Driessen HRM 
Faber Personeelsdiensten 
HappyNurse 
Actief Werkt! 
YoungCapital Otto Work Force 
Timing
Hierdoor krijgen ook de flexwerkers en uitzendkrachten van deze bureaus de mogelijkheid een eigen woning financiering aan te vragen met een Perspectiefverklaring. 

Toelichting op verplicht actieve VvE geactualiseerd
Al langere tijd is een actieve VvE een vereiste voor de financiering van een appartement. Onder voorwaarden is een VvE in oprichting acceptabel bij nieuwbouwappartementen of bij splitsing van bestaande bouw in appartementsrechten. Op de intermediairsite vindt u een geactualiseerde toelichting die u kan helpen bij het beoordelen van de VvE–status: waar dan op te letten én hoe om te gaan met een VvE die op moment van aanvraag nog niet actief is maar die de aanvrager wel actief wil gaan maken. U vindt hier de uitgebreide toelichting. 

Nieuwbouw? Check de rente in aanbod
Het kan zijn dat je bij een financieringsaanvraag voor nieuwbouw in jouw softwarepakket apart de koop-/aanneemsom moet invullen alsook apart de grondkosten moet vermelden. De koop-/aanneemsom bevat meestal de bouwkosten incl. de grondprijs. ABN AMRO heeft geconstateerd dat dit soms kan leiden tot dubbeltelling van de grondprijs, waardoor de woningwaarde hoger in het systeem staat dan deze daadwerkelijk is. Dit resulteert mogelijk in een renteaanbod dat gebaseerd is op een verkeerde/hogere woningwaarde en dus een renteaanbod met een lagere rente dan feitelijk in het aanbod had moeten staan. Om later in het traject teleurstelling en vertraging te voorkomen voor de klant, heeft ABN AMRO jouw hulp nodig. Daarom vragen ze jou bij nieuwbouw extra te controleren of het renteaanbod gebaseerd is op de correcte gegevens. Aan een renteaanbod kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de uitgangspunten die zijn toegepast uiteindelijk anders blijken te zijn, passen ze dit later alsnog naar de juiste situatie aan.

Voorbeeld: 
  • Koop- aanneemsom ( incl grond ) EUR 300/k
  • Grondprijs EUR 100/k
  • Gevraagde financiering is EUR 300/k. Dat is feitelijk 100% van de waarde van de woning. Wanneer de grondprijs er alsnog bij opgeteld is, wordt bij de berekening uitgegaan van EUR 400/k onderpandswaarde. Dit resulteert in een renteaanbod (foutief) gebaseerd op 75% van de woningwaarde en dus een renteaanbod met een lagere rente dan feitelijk aangeboden had moeten worden. Aanpassing achteraf naar de juiste situatie is dan noodzakelijk.  
Let op: bij nieuwbouw komt de klant in aanmerking voor Duurzaamheidskorting van 0,20% (al dan niet in combinatie met Huisbankkorting). Nieuwbouw vergt in de regel een langere doorlooptijd tot aan passeren dan bestaande bouw. Neem daarom bij jouw overweging van producten de geldigheidsduur van het aanbod mee: aanbod Budget hypotheek is max. 90 dagen geldig is en kan niet verlengd worden. Het aanbod van een Woning hypotheek is 3 maanden geldig en kan verlengd worden met 6 maanden, dus totaal 9 maanden geldigheid. Zie ook de informatie op de site.  

 

Terug naar boven
 

Nieuwe acceptatiehandleiding hypotheken

De acceptatiehandleiding hypotheken van Aegon is gewijzigd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
  • Voorlopige dekking Spaarhypotheek vervallen
  • Nieuwe BKR-codering RN(restschuld op een NHG hypotheek zonder financiele kwijting) en daarbij behorende acceptatieregels toegevoegd aan item 2.10 Kredietwaardigheid
  • 'datum offerte' is binnen diverse items gewijzigd in 'datum bindend aanbod'
Klik hier om de acceptatiehandleiding te downloaden. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Bijna uitverkocht: bijBouwe hypotheek 7 t/m 10 jaar met NHG

De rentetarieven voor hypotheken met een rentevasteperiode van 7 t/m 10 jaar in combinatie met NHG zijn binnenkort (tijdelijk) niet meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen. 

Op het renteblad zijn altijd de meest actuele rentetarieven te zien. De doorgestreepte tarieven zijn niet beschikbaar.

Geen gevolgen voor lopende aanvragen
De tijdelijke aanpassing van het assortiment heeft geen gevolgen voor lopende aanvragen, voor deze klanten is het hypotheekbedrag gereserveerd. Ook klanten met een bestaande bijBouwe hypotheek die willen verlengen of verhogen kunnen wel voor deze tarieven kiezen. 
 

Masterclass 'Een 100% waterdicht AO-advies! Vanaf nu mogelijk'

Huizenkopers adviseren over de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid is niet eenvoudig. De veelheid aan mogelijke inkomensscenario’s van mensen in loondienst maakt het voor hypotheekadviseurs vrijwel onmogelijk om een écht waterdicht advies te geven. Hoe ga je om met deze problematiek? Bestaat er überhaupt wel een manier om dit risico echt dicht te timmeren? Kun je alle onzekerheden op een goede manier in het hypotheekdossier vastleggen?

Volg 22 maart tijdens het SEH Lentecongres in Nieuwegein onze Masterclass 'Een 100% waterdicht AO-advies! Vanaf nu mogelijk!'; En je beantwoordt deze vragen overtuigend met ‘JA’.
 
In de Masterclass leer je:
• Welke onderdelen van jouw eigen adviesdossiers extra aandacht nodig hebben;
• In enkele minuten het risico van arbeidsongeschiktheid goed in kaart brengen;
• Op eenvoudige wijze een oplossing bieden voor alle inkomensscenario’s. 

Heb je interesse? Klik hier en laat het ons weten. Je ontvangt dan een kortingscode en betaalt slechts € 55 incl. BTW voor een entreebewijs (ipv standaard tarief € 95). 

 

Terug naar boven
 
Snel en eenvoudig een hypotheek met NHG voor beginnende zzp'ers
Ben je geïnteresseerd in een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een beginnende zzp’er? Sinds 1 december kun je ook hiervoor bij Delta Lloyd terecht. Want bij Delta Lloyd komen zzp’ers, die pas twaalf maanden voor zichzelf werken, al in aanmerking voor een hypotheek met NHG. Hieronder lees je hoe je snel en eenvoudig een aanvraag voor een beginnende zzp’er indient.

Hoe dien je een aanvraag in? 
Stap 1: Bepaal of jouw klant onder de pilot van het Waarborgfonds Eigen Woningen valt. 
Stap 2: Vraag een inkomensverklaring op. Dit kan bij één van de bij NHG aangesloten externe partijen. Gebruik hiervoor de opdrachtformulieren op de website van NHG.
Stap 3: Stuur het opdrachtformulier naar de externe partij.
Stap 4: Je ontvangt binnen vijf werkdagen een inkomensverklaring van de externe partij.
Stap 5: Dien jouw HDN-aanvraag bij HypotheekCompany in en stuur de inkomensverklaring en de stukken die de externe partij heeft gebruikt mee (supportcenter@hypotheekcompany.nl)
Stap 6: Vanaf dit moment volgen wij het acceptatieproces dat je van ons gewend bent.
 
Eerste NHG-hypotheek voor zzp’er afgesloten door Delta Lloyd 
Leuk om te weten. Na de start van de pilot is de eerste hypotheek met NHG voor beginnende zzp’ers afgesloten bij Delta Lloyd. 

