Copy
Deze digitale nieuwsbrief ontvangt je als relatie.
Afmelden kan onderaan dit bericht. 


In deze extra nieuwsbrief een update mbt Mortgage Credit Directive (MCD)!

Zoals verwacht zijn er voortdurend ontwikkelingen op gebied van MCD. In deze mail weer een update met de laatste stand van zaken met de volgende onderwerpen:

- MCD en Adviesbox
- Verbod op koppelverkoop
- Overzicht data en opties geldverstrekkers 
- Tijdlijn
- Overgangsrecht
- Rentewijzigingen

 

MCD en Adviesbox

Uiteraard heeft de gehele invoering van MCD ook gevolgen voor jouw software Adviesbox. Morgen, Donderdag 17 maart 2016, vindt er een belangrijke update plaats van jouw sotfware.

De nieuwe wetgeving heeft als gevolg dat er meerdere uitbreidingen van de HDN standaard zijn benoemd waardoor er nieuwe schema's worden gepubliceerd en uitgerold.      
 
Wijzigingen Adviesbox    
Concreet betekent de uitbreiding van de HDN standaard dat er extra velden in de schema's worden toegevoegd. Een aantal hiervan zal worden gevuld vanuit velden die al in Adviesbox aanwezig zijn, namelijk:
 • Internetadres tussenpersoon
 • Premie serviceabonnement
 • Woonlastenverzekering premie en looptijd
 • Distributiekosten
 • SV loon
 • Premie opstalverzekering
Een aantal velden is nog niet aanwezig in Adviesbox en zal dus worden toegevoegd. Het gaat hier om de velden:
 • Ontbindende voorwaarden huidig object
 • Ontbindende voorwaarden nieuw object
 • Bouwkundige keuringkosten
 • Royementskosten
Deze nieuwe velden zijn terug te vinden op de tabbladen Aanleiding en Financieringsbehoefte. Een volledig overzicht van de wijzigingen naar aanleiding van de invoering van de MCD vind je in de handleiding MCD release. Klik hier om deze te beantwoorden. 

Help
Op de speciale help pagina van Adviesbox vind je ook allerlei informatie zoals handleidingen, instructies en veelgestelde vragen. Klik hier om naar de pagina te gaan. 

En vergeet dus niet de update morgen te installeren! 
 

Verbod op koppelverkoop

Ook op gebied van koppelverkoop is er een wijziging.
Uit eerder informatie bleek: 
Koppelverkoop is verboden maar het is wel toegestaan indien het een betaal -/spaarrekening betreft uitsluitend ten behoeve van aflossing van de hypotheek. 

Wijziging:
Deze uitzondering op koppelverkoop is komen te vervallen. Sommige aanbieders bieden nu een rentekorting aan als de klant tegelijkertijd een bankrekening opent, dat mag wel blijven bestaan. De klant heeft dan een keuze en krijgt een korting. 
 

Geldverstrekkers en de werkwijze
Zoals aangegeven in de eerste nieuwsbrief hebben geldverstrekkers de keuze uit de volgende 2 opties voor wat betreft de nieuwe werkwijze.
Optie 1: Ze verstrekken eerst een rentevoorstel waarna het hele dossier inclusief getekend renteblad wordt aangeleverd en vervolgens de bankbindende offerte wordt verstrekt
Optie 2: Ze ontvangen eerst het gehele dossier en verstrekken op basis daarvan een bankbindende offerte

Hieronder een overzicht van geldverstrekkers en de werkwijze die ze vanaf een bepaalde datum gaan hanteren. 

Optie 1 (rentevoorstel) met ingangsdatum 21 maart 2016:
- Woonfonds
- Aegon
- Delta Lloyd
- Lloyds Bank
- MUNT Hypotheken
- Venn Hypotheken
- ASR
- NIBC Direct

Optie 1(rentevoorstel) uitgesteld, maar nieuwe datum nog niet bekend: 
- ABN AMRO
- Florius

Nieuwe werkwijze uitgesteld
Er zijn ook geldverstrekkers die besloten hebben de nieuwe werkwijze uit te stellen. Zodra er duidelijkheid is over wanneer deze geldverstrekkers MCD gaan implementeren en op welke wijze informeren wij jou daarover. Dit betreft de volgende geldverstrekkers:
- BLG verwachting per 5 april 2016
- NN 
- Hypotrust verwachting per 15 april 2016
- ING verwachting per 1 april 2016

Tijdlijn nieuwe werkwijze
Zoals je hier boven kunt zien werken alle geldverstrekkers die per 21 maart 2016 de nieuwe werkwijze invoeren met een rentevoorstel. Op basis van die optie hebben wij een tijdlijn opgesteld om de nieuwe werkwijze voor jou inzichtelijk te maken. Onderstaande tijdlijn betreft het proces binnen een periode van 4 maanden. Het renteaanbod heeft dan een geldigheid van 3 maanden vanaf uitbrengen. Let op: Houd er rekening mee dat de tijdlijn anders kan zijn bij producten met een andere geldigheidsduur of eerder aanleveren stukken of eventuele wijzigingen omdat de wet nog niet definitief is.


*let op: de benamingen voor renteaanbod en bankbindende offerte verschillen per geldverstrekker.

Een voorbeeld:
 1. Aanvraag 1 april 2016 
 2. Renteaanbod, ESIS en stukkenlijst ontvangen 1 april 2016
 3. Uiterlijk 3 weken na 1 april moet renteaanbod getekend retour. Tekenmoment één met klant.
 4. Stukken verzamelen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 weken na 1 april dossier compleet insturen.
 5. Vervolgens volgt beoordeling door HypotheekCompany en geldverstrekker.
 6. Uitbrengen bankbindende offerte in week 12 na 1 april. Deze wordt door HypotheekCompany aan jou doorgezet. Let op: klant heeft wettelijk 14 dagen bedenktijd. Indien de klant binnen 14 dagen tekent ziet de klant af van de wettelijke bedenktijd en komt de overeenkomst tot stand.
 7. Afspraak maken met klant voor tekenen bankbindende offerte. Tekenmoment twee met klant. Bankbindende offerte getekend retour
 8. Stukken naar notaris en passeren.  


Overgangsrecht
Doordat de wet is uitgesteld en de geldverstrekkers nu op verschillende data kiezen om toch al conform de nieuwe werkwijze te gaan werken heb je de komende weken/maanden te maken met een overgangsrecht. Hieronder een overzicht van hoe de geldverstrekkers en hoe ze omgaan met lopende aanvragen. 

Aegon en Delta Lloyd
- Is de offerte nog niet uitgebracht voor 21 maart 2016 dan volg je de nieuwe werkwijze
- Is de offerte al uitgebracht op 21 maart 2016 dan volg je het oude proces

Woonfonds, ASR, NIBC Direct, Venn Hypotheken, MUNT Hypotheken en Lloyds Bank:
- Als er voor een lopende aanvraag al een offerte is uitgebracht voor 21 maart 2016,
ontvang je vanaf 21 maart na finaal akkoord voor jouw klant een bankbindende offerte. Deze bankbindende offerte dient voor akkoord getekend te worden. Je volgt hier dus het aangepaste proces.
- Als er voor een lopende aanvraag op 21 maart 2016 nog geen offerte is uitgebracht,
ontvang je vanaf 21 maart voor jouw klant een rente-aanbod. Je volgt hier dus het aangepaste proces.
- Als er voor een lopende aanvraag op 21 maart 2016 al een finaal akkoord is afgegeven,
verandert er niets. Je blijft hier dus het oude proces volgen.

Florius, ABN AMRO, BLG, NN, Hypotrust en ING
- Informatie volgt zodra nieuwe datum introductie nieuwe werkwijze bekend is.

Houd hier dus rekening mee zodat je dit op de juiste manier richting jouw klant kunt communiceren.
 

Rentewijzigingen
Vooralsnog hebben wij vernomen dat geldverstrekkers op dezelfde manier omgaan met eventuele rentewijzigingen als in het huidige proces. Bij producten waar nu passeerrente = dagrente van toepassing is zal dit straks ook zo zijn zoals bijvoorbeeld bij MUNT Hypotheken, Lloyds Bank en de ABN AMRO Woninghypotheek.
Vragen?
Heb je vragen? Dan bel je uiteraard met de Helping People van het Hypotheek Support Center. Ze helpen je graag.
 

Tot slot
Wij hebben onze uiterste best gedaan om deze informatie zo goed mogelijk voor jou in beeld te brengen. We merken echter wel dat bij geldverstrekkers ook nog veel onduidelijk is en steeds aanpassingen plaatsvinden in de werkwijze. Omdat MCD is uitgesteld maar geldverstrekkers al wel conform de MCD gaan werken kan ook bovenstaande informatie nog wijzigen. Er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. De komende maanden houden wij nauw contact met de geldverstrekkers en volgen wij de eventuele wijzigingen op de voet. Zodra er informatie is vind je het in de nieuwsbrief en bij veel informatie volgt er uiteraard weer een extra nieuwsbrief. En uiteraard vind je alle informatie op extranet.

Houd jouw mailbox de komende tijd dus goed in de gaten!
 follow on Twitter | forward to a friend

Copyright © 2016 HypotheekCompany, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.
Bij vragen kun je contact opnemen met:
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN Enschede
Tel. 053-4802400 

Email Marketing Powered by Mailchimp