Copy
Deze digitale nieuwsbrief ontvangt je als relatie.
Afmelden kan onderaan dit bericht. 

HC'ers opgelet! In deze extra nieuwsbrief belangrijke informatie.

Vanaf 14 september nieuw bij HypotheekCompany; het Restschuld Krediet van Credivance. 

In deze nieuwsbrief alvast de eerste informatie:
  • Restschuld Krediet in het kort
  • Productkenmerken
  • Werkinstructie
  • Downloads

Restschuld Krediet in het kort.
Een Restschuld Krediet is bestemd voor een eigen woningbezitter die bij verkoop van zijn woning geconfronteerd wordt met een restschuld. De uitstaande hypotheekschuld is groter dan de verkoopprijs van de woning. Met het Restschuld Krediet kan dit verschil worden gefinancierd. HypotheekCompany is dan ook erg blij met deze toevoeging aan ons assortiment. Voor de restschuldfinanciering gelden specifieke regels ten aanzien de fiscale aftrek Eigen Woning in BOX 1. De rente is maximaal 15 jaar aftrekbaar (sinds 2015) en moet ontstaan zijn na 2012. Er worden voor de restschuldfinanciering geen eisen gesteld aan de aflosvorm. Productkenmerken
Start leeftijd 21 jaar (dag 21e verjaardag)
Max leeftijd verstrekking 54 jaar (tot 55e verjaardag)
Start leeftijdsafbouw Er vindt  geen leeftijdrevisie plaats, omdat bij het afsluiten er een éénmalige opname mogelijk is en daarna wordt het saldo afgebouwd met de reguliere aflossing. 
Afbouw termijn Niet van toepassing i.v.m. opname blokkade
Max leeftijd einde contract Is afhankelijk van de theoretische looptijd, veelal voor 70 jarige leeftijd
Min bedrag € 10.000
Max bedrag € 50.000
Looptijd n.v.t.
Zekerheden geen
Looptijd UB-periode n.v.t.
Maandtermijn 1,0% van het (ooit) hoogst opgenomen saldo met een maximum van 1,0% van de kredietlimiet.
Minimum aflosbedrag is € 100
Kwijtschelding bij overlijden Geen
Optionele overlijdensrisicodekking Nee (kan via DP worden afgesloten; Let op verplichtingen wet- en regelgeving)
Extra aflossing mogelijk Ja, gaat ten laste van het uitstaande saldo en leidt tot looptijd verkorting 
Kosten bij extra en/of vervroegde aflossing n.v.t.
Datum aflossing Laatste dag van de maand
Datum renteboeking Laatste dag van de maand
Minimum opname Er is geen opname mogelijk
Opzegtermijn 1 maand voor de klant en 2 maanden voor Credivance
Herroepingsrecht Ja, 14 dagen na afsluiting kredietovereenkomst (contractdatum + 14 dagen). Klant moet binnen 30 dagen na kennisgeving het saldo inclusief rente terugbetalen
Melding BKR Als RK
Looptijdrevisie De maximum looptijd van het krediet is 180 maanden. Indien als gevolg van een rentewijziging de theoretische totale looptijd langer dan 180 maanden wordt zal de maandtermijn aangepast gaan worden.
Renterevisie  Zodra de rente boven de 12,6% effectief (nominaal >0,9% per maand) komt, wordt de maandtermijn omgezet naar een 1,5% aflossing van de limiet.  
Leeftijdsrevisie  n.v.t.
Risicoklasse n.v.t.

Werkinstructie
Het aanvragen van het Restschuld  Krediet gaat eenvoudig via Adviesbox en is mogelijk vanaf 14 september 2015. Ontvang je een akkoord op het gevraagde Restschuld Krediet dan vindt de verdere afwikkeling van de aanvraag plaats door direct email contact tussen jou en en Credivance. 
Let op: om het Restschuld Krediet via Adviesbox aan te kunnen vragen dien je een aantal dingen in te regelen. Volgende week krijg jij een mail met de instructies. Houd de mailbox dus goed in de gaten.

Wat is het Restschuld Krediet? 
o    Een geblokkeerd Doorlopend Krediet dat alleen gebruikt kan worden voor de financiering van een restschuld  (Restschuld = openstaand hypotheekbedrag minus verkoopprijs woning plus eventuele kosten makelaar en energielabel)
o    Aan het einde van de looptijd is het gehele kredietbedrag afgelost
o    Extra aflossen kan onbeperkt en zonder kosten
o    De rente is variabel en maximaal 15 jaar fiscaal aftrekbaar

Wat zijn de voordelen van het Restschuld Krediet? 
o    Dé oplossing voor de financiering van de restschuld, zodat de restschuld geen belemmering meer vormt voor de klant om te verhuizen
o    Financiering op basis van loan to income, deze oplossing staat naast de hypotheek
o    Het Restschuld Krediet wordt getoetst tegen werkelijke lasten
o    Gemakkelijk geregeld door het mailen van een kopie van uw hypotheekaanvraag
o    Efficiënt door hergebruik van al aanwezige gegevens voor de hypotheek
o    Uitbetaling alleen aan de notaris 
o    Aantrekkelijke rente
 
Stap Wat Hoe Door
 
1 Aanvraag Restschuld Krediet Adviesbox
Let op:
+ benodigde bedrag
+ IBAN rekeningnummer klant
+ aantal kinderen
+ Bruto jaarsalaris van de aanvrager (s) zonder vakantietoeslag, provisiewerk e.d.
 
Adviseur
2 Aanvraag naar Credivance Adviesbox/-HDN Adviseur
3 Terugkoppeling status en offerte via TAS Adviesbox/ HDN Credivance
5 Insturen ondertekend contract en stukken Email Adviseur
6 Akkoord en instructies voor notaris Email Credivance
7 Doorsturen instructies voor notaris naar notaris Email Adviseur
8 Notarisafrekening naar kantoor Email Notaris
9 Notarisafrekening naar Credivance
 
Om te voorkomen dat er vertraging ontstaat, moet de definitieve notarisafrekening minimaal 5 dagen voor de passeerdatum ingestuurd worden.
 
Tevens dient er dan nieuwe inkomensbewijzen te worden ingestuurd.
 
Email Adviseur
10 Uitbetalingsbevestiging
Er wordt uitbetaald op basis van de notarisafrekening: openstaand hypotheekbedrag minus verkoopprijs woning plus eventuele kosten makelaar en energielabel. Het uitbetaalde kredietbedrag is maximaal het bedrag op het contract. Indien berekende restschuld lager is, wordt het kredietbedrag overeenkomstig aangepast. Er volgt dan geen nieuw contract.
 
Email Credivance
11 Uitbetaling Giraal Credivance

Downloads
Op de speciale pagina op extranet vind je alle informatie over het Restschuld Krediet en kun je de volgende stukken downloaden:
- De productkenmerken
- De werkinstructie
- De FAQ's
- De Do en Don'ts
Klik hier om naar extranet te gaan (let op: je dient te zijn ingelogd)

Vragen?
En voor al jouw vragen bel je uiteraard met een van de Helping People van het Hypotheek Support Center. 

Dat is HypotheekCompany. Dat is Helping People. Ook op gebied van restschuld.
 follow on Twitter | forward to a friend

Copyright © 2015 HypotheekCompany, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.
Bij vragen kun je contact opnemen met:
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN Enschede
Tel. 053-4802400 

Email Marketing Powered by Mailchimp