Deze digitale nieuwsbrief ontvangt je als relatie.
Afmelden kan onderaan dit bericht. 
 
- HypotheekCompany helpt! De belangrijkste wijzigingen voor de adviespraktijk
- Maatschappij in the spotlights! Callas
- Learning Center: Opleiding Zakelijk Inkomen Bepalen en PE FFP in 2016 gratis
- ING: Tijd voor klanten en Nieuw: de Woonlastenwijzer
- Woonfonds: Gewijzigd acceptatiebeleid
- Aegon: Gewijzigde Acceptatie handleiding
- Lloyds Bank: Verkleining verschil leningdelden
- Florius: Verlengingsvoorstel sterk verbeterd
- Credivance: Maatwerk: samenvoeging Consumptief Krediet en hypotheek
- ABN AMRO: Belangrijk ivm handtekeningformulier
- Hypotrust: Mortgage Credit Directive komt er aan en campagne aflossingsvrij
- TAF: ORV ook in 2016 de hoogste waardering


 

 
Inmiddels een vast item in onze nieuwsbrief namelijk HypotheekCompany helpt! In dit item komt elke keer een onderwerp aan de orde waarmee wij jou helpen. Denk aan dingen die wij op het Hypotheek Support Center vaak tegenkomen zoals dossierstukken die niet goed worden aangeleverd of wat beter of anders kan. Het kan van alles zijn. Heb je zelf tips, ideeën of zaken die je graag in dit item wilt laten behandelen? Klik hier en laat het ons weten.

Deze week: INKOMEN: De belangrijkste wijzigingen voor de adviespraktijk

Alle nieuwe tarieven en veranderingen met ingang van 1 januari 2016 vind je hier. 
In dit item beperken wij ons tot enkele kerncijfers voor de hypotheekadviespraktijk.

Wijzigingen heffingskortingen
Vanaf 2016 veranderen de bedragen van alle heffingskortingen en worden enkele heffingskortingen aangepast.

-   Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden. Deze heffingskorting vervalt vanaf 1 januari 2016.
-   Werkbonus. In 2016 kan men vanaf een leeftijd van 62 jaar in aanmerking komen voor de werkbonus. In 2015 was dit vanaf 61 jaar.
-   Algemene heffingskorting. De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt verder afgebouwd. Is men geboren na 31 december 1962, dan is de maximale algemene heffingskorting in 2016 maximaal € 1.041.
-   Arbeidskorting. De maximale arbeidskorting is in 2016 hoger, namelijk € 3.031. Vanaf een inkomen van €34.015 wordt de arbeidskorting steeds lager. Bij een inkomen vanaf € 111.590 is deze € 0.
-   Inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt hoger, namelijk maximaal € 2.769.

Box 1 Inkomstenbelasting

-   Tarieven inkomstenbelasting. Het tarief in de 2e en 3e schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2016 40,4%.

-   Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf. Op 1 januari 2016 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd naar 50,5%.

-   Eigenwoningforfait. Het forfaitpercentage is ten opzichte van 2015 niet gewijzigd met uitzondering van woningen waarvan de WOZ-waarde meer is dan € 1.050.000. Het eigenwoningforfait bedraagt € 7.875 vermeerderd met 2,35% (2015: 2,05%) van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.050.000.

-   KEW, BEW en SEW. Het rendement in de uitkeringen van een KEW, SEW of BEW tezamen is onbelast als de uitkering per belastingplichtige niet meer bedraagt dan:
- €   36.800 bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling/inleg;
- € 162.000 bij 20 jaar of langer premiebetaling/inleg.
De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 162.000 per belastingplichtige gedurende zijn leven. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap kunnen beide partners op verzoek hun vrijstelling benutten voor een uitkering ook als slechts één van beide partners als gerechtigde is aangewezen.

-   Gevolgen aflossingsachterstand verzacht. De sanctie bij aflossingsachterstand is verzacht. De overgang van de schuld met een aflossingsachterstand naar box 3 hoeft niet langer permanent te zijn. Als de schuld weer aan de eisen van een eigenwoningschuld voldoet, gaat de schuld weer naar box 1 en is vanaf dat moment de rente weer aftrekbaar. Daardoor bestaat er (eventueel) slechts tijdelijk geen recht meer op renteaftrek.

-   Informatieplicht vereenvoudigd. De informatieplicht bij eigenwoningschuld, anders dan bij aangewezen administratie-plichtigen (zoals een bank), wordt vereenvoudigd. Het gaat bijvoorbeeld om een schuld bij een familielid of de ‘eigen’ bv. Vanaf 2016 worden de gegevens via de aangifte inkomstenbelasting opgevraagd en niet meer aanleveren via een apart modelformulier.

-   Kamerverhuurvrijstelling
De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt € 5.069.         

-   Maximale lijfrentepremieaftrek
a) Jaarruimte (13,8% van de premiegrondslag) € 12.354
b) Maximum in aanmerking te nemen inkomen € 101.519
c) AOW-franchise € 11.996
d) Reserveringsruimte jonger dan 55 jaar en 6 maanden € 13.997
e) Stakende ondernemers ten hoogste 5 jaar jonger dan AOW-leeftijd, 45% of meer arbeidsongeschikt of bij staken door overlijden € 449.283
f) Stakende ondernemers tussen 15 en 5 jaar jonger dan AOW-leeftijd, of als lijfrente-uitkeringen direct ingaan € 224.649
g) Stakende ondernemers in overige gevallen € 112.330
h) Oudedagsreserve (9,8% van de winst, maar maximaal) € 8.774

 Box 3 Inkomstenbelasting

-   Vrijstelling spaarloonregeling vervalt
Vanaf 2016 vervalt de vrijstelling voor de spaarloonregeling. Een op 1 januari 2016 nog geblokkeerd spaartegoed dat onder de spaarloonregeling valt moet als bezitting worden opgegeven in box 3.

-   Minder belasting op sparen
In 2016 gaat het heffingsvrij vermogen in box 3 met € 3.000 omhoog. Het heffingsvrij vermogen komt voor 2016 op € 24.437. Dit kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag.

-   Ouderentoeslag (extra heffingsvrije vermogen) vervalt
Deze maatregel heeft alleen gevolgen voor mensen die in 2015 de AOW-leeftijd hebben. Daarnaast moet hun inkomen in 2015 € 20.075 of lager zijn. En het vermogen moet hoger zijn dan € 24.437 (voor partners: € 48.874).

Transitievergoeding bij ontslag omhoog
Per 1 januari 2016 is de transitievergoeding maximaal € 76.000 bruto. Of maximaal een bruto jaarsalaris, als het bruto jaarsalaris meer is dan € 76.000.

Wijzigingen minimumloon
De hoogte van het minimumloon wordt per 1 januari 2016 aangepast.

Wijzigingen WW
Vanaf 1 januari 2016 verandert de WW op een paar punten.
-   Aanpassing duur WW  
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW korter. Dit gaat stap voor stap. Halverwege 2019 duurt de WW dan maximaal 24 maanden.
-   Aanpassing opbouw WW 
Vanaf 1 januari 2016 bouwen werknemers minder WW-rechten op. De WW-rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 wijzigen niet.

Wijzigingen AOW
-   AOW leeftijd. Vanaf 1 januari 2016 is de ingangsdatum van de AOW-uitkeringleeftijd 65 jaar + 6 maanden.
-   Werken na de AOW. AOW-ers die werken na de AOW-leeftijd, krijgen bij ziekte 13 weken lang hun loon doorbetaald. Dat was 2 jaar.
-   Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering uitgebreid. Wie door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kan een overbruggingsuitkering krijgen. De regeling geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 een bepaalde arbeidsongeschiktheids- of pensioenuitkering hebben gehad. 
 
Klik hier om een totaaloverzicht te downloaden via extranet.Maatschappij in the spotlights! Callas

In elke nieuwsbrief zetten wij een maatschappij in the spotlights. Kort en bondig geven wij jou een overzicht van de USP's van deze maatschappij. Deze week: Callas

Ken jij de Callas Woonlastenverzekering al? 

Blijven wonen, ook als het tegenzit
Bezit een cliënt een eigen huis? Of wil hij er een kopen? Dan is het belangrijk om te wijzen op de mogelijke gevolgen van ziekte, een ongeval of het kwijtraken van een baan. In deze situaties dalen de inkomsten aanzienlijk.

De vraag is of de woonlasten dan nog betaald kunnen worden. En als dat wel het geval is, of er dan nog genoeg resteert om prettig te leven. Met de Callas Woonlastenverzekering hoeven huiseigenaren zich geen zorgen te maken over de woonlasten. Die kunnen gewoon betaald worden.

De kenmerken van de Callas Woonlastenverzekering: 
 • Een unieke dekking van een UWV-onafhankelijke uitkering van 12 maanden bij werkloosheid
 • Optioneel een dekking werkloosheid van 24 maanden
 • Premies arbeidsongeschiktheid over de hele linie met 10% verlaagd
 • Geïndexeerde uitkering bij arbeidsongeschiktheid mogelijk

De USP's van Callas:

No. 1 Woonlastenverzekering van Nederland

De Consumentenbond heeft de Callas Woonlastenverzekering in 2007 en 2012 uitgeroepen tot de beste woonlastenverzekering met de laagste premie. 

Ruime dekking
De Callas Woonlastenverzekering heeft zeer gunstige voorwaarden. Bij lichamelijke of psychische klachten die de beroepsuitoefening helemaal of deels verhinderen, wordt altijd de eerste 2 jaar een maandbedrag uitgekeerd op basis van beroepsarbeid. Vanaf het derde jaar kan er gekozen worden voor gangbare-, passende- of beroepsarbeid. Klik hier voor een uitgebreide uitleg over de criteria gangbare-, passende- en beroepsarbeid. 

Heldere voorwaarden
De voorwaarden zijn voor iedereen begrijpelijk. De verzekerde weet precies waar hij aan toe is en wat hij kan verwachten. Dus geen nare verrassingen als er een beroep op de verzekering wordt gedaan. Zekerheid staat voorop. Klik hier voor de voorwaarden.

Scherpe premie
Wij hebben een zeer concurrerende en in de meeste gevallen zelfs de laagste premie. Dit is onomstotelijk bewezen in meerdere  onderzoeken, onder andere van de Consumentenbond. 

Subaanstelling 
De producten van Callas zijn te vinden in Adviesbox. Nog veel sneller werkt echter het Callas-Extranet. Daar kun jij volledig digitaal en zonder handtekening aanvragen indienen. Indien jij een subaanstelling hebt krijg jij een inlogcode voor het Callas-Extranet. Heb jij interesse in een subaanstelling? Klik hier en laat het ons weten. 

WIA planner
Callas heeft een slimme WIA Planner gelanceerd voor haar intermediairs. Advies over arbeidsongeschiktheidsrisico’s is voor veel adviseurs erg lastig vanwege de grote hoeveelheid mogelijke scenario’s (meer dan 4.500). Niemand geeft hierop een antwoord, zelfs de meest geavanceerde software niet.Met de Callas WIA Planner wordt direct inzichtelijk welke scenario’s het meest relevant zijn voor de klant. En dat ligt per klant weer anders. De Callas WIA Planner is alléén toegankelijk voor intermediairs van Callas en is gratis te downloaden via het Callas Extranet.

Meer informatie
Klik hier voor het interview "dekking tegen AO en WW hoort erbij"
Klik hier voor het interview met Callas op de AMdag
Klik hier voor meer informatie over de WIA planner
 


Opleiding Zakelijk Inkomen Bepalen

Ook de ondernemer wil graag in een mooie (koop)woning wonen en goed geadviseerd worden over risico’s als arbeidsongeschiktheid. Om ondernemers te adviseren heb je wel voldoende kennis nodig om het ondernemersinkomen te kunnen bepalen. Deze opleiding gaat je daarbij helpen!

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die een bestendig inkomen moet onderbouwen in het adviestraject. Bijvoorbeeld het bestendig inkomen voor een hypotheekadvies, het adviseren van een consumptief krediet of AOV.

Inhoud
Tijdens deze opleiding leer je om:
 • Cijfers van de onderneming te analyseren;
 • Jaarrekeningen te lezen en te beoordelen;
 • Financiële risico’s in kaart te brengen;
 • Financiële ratio’s te berekenen en te beoordelen;
 • Knelpunten van de onderneming op te sporen;
 • Bedrijfseconomische onderwerpen te begrijpen en te beoordelen.
De e-Learning wordt je digitaal aangeboden. Naast te bestuderen hoofdstukken, krijg je een e-Masterclass, veel casuïstiek en oefeningen. Tijdens twee klassikale trainingsdagen gaan we de kennis verder uitdiepen aan de hand van uitdagende casuïstiek. Na het deelnemen aan de tweede trainingsdag ontvang je het bewijs van deelname. Om het officiële certificaat te ontvangen, dien je het examen af te leggen.

Behaal het officiële certificaat!
Toets je kennis en laat ook aan anderen zien dat je je vak verstaat. Voor € 124,- leg je een examen af. Na het succesvol afronden van het examen ontvang je het officiële certificaat 'Zakelijk Inkomen Bepalen'. 

In de adviespraktijk
Na het volgen en succesvol afronden van de opleiding ben je in staat om met een kwalitatief goede onderbouwing aan te geven welk bestendig inkomen de ondernemer heeft. Je bewijst je toegevoegde waarde met een gedegen rapportage en analyse. Daar waar nodig ben je in staat om toelichting te geven op afwijkende zaken en te onderbouwen waarom jij vindt dat deze afwijking op een bepaalde manier moet worden beoordeeld. Zo zorg je ervoor dat het traject meer kans van slagen heeft, korter duurt en volledig in jouw grip blijft.

De docent
Vincent Laan begeleidt je door de gehele opleiding. Hij is gespecialiseerd in het beoordelen van de financiële positie van de ondernemer en onderneming en heeft jarenlange ervaring op dit gebied.

De kosten:
De kosten voor deze opleiding bedragen normaliter € 795,= maar kunnen wij aanbieden voor € 715,= vrij van BTW. Bij voldoende belangstelling willen wij uiteraard kijken of we de opleiding InCompany kunnen aanbieden. 
Dus heb jij interesse? Klik hier en laat het ons weten! 

PE FFP in 2016 gratis
In 2016 verandert de PE FFP. Gecertificeerd Financieel Planners krijgen eens in de twee jaar een PE-casus. Deze casus bevat een financieel plan dat een aantal jaar geleden is opgesteld. Rekening houdend met gewijzigde klantwensen en nieuwe wet- en regelgeving, zal het plan geüpdatet moeten worden. Hoffelijk biedt hiervoor tijd- en kostenbesparende e-Masterclasses aan: 
1. Een algemene e-Masterclass over hoe je het updaten van een financieel plan aanpakt; 
2. Specifieke e-Masterclasses per thema, waarbij de problematiek van de casus wordt behandeld. 
Ook als je geen PE-casus hoeft uit te werken zijn de e-Masterclasses interessant. Doordat de problematiek achter de casus wordt behandeld passeren allerlei actualiteiten en de impact hiervan op onze klanten de revue. 

Ben jij FFP en zit je in de online leeromgeving van HypotheekCompany? Dan is deze PE FFP voor jou helemaal gratis. De e-Masterclasses vind je in de online omgeving.

De casus krijg je vervolgens van de FFP en moet je zelf maken. Hoffelijk helpt jou ter voorbereiding door de problematiek van de casus toe te lichten. Dat maakt het veel makkelijker de casus goed te maken.  
Heb je vragen? Klik hier en laat het ons weten. 


ING: Tijd voor klantenING zet volgende stap naar onderscheidende dienstverlening
ING gaat het verstrekken van hypotheken vanaf april 2016 vereenvoudigen. Dat doen ze om sneller en efficiënter te kunnen werken. En dat doen ze met één doel: jou en de klant direct zekerheid te geven over de verstrekking van de hypotheek. ING maakt hypotheken verstrekken eenvoudig.
 
Standaard in de markt
Met de nieuwe dienstverlening wil ING, samen met jou, de nieuwe standaard in de markt zetten voor het verstrekken van hypotheken. Hoe komt deze nieuwe dienstverlening eruit te zien? Eenvoud, voorspelbaarheid en snelheid zijn de kenmerken. Dit realiseren ze door verbeteringen op 4 gebieden:
 1. Acceptatiebeleid: Met een simpel en transparant acceptatiebeleid…
 2. Productaanbod: …en een vereenvoudigd hypothekenaanbod heb je direct duidelijkheid: je weet meteen waarvoor je bij ING wel en niet terecht kunt.
 3. Proces: Daarnaast werken wij aan een innovatief nieuw proces. Onze ambitie is dat klanten in maximaal 5 dagen 100% zekerheid krijgen over hun financiering.
 4. Organisatie: Om excellente service te kunnen waarmaken brengt ING de verwerking onder in één behandelteam dat jouw aanvraag zonder overdrachten van aanvraag tot passeren afhandelt.
Wijzigingen per 1 februari
Ter voorbereiding op de nieuwe dienstverlening start ING per 1 februari met de eerste fase van het vereenvoudigde acceptatiebeleid en productaanbod.

1. Uniformeren van voorwaarden
 • Hypotheekverstrekking tussen € 25.000 en € 1.000.000
 • Aflossingsvrij bedrag binnen een hypotheek is gemaximeerd op 50% van de marktwaarde
 • Bij restschulden financiering tot maximaal 115% van de marktwaarde
 • Voor restschulden en consumptieve financieringen: maximale looptijd van 15 jaar en een annuïtaire aflossingsverplichting
 • Acceptatie van restschulden ongeacht waar zij zijn ontstaan
 • Verstrekkingen > € 750.000 maximaal 102% van de marktwaarde
 • De beperking van maximaal 100% verstrekking van de marktwaarde bij een financiering >5 maal het inkomen komt te vervallen
 • Herstelde of afgeloste A-meldingen of 1-coderingen worden geaccepteerd
 • Consumptieve verplichtingen (m.u.v. studieschuld) worden bepaald op 2% van de kredietlimiet of het inschrijvingsbedrag bij BKR
2. Minder op te vragen en aan te leveren stukken
 • Bij een tijdelijk inkomen met intentieverklaring zijn geen aanvullende stukken vereist
 • Aantonen van pensioen via mijnpensioenoverzicht.nl
 • Bij een oversluiting of een overbruggingshypotheek is het aanleveren van een hypotheekakte niet langer vereist; een recent hypotheekoverzicht volstaat. 
3. Beperking van complexiteit
 • ING reduceert complexiteit door aanpassingen te doen in weinig voorkomende maar complexe verstrekkingen:
  • Aanpassingen in doelgroepen
  • Aanpassingen in te financieren onderpanden
  • Aanpassingen in inkomensbronnen
  • Aanpassingen in 'uitzonderlijke situaties'

 
 • Voor klanten wiens financiële situatie dit toestaat zijn additionele oplossingen mogelijk.
  • Vermogende klanten hebben regelmatig een specifieke financieringsbehoefte en inkomenssituatie. Voor deze klantgroep geldt een afwijkend acceptatiebeleid en wordt het toetsinkomen anders vastgesteld. Ook zijn hypotheken > € 1.000.000 mogelijk. 
  • Deze aanvragen worden behandeld in een specialisten team
  • Criterium 'vermogende klanten': minimaal € 75.000 vrij besteedbaar vermogen

Direct duidelijkheid voor jou en jouw klanten.... vraagt een vereenvoudigd hypothekenaanbod per 1 februari 2016Watervilla Hypotheken
 • De watervilla wordt niet langer als onderpand geaccepteerd
 • Gezien de bijzondere positie van ING als aanbieder op deze markt is de ingangsdatum van dit aangepaste beleid niet 1 februari maar 1 oktober 2016
 • Dit geeft intermediairs en klanten de mogelijkheid alternatieven te onderzoeken en weloverwogen keuzes te maken
 • De komende maanden wordt de beheer propositie voor bestaande watervilla hypotheken in detail uitgewerkt
Nadere informatie volgt in maart. Klik hier voor de nieuwe hypothekengidsNieuw: de woonlastenwijzer


Het ING prijsmodel met maar liefst tien Schuldmarktwaardeverhoudingen (SMV) maakt ING Hypotheken nog altijd onderscheidend. Klanten hebben invloed op de hypotheekrente door bij het afsluiten van de ING Hypotheek zelf (spaar)geld in te brengen. Ook kunnen klanten kiezen voor een lagere rente gedurende de looptijd als gevolg van reguliere en extra aflossingen.
 
Dit unieke prijsmodel is nu visueel inzichtelijk via de ING Woonlastenwijzer. Door middel van deze tool kun je de klant inzicht geven in de gemiddelde hypotheekrente door de renteverlagingen in de lagere SMV.
 
Het is mogelijk een rentescenario van een concurrent toe te voegen en het effect van een extra aflossing op de rente door te rekenen.
 
Deze versie van de tool kan gebruikt worden voor:
·         Nieuwe hypotheken
·         Hypotheken met een leningdeel
 
De tool wordt nog verder ontwikkeld. 

 


Gewijzigd acceptatiebeleid


Per 1 januari 2016 is het acceptatiebeleid van Woonfonds gewijzigd. In bijlage 3 (Blz. 24 T/M 26) van het acceptatiebeleid vind je een overzicht van wijzigingen ten opzichte van het vorige acceptatiebeleid aan. 

Klik hier voor het nieuwe acceptatiebeleid. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 
 


Gewijzigde acceptatie handleiding

De acceptatie handleiding van Aegon is gewijzigd. Wat is er aangepast in de Acceptatiehandleiding Hypotheken? 
• 2.11 Marktwaardebepaling bij nieuwbouw beter omschreven
• 2.13 bepaling financieringslast bij Studieschuld is aangepast
• 2.16 Verkopen en terugkopen Eigen woning is toegevoegd.
• 6.1 maximale LTV is verlaagd en verduidelijking energiebesparende middelen bij nieuwbouw
• 6.4 overbruggingskrediet maximaal te lenen is aangepast en de periode van aantonen dubbele lasten is aangepast
• 7.4 financiering voor tijdelijk dienstverband nu ook zonder NHG mogelijk
• 7.13 buitenlands belastingplichtigen uit de VS kunnen nu wel bij Aegon hypotheek afsluiten
• 8.4  aanpassing van toetsinkomen bij meerdere aanvragers met inkomen
• 8.7 kwetsbare groepen gedefinieerd
• 8.8 grensbedrag van toetsinkomen is verhoogd
• 8.9  grensbedrag van wat buiten beschouwing wordt gelaten en van het toetsinkomen is verhoogd
• 10.7  maximum verzekerd bedrag in de voorlopige dekking is verhoogd • 10.11 Onderdeel Bouwdepot is aangepast

Klik hier voor de nieuwe handleiding. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 


Verkleining verschil leningdelen

Op maandag 8 februari 2016 wijzigt Lloyds Bank haar rentetarieven. De meeste tarieven worden verlaagd, waardoor Lloyds Bank een scherpe aanbieding in de markt zet voor zowel NHG als voor niet-NHG aanvragen. 
 
Tevens verkleint Lloyds Bank het verschil tussen annuïtaire en lineaire leningdelen enerzijds en overige leningdelen (aflossingsvrij, leven, spaar) anderzijds tot 0,20%. 

De tarieven worden uiteraard verwerkt in de rentelijst. 

Verlengingsvoorstel sterk verbeterd 
Met ingang van 31 januari 2016 heeft Florius het proces voor verlengen van de offerteduur verbeterd. Ook zijn de bereken methoden van bereidstellingsprovisie bij de Florius Profijt 3 + 3 Hypotheek aangepast.
 
Wat is er veranderd?
Vanaf nu is de offerte één document en het verlengingsvoorstel een apart document. 
 
Verlengen geldigheidsduur offerte 
De geldigheidsduur van de offerte kan bij een Florius Profijt drie + drie Hypotheek vooraf eenmalig met één, twee of drie maanden worden verlengd door het verlengingsvoorstel volledig te laten invullen en te ondertekenen. 
 
Let op: Het getekende verlengingsvoorstel moet gelijktijdig met de getekende hypotheekofferte ingestuurd worden. Te laat of onvolledig ingestuurde verlengingsvoorstellen accepteert Florius niet. 

Bereidstellingprovisie gunstiger voor de klant
Voor de bereidstellingsprovisie bij de Florius Profijt 3 + 3 Hypotheek werd tot nu toe per verlengde maand 0,25% berekend. Florius brengt vanaf nu alleen bereidstellingsprovisie in rekening over het werkelijke aantal dagen van de verlenging. Dat is voor de klant gunstiger geworden. De klant die in het verlengingsvoorstel heeft aangegeven 2 maanden te gaan verlengen en slechts 2 dagen hiervan gebruik maakt, betaalt alleen de bereidstellingsprovisie over 2 dagen. 
 
De verrekening van de verlengingskosten zal automatisch plaatsvinden, nadat de notaris de gelden heeft opgevraagd, door middel van inhouding op de uit te betalen gelden. Als de klant gebruik heeft gemaakt van het verlengingsvoorstel en de klant annuleert toch de offerte, dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. 
 


Maatwerk: samenvoeging Consumptief Krediet en hypotheek


Per 1 januari 2016 is de Loan to value (LTV) gedaald naar 102 procent. De kosten voor de aankoop van een woning liggen tussen de 106 en 108 procent. Alle aanvullende financieringswensen, zoals een verbouwing, badkamer of tuin, kan de klant met kort geld te financieren. Dit bevordert een versnelde afbouw van de totale schuldenlast en voorkomt toekomstige restschulden.

Toetsen tegen werkelijke last
Steeds meer hypotheekaanbieders toetsen tegen de werkelijke last van het krediet. Een positieve ontwikkeling, aangezien daardoor de werkelijke lasten van een kortlopende lening correct in de woonquote en toetsing van de hypotheekaanbieder komen te staan.

Adviesbox
Credivance richt zich op de hypotheekmarkt en ziet de meerwaarde van een integraal totaaladvies. Dit vraagt om goede adviessoftware die de combinatie van een hypotheek en Consumptief Krediet samen weergeeft. Wist je dat het volledige productassortiment in Adviesbox te vinden is?


ABN AMRO: Belangrijk ivm handtekeningformulier

In onze nieuwsbrief van 7 januari 2016 hebben wij aangegeven dat ABN AMRO een nieuw handtekeningformulier heeft. ABN AMRO heeft echter kenbaar gemaakt dat het Vanwege technische problemen niet mogelijk is om het Handtekeningformulier versie 2016 te gebruiken. ABN AMRO verzoekt jou dus ook om tot nader order het oude formulier te gebruiken. Zodra het technisch weer mogelijk is ontvang je bericht. 
Bij offertes voegen ze tijdelijk het oude formulier toe. Op reeds ingestuurde formulieren hoