Deze digitale nieuwsbrief ontvangt je als relatie.
Afmelden kan onderaan dit bericht. 
 
- HypotheekCompany helpt! Tip Studielening
- Maatschappij in the spotlights! Hypotrust
- Oude woning nog niet verkocht? NIBC Direct biedt uitkomst! 
- Woonfonds; € 500,= voor blijvende klanten
- Lloyds Bank: Productverbetering Lloyds Bank Hypotheek
- Credivance: Digitaal is ideaal! 
- Aegon: Rentemiddeling
- Ophyrs: Het is weer tijd voor de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars
- ING: Verwerking Tussentijdse Rente Aanpassing (TRA)

- ASR: Wooncampagne: 'Huis van nu' 2016 en ASR Hypotheken over naar nieuw administratiesysteem
- Dela: Verzekeringskaarten

 
Inmiddels een vast item in onze nieuwsbrief namelijk HypotheekCompany helpt! In dit item komt elke keer een onderwerp aan de orde waarmee wij jou helpen. Denk aan dingen die wij op het Hypotheek Support Center vaak tegenkomen zoals dossierstukken die niet goed worden aangeleverd of wat beter of anders kan. Het kan van alles zijn. Heb je zelf tips, ideeën of zaken die je graag in dit item wilt laten behandelen? Klik hier en laat het ons weten.

Deze week: Tip Studielening

Indien de klant een studielening heeft en de werkelijke last is lager dan 0,75% van het oorspronkelijke leningbedrag mag je van NHG uitgaan van de werkelijke last.

Echter volgen de meeste maatschappijen deze regel niet!

Heb je een aanvraag waarbij je wilt uitgaan van de werkelijke lagere last, dan kun je deze indienen bij Hypotrust waarbij je keuze hebt uit de volgende 3 producten:

- Hypotrust Elan
- Hypotrust Woonbewust
- Hypotrust Comfort

Zie ook het artikel hieronder want Hypotrust staat deze week ook als geldverstrekker in the spotlights. Maatschappij in the spotlights! Hypotrust

In elke nieuwsbrief zetten wij een maatschappij in the spotlights. Kort en bondig geven wij jou een overzicht van de USP's van deze maatschappij. Deze week: Hypotrust.


De USP's van Hypotrust:
 • Scherpe rente
 • Ruime voorwaarden
 • Snelle verwerking
 • Breed assortiment
Klik hier voor het totale productoverzicht van Hypotrust. Deze vind je uiteraard ook op extranet. 

Kenmerken voor alle producten:
 • Geen boete bij verkoop
 • Geen annuleringskosten tenzij verlenging
 • Geen kosten voor bouwdepot
 • Rente in het bouwdepot identiek aan hypotheekrente
 • Alle koopconstructies (SvN, koopgarant) die door NHG goekgekeurd zijn, zijn voor Hypotrust voor zowel NHG als niet NHG mogelijk
 • Variabele rentes in combinatie met annuitair en lineair mogelijk 
Bijzonderheden Hypotrust Woon Bewust: 
 • Maximale verstrekking conform NHG norm 2.2.1E (106%)
 • Toets persoonlijke lening (box 1) op werkelijke netto last
 •  Regeling energiebesparende voorzieningen mogelijk
Bijzonderheden Hypotrust OK Hypotheek: 
 • Laagste rentegarantie offerterente of passeerrente zowel bij aanvang als ook bij renteherziening. 
 • Argenta ORV niet verplicht echter wel 0,1% rentekorting indien klant kiest voor Argenta ORV
 • Ondernemers buiten NHG verstrekking 50% mw conform gewogen gemiddelde (2013 x 1, 2014 x 2 en 2015 x 3 : 6) 
Bijzonderheden Hypotrust Elan Hypotheek: 
 • Alleen voor niet NHG
 • Geen overbrugging
 • Maximale verstrekking conform marktwaarde (taxatiewaarde)
 • Regeling energiebesparende voorzieningen mogelijk
 • Toets persoonlijke lening (box 1) op werkelijke netto last
Bijzonderheden Hypotrust Goede Start: 
 • Finalekwijting met NHG mogelijk.
 • Laagste rentegarantie
 • Momenteel geen interessante rente
Bijzonderheden Hypotrust Comfort: 
 • Twee verschillende voorwaarden pakketten (Profijt/standaard) zie productkaart
 • Ondernemers buiten NHG verstrekking 50% mw conform gewogen gemiddelde (2013 x 1, 2014 x 2 en 2015 x 3 : 6) 
 

 Nieuw in ons assortiment: BijBouwe

Hypotrust biedt nu ook producten aan van andere geldverstrekkers. BijBouwe is hiervan het eerste voorbeeld. De bijBouwe Hypotheek is een initiatief van Dynamic Credit, dat zich sinds 2003 bezighoudt met het analyseren van hypotheekportefeuilles en het bieden van inzicht in de onderliggende risico’s. Sinds 2014 beheert Dynamic Credit op basis van deze ervaring hypotheekportefeuilles voor institutionele partijen die rechtstreeks in de Nederlandse hypotheekmarkt willen investeren.

BijBouwe Hypotheek
BijBouwe is exclusief verkrijgbaar voor kantoren die Hypotrust in het assortiment hebben en dus ook voor HypotheekCompany. BijBouwe is geschikt voor nieuwbouw, bestaande bouw en oversluiten en zowel met als zonder NHG verkrijgbaar. De bijBouwe Hypotheek kan gesloten worden met een annuïtaire, lineaire en/of aflossingsvrije aflosvorm. Daarnaast heeft de bijBouwe Hypotheek gunstige productvoorwaarden die tegemoet komen aan de wensen van zowel starters, doorstromers als oversluiters.

Kenmerken
 • Offertegeldigheid van 4 maanden. Verlengen geldigheid offerte met maximaal 2 maanden en geen annuleringskosten vóór verlenging
 • Vrije keuze overlijdensrisicoverzekering
 • Starterslening (SVn) en Koopconstructies mogelijk bij NHG
 • Meeneem/verhuisregeling mogelijk
 • Huurinkomsten kunnen onder voorwaarden meegenomen worden
 • Brede keuze rentevaste periodes
 • Snelle beoordeling van stukken
Aan de slag met BijBouwe
Natuurlijk wil je snel en goed geïnformeerd zijn over de bijBouwe Hypotheek. Wij hebben de belangrijkste documenten ter voorbereiding voor jou op een rij gezet:

Rente
De rente van de bijBouwe Hypotheek vind je in de Rentebox op extranet. 
Renteoverzicht per 4 maart 2016:
10 jaar NHG 1,98%
20 jaar NHG 2,58%
30 jaar NHG 2,99% 

Handleiding Hypotheekadviseurs
Dit document bevat de uitgebreide acceptatiehandleiding van de bijBouwe Hypotheek en informeert je verder over het aanvraagproces. Klik hier voor de handleiding. 
De producten staan al in Adviesbox dus je kunt er meteen mee aan de slag.

Productkaart
Op de productkaart vind je een samenvatting van de belangrijkste acceptatievoorwaarden. Zo kun je snel bepalen of de bijBouwe Hypotheek past bij de gewenste uitgangspunten van jouw advies. Klik hier voor de productkaart. 

Uiteraard vind je deze informatie ook op extranet. 

Een voor vragen bel je uiteraard met een van onze Helping People.
 Oude woning nog niet verkocht? NIBC Direct biedt uitkomst! 

Heb je een klant die een nieuwe woning heeft gekocht maar zijn oude woning nog niet heeft verkocht? Dan kun je vanaf nu ook voor deze doorstromers bij NIBC Direct terecht!
 
De spelregels
 • Dubbele maandlasten moeten voor tenminste 18 maanden betaald kunnen worden (uit eigen middelen of op basis van het inkomen).
 • NIBC Direct hanteert een afslag van 10% op de waarde van de nog niet verkochte woning. Als de hypotheekschuld hoger is dan 90% van de getaxeerde waarde, moet het verschil uit eigen middelen voldaan kunnen worden.
Voorbeelden
Verwachte verkoopwaarde      € 200.000
Huidige hypotheek                   € 160.000
Geen eigen middelen nodig voor opvang van tegenvallende verkoopopbrengst: (€ 200.000 x 90%) - € 160.000 =  + € 20.000

Verwachte verkoopwaarde      € 200.000
Huidige hypotheek                  € 200.000

Aantonen eigen middelen voor opvang tegenvallende verkoopopbrengst € 20.000: (€ 200.000 x 90%) - € 200.000 =  - € 20.000
 
Welke stukken heeft NIBC Direct nodig?
Naast de reguliere hypotheekstukken verstuurt je onderstaande documenten:
1.       Saldo opgave huidige hypotheek
2.       Opgave maandlasten (rente, aflossing en premie)  
3.       Waardebepaling van de te verkopen woning bij een verkooptermijn van maximaal 6 maanden
4.       Bankafschrift waaruit de benodigde eigen middelen blijken (18 maanden dubbele lasten en indien van toepassing de restschuld) 

Het proces en de snelle verwerkingstijd zijn zoals je van ons gewend bent: van offreren tot passeren binnen 1 week!
 Woonfonds: € 500,= voor blijvende klanten

Gaat jouw klant verhuizen en behoudt hij zijn Woonfonds-hypotheek? Dan kun je hem een cheque ter waarde van 500 euro aanbieden. Dit bedrag is de vergoeding van de notariskosten. Na passeren maakt Woonfonds het bedrag zo snel mogelijk aan de klant over. Klik hier voor de actievoorwaarden. 


Productverbetering Lloyds Bank Hypotheek 

Lloyds Bank verbetert haar producten en dienstverlening voortdurend. Deze keer betreft het een kostenverlaging: Met directe ingang vervalt de renteafslag van 1% binnen het bouwdepot. Hierdoor is de rentevergoeding die de klant krijgt over het uitstaande saldo van het bouwdepot gelijk aan de hypotheekrente die de klant betaalt. Dit geldt zowel voor klanten die een nieuw bouwdepot aanvragen, als voor klanten die al een bouwdepot hebben.
 
In bepaalde gevallen bracht Lloyds Bank kosten (€ 500,-) in rekening voor het openen van een (vrijwillig) bouwdepot. Ook dit doen ze vanaf nu niet meer.

Aantrekkelijk aanbod
De wijzigingen zullen in de eerstvolgende versie van de hypotheekvoorwaarden en hypotheekgids worden verwerkt, maar zijn met onmiddellijke ingang van kracht. Dankzij deze verbeteringen én de aantrekkelijke rentetarieven is de Lloyds Bank Hypotheek nu nog aantrekkelijker voor jouw klant. 
 Digitaal is ideaal!

Je bent gewend om het (origineel) ondertekende contract zowel per e-mail als per post toe te sturen naar Credivance. Nieuw is dat je sinds 15 februari alleen het ondertekende contract digitaal instuurt. Je hoeft het ondertekende contract niet meer per post te versturen. Wel moet het digitale contract voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, zodat we jouw klant een goed leesbaar exemplaar kunnen sturen.

Eisen aan digitale contract
Voldoet het door jou ingescande contract niet aan de eisen, dan vragen wij je om een nieuw exemplaar aan te leveren. Hierdoor loopt de uitbetaling vertraging op en moet jouw klant dus langer wachten voordat hij kan beschikken over zijn lening. Na de uitbetaling tekenen wij het contract en sturen het daarna naar jouw klant.

Wij vragen je om te zorgen voor een scan van het ondertekende contract waarbij alle pagina’s:
 • leesbaar zijn ingevuld;
 • licht van kleur zijn;
 • hoogwaardig en volledig gescand zijn;
 • geen strepen bevatten.
Hoe weet je zeker of een digitaal contract wel of niet voldoet? Bekijk hier een aantal voorbeelden.

Het originele contract
Je bent niet verplicht een origineel ondertekend contract te bewaren. In het kader van zorgplicht vindt Credivance echter wel dat er een kwalitatief goed, leesbaar en getekend (kopie) contract in het klantdossier hoort.


Rentemiddeling

Vanaf 1 oktober 2016 kun je ook bij Aegon een verzoek om rentemiddeling doen. Uiterlijk 1 september maakt Aegon de voorwaarden bekend. Aegon wil graag een duurzame oplossing bieden voor rentemiddeling. Daarvoor moeten veel financiële en juridische zaken geregeld worden in de software van Aegon. Dat kost helaas een aantal maanden daarom vraagt Aegon jouw geduld. 
 Ophrys: Het is weer tijd voor de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars

Je zult het ongetwijfeld gemerkt hebben; dit jaar staat de marktmonitor zo’n kleine twee maanden eerder voor de deur dan in 2015. Toen liep de periode van 16 april t/m 11 juni, verdeeld over drie groepen. Reden van deze vervroeging is dat de AFM met de uitkomsten van de marktmonitor nog meer kan inspelen op de jaarlijkse activiteitenagenda en daarmee het toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk kan inrichten.

Groepsindeling en invultermijn
De eerste groep heeft de inloggegevens om de Marktmonitor in te vullen reeds ontvangen en kan vandaag van start. In tegenstelling tot vorig jaar heeft de AFM de invultermijn verlengd van 4 naar 5 weken.
 • Groep 1: van 22 februari t/m 25 maart 2016
 • Groep 2: van 29 februari t/m 1 april 2016
 • Groep 3: van 14 maart t/m 16 april 2016
De vragenlijst zelf
Een belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de uitvraag heffingsmaatstaf dit jaar in de vragenlijst is opgenomen. Daarmee verwacht de AFM de administratieve last voor de adviseurs en bemiddelaars te verkleinen.

In de opzet van de vragenlijst is ten opzichte van vorig jaar verder weinig veranderd. Op enkele punten is de vraagstelling verduidelijkt. Ook is op basis van feedback de begrippenlijst verbeterd.

Na het invullen van de vragenlijst ontvang je binnen 48 uur een ontvangstbevestiging en twee PDF-documenten. Eén document met alle gestelde vragen over jouw onderneming en in het andere document worden de door jou gegeven antwoorden weergegeven in overzichtelijke tabellen. In situaties waarbij er onduidelijke informatie is verstrekt kan de AFM telefonisch contact opnemen.

Ondersteuning nodig? Klik hier en laat het ons weten. 
Wij brengen je graag in contact met onze compliancepartner Ophrys. 

Verwerking Tussentijdse Rente Aanpassing (TRA) 

Door de lage hypotheekrente blijft het aantal aanvragen voor TRA erg hoog. Dit heeft, ondanks opschaling in capaciteit, helaas geleid tot een grote werkvoorraad bij ING. De doorlooptijden zijn langer dan wat je van ING mag verwachten. ING realiseert zich dat dit voor jou en jouw klanten heel vervelend is en biedt haar excuses aan. Ze doen er dan ook alles aan om de ontstane werkvoorraad zo snel mogelijk te verwerken. 

TRA-offerte aanvragen en getekende TRA-offertes
ING heeft een knip aangebracht tussen de ontstane werkvoorraad en de dagelijkse instroom aan offerteverzoeken en retour ontvangen getekende offertes. ING gaat alle ingediende aanvragen voor TRA offertes (de werkvoorraad) met een vrijgemaakt team voor 31 maart verwerken. Dit doen ze in volgorde van binnenkomst. Heb je meerdere verzoeken ingediend, dan wordt de meest recente aanvraag verwerkt. Hiermee wordt het huidige spoedproces beëindigd. Je hoeft ingediende verzoeken dus niet meer opnieuw in te dienen.
 
De knip welke door ING is aangebracht maakt het mogelijk dat nieuwe aanvragen voor een TRA-offerte vanaf vandaag weer direct in behandeling genomen kunnen worden. Je ontvangt de offerte binnen 5 werkdagen per e-mail. 

Aanvragen TRA offertes ontvangen in periode     Verwerkingsdatum    
Voor 6 januari:                                                       alles verwerkt    
7 januari - 22 februari                                            gereed uiterlijk 31 maart    
Vanaf 23 februari                                                   binnen 5 werkdagen    

Retour ontvangen getekende
TRA offertes ontvangen in periode                        Verwerkingsdatum    
Voor 17 februari                                                     alles verwerkt    
Na 17 februari                                                        gereed conform verwerkingstijd in
                                                                               de bevestigingsmail

TRA indicatie
Om werkvoorraden beheersbaar te houden worden uitstaande verzoeken voor een TRA-indicatie niet meer verwerkt. Heb je geen indicatie ontvangen na een eerdere aanvraag en wil jouw klant toch graag een voorstel ontvangen? Dan kun je een nieuwe TRA-offerte aanvragen. Nieuwe TRA-indicatie aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. 

ING is zich er terdege van bewust dat jouw business partnership met ING niet vanzelfsprekend is. Je bepaalt samen met jouw klanten met wie je zaken doet. Een business partnership moet ING dus blijvend verdienen. ING overtuigt je graag dat zaken doen met ING goed is voor klanten en voor jou. Nu en in de toekomst.
 

Wooncampagne: 'Huis van nu' 2016

De campagne duurt 4 weken en tijdens deze periode gaat ASR verschillende communicatie uitingen inzetten:
 • Online banners op relevante sites met betrekking tot wonen, zonnepanelen en elektrisch rijden (bijvoorbeeld Marktplaats, Funda, Jaap, etc.);
 • Social Media berichten op Facebook, Twitter en LinkedIn. Houd de kanalen van ASR de komende periode dus goed in de gaten en deel de berichten in jouw eigen netwerk;
 • Posters in de binnenstad van Amsterdam waar je huis verhuren via Airbnb een populaire trend is. Klik hier voor de poster. 
Meer informatie vind je hier. 
 

ASR Woninghypotheken over naar nieuw administratiesysteem

Op 5 maart 2016 worden alle ASR woninghypotheken overgezet naar een nieuw administratiesysteem. Deze hypotheken komen in hetzelfde administratiesysteem waar nu ook de WelThuis-hypotheken in geadministreerd worden. Door deze conversie komt er meer eenduidigheid in de administratieve processen. Zo kan ASR de dienstverlening vereenvoudigen en verbeteren. 

Wat wijzigt er voor jouw klanten?
 1. Alle leningen krijgen een nieuw leningnummer
 2. Leningen worden samengevoegd. Als er op een onderpand meerdere geldleningen zijn, worden deze samengevoegd. Alle onderliggende leningdelen komen onder de nieuwe geldlening te vallen.
 3. De productnamen worden vereenvoudigd. De klant ziet de vereenvoudigde naam van zijn hypotheek terug in de brief.
 4. Het betalingskenmerk verandert. Voor klanten die betalen via automatische incasso verandert het betalingskenmerk. Het betalingskenmerk wordt automatisch aangepast. De klant hoeft hiervoor niets te doen.
 5. Maandelijkse vaststelling van de risicoklasse. Vanaf 1 maart bepalen we maandelijks de risicoklasse van de hypotheek. Hiermee nemen we de werkwijze van onze WelThuis-hypotheken over.
 6. Vaste verdeling van de betaling van de hypotheekrente en/of aflossing. Als een klant de hypotheek betaalt van meerdere bankrekeningen of via verschillende betaalmethoden, legt ASR in het nieuwe administratiesysteem deze verdeling vast met een percentage. Deze verdeling is gebaseerd op de laatste betaling. Het totaal te incasseren bedrag verandert uiteraard niet.
 7. a.s.r. stopt met uitvoering herincasso. Als er bij de automatische incasso onvoldoende saldo op de rekening van de klant stond, voerde ASR een herincasso uit. Deze herincasso vervalt. Voortaan ontvangt de klant een betalingsherinnering.
 8. Afwijkende jaaropgave over 2016. Klanten met een betaaldag op 1 januari 2017 ontvangen een afwijkende jaaropgave over 2016. Deze betaaldag wordt namelijk verplaatst van de eerste werkdag in 2017 naar de laatste werkdag in 2016 en wordt daardoor meegeteld bij de jaaropgave over 2016. Dit is in overleg met de Belastingdienst aangepast. In de jaaropgave die de klant begin 2017 van ASR ontvangt, leggen ze dit nogmaals aan de klant uit.
Op 7 maart 2016 stuurt ASR de klanten met een ASR Woninghypotheek een brief om hen over deze wijzigingen te informeren. Hier vind je een voorbeeld van deze brief​.

 


Verzekeringskaarten

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Verzekeringskaart geïntroduceerd, nog niet voor alle verzekeringsproducten maar wel voor orv en natura uitvaart.
 
De Verzekeringskaarten worden pas echt een succes als ze ook vaak door consumenten geraadpleegd worden. Het is daarom van belang dat ook jij als adviseur de kaarten toont. Hieronder de link naar de Verzekeringskaarten.
 
https://www.verzekeringskaarten.nl/dela/uitvaartverzekering
https://www.verzekeringskaarten.nl/dela/overlijdensrisico
 
 

Hypotrust OK
10 jaar NHG 1,95%

(argenta ORV verplicht)


Lloyds Bank
10 jaar NHG 1,95%
BijBouwe
10 jaar NHG 1,98%
(rente per 4 maart 2016)
 

Lloyds Bank
20 jaar NHG 2,55%
BijBouwe
20 jaar NHG 2,58
(rente per 4 maart 2016)


Woonfonds
Voordeel Lijn
20 jaar NHG 2,60%

 

Woonfonds
Voordeel Lijn

30 jaar NHG 2,90%
 

Aegon
30 jaar NHG 2,95%
24-uurs service

Munt Hypotheken
30 jaar NHG 3,00%

 
 follow on Twitter | forward to a friend

Copyright © 2016 HypotheekCompany, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.
Bij vragen kun je contact opnemen met:
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN Enschede
Tel. 053-4802400 

Email Marketing Powered by Mailchimp