 

Terug naar boven
 
Woon Bewust Hypotheek spant de rente-kroon
De rentemarkt is momenteel zeer dynamisch en wekelijks zien we talloze verschuivingen. De verschillen zijn klein, maar deze lage rentes in combinatie met een goed pakket aan voorwaarden, laat je niet liggen. We lichten er met veel plezier enkele rentes uit, die staan te springen om gesloten te worden.


 

 

Terug naar boven
 

Campagne voor structureel aflossen van Doorlopend Krediet

In het verleden was het mogelijk om bij Interbank aflosvrije kredieten te sluiten. Bij deze leenvorm betalen klanten alleen rente en lossen ze niet of nauwelijks af. Het is niet in het belang van de klant dat hij aan het einde van de looptijd een groot deel van het kredietbedrag moet terugbetalen. Structureel aflossen is beter en op de lange termijn ook goedkoper. Daarom moeten deze klanten nu starten met meer af te lossen, waarmee het krediet binnen een redelijke termijn én op een verantwoorde manier volledig afbetaald wordt. Vanuit onze gezamenlijke zorgplicht start Interbank voor deze doelgroep een campagne. In het jaar 2015 en 2016 is deze campagne ook uitgevoerd.

Wat betekent dit voor jouw klanten?
De komende maanden zullen ze jouw klanten - die binnen de doelgroep van deze campagne vallen - per brief informeren. Ze hebben besloten om de eerstvolgende maand de huidige maandtermijn aan te passen, zodat jouw klant meer aflost. De nieuwe maandtermijn wordt verhoogd en bestaat uit een groter deel aflossing plus rente. Dit is gebaseerd op een maandtermijn van 1,2% van de kredietlimiet. Als een klant vanaf dat moment geld uit het krediet opneemt of extra aflost, heeft dit gevolgen op de looptijd van de lening.

Wat verwachten z van jou?
Vanuit jouw én InterBank zorgplicht is het belangrijk dat klanten goed worden geïnformeerd en geadviseerd. Daarom verzoeken ze jouw klant om binnen 15 dagen na ontvangst van de brief contact met jou op te nemen om alle mogelijkheden te bespreken. Je kunt dan een voorstel op maat doen als de klant hier behoefte aan heeft. Gaat jouw klant akkoord met de nieuwe maandtermijn? Dan hoef je niets te doen en passen ze de maandtermijn aan. Je kunt hier een voorbeeld van de klantbrief bekijken.
   
Bied jouw klanten extra ruimte
Door een ruimer VKM te hanteren voor persoonlijke leningen met een langere looptijd, heeft Interbank al meerdere klanten kunnen helpen aan extra financiële ruimte. De extra ruimte in het VKM hangt af van de situatie van jouw klant (onder andere het klantprofiel, de rente en de looptijd). Zolang het verantwoord lenen is, benutten ze graag deze ruimte. Door een langere looptijd te hanteren, kunnen ze bij een selecte groep klanten het VKM verruimen. Deze klanten kunnen onder bepaalde voorwaarden een ander aanbod voor de Persoonlijke Lening krijgen. De VKM verruiming bestaat uit 3 varianten.

• Variant 1: looptijden van 73 t/m 83 maanden
• Variant 2: looptijden van 84 t/m 95 maanden
• Variant 3: looptijden van >=96 maanden

Voorwaarden ruimer VKM:
Voor elke nieuwe kredietaanvraag die voldoet aan de voorwaarden:
 
• klant in A- of B- profiel
• Persoonlijke Lening met een looptijd van 73 t/m 120 maanden (Label 1 en 2)
• kredietbedragen van € 7.500 tot € 75.000

Aangepaste tarieven
Voor een ruimer VKM gelden afwijkende tarieven. Download hier de tariefkaart Persoonlijke Lening. Deze is ook beschikbaar op uw intermediairsportal.

Hoe werkt het?
Na het indienen van een aanvraag voor een Persoonlijke Lening in jouw intermediairsportal ontvang je een retourbericht. In dit retourbericht ontvang je een kredietovereenkomst met het standaard aanbod. Indien jouw klant voldoet aan de voorwaarden voor een ruimer VKM, ontvang je ook alternatieve voorstellen die je met jouw klant kunt bespreken. Hierin is de rente en looptijd anders dan van het standaard aanbod. Op basis daarvan kan jouw klant een keuze maken.
   
Gebruik je HDN?
Na een kredietaanvraag krijg je bij Adviesbox:
• een aanbod met een ruimer VKM (alleen als het gevraagde kredietbedrag in de VKM verruiming mogelijk is), óf
• de varianten van de VKM verruiming te zien in het alternatieven overzicht dat wordt meegestuurd.

Samen met jou wil InterBank zorgen dat jouw klanten ook in de toekomst tevreden zijn over hun krediet. Dat is beter voor jouw klant, beter voor jou en uiteindelijk ook beter voor Interbank. Samen beter. 
 
 

 

Terug naar boven
 
Zoekfunctie acceptatiebeleid
Maak jij gebruik van de zoekfunctie (ctrl + F) in het acceptatiebeleid van NIBC Direct? Let dan even goed op. Het acceptatiebeleid is van toepassing op NIBC Direct (blz 1 t/m 27) en de Investeringshypotheek (blz 27 t/m 35). Zoek je iets door middel van de zoekfunctie dan gaat het acceptatiebeleid over van NIBC Direct in de investeringshypotheek zonder dat je hier een melding van krijgt. Kijk dus even goed welk acceptatiebeleid jij nodig hebt en voor vragen bel je uiteraard onze Helping People. 

 

Terug naar boven
 

Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2017

Inmiddels heeft de eerste groep financieel dienstverleners toegang gekregen tot de Marktmonitor 2017. De vragenlijst heeft dezelfde structuur als voorgaande jaren. Tevens komen de vragen in grote lijnen overeen met voorgaande jaren. Een belangrijk verschil is dat er dit jaar extra aandacht is voor de vakbekwaamheid binnen uw onderneming en variabele beloning. 

Klik hier om de printversie van de vragenlijst en klik hier om de begrippenlijst die de AFM heeft opgesteld voor de Marktmonitor. Het is verstandig om deze documenten voorafgaand aan het invullen van de Marktmonitor door te nemen.   

Indien gewenst kan onze Compliance Partner Ophrys jou ondersteunen bij het invullen van de Marktmonitor. Je vult het Marktmonitor in, verstuurt deze nog niet, maar slaat het bestand op. Mail de inloggegevens en Ophrys loopt de door jou ingevulde Marktmonitor door en geeft een telefonische terugkoppeling hierop. De gemiddelde tijdsinvestering hiervoor bedraagt ongeveer 1 uur. Deze tijd wordt verrekend tegen het voor jou geldende gereduceerde uurtarief. Eventueel kun je hier ook het gratis half uur consultancy vanuit jouw abonnement mee verrekenen. 

 

Terug naar boven
 

Tariefswijziging TAF ORV

Vanaf heden heeft TAF de tarieven van de TAF overlijdensrisicoverzekering met verzekeraar Quantum Leben aangepast. Met deze tariefswijziging worden de meest gunstige tarieven voor een nog grotere doelgroep toegankelijk. De voorwaarden blijven ongewijzigd. 

Wanneer gaat de tariefsverlaging in?
De nieuwe tarieven vind je vanaf nu in de TAF rekentool. Maak je voor het aanvragen van de verzekeringen gebruik van hypotheekadviessoftware? Dan kun je de nieuwe tarieven nog niet direct berekenen, maar dit wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,74%
10 jaar NHG

Woonfonds Woongenot Hypotheek

Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2
2,25%
20 jaar NHG

Hypotrust OK Hypotheek

Annuiteiten + Argenta ORV

 

Rentetip 3
2,59%
30 jaar NHG

NIBC Direct Hypotheek

Aflossingsvrij, annuïteit en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

 

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2016 HypotheekCompany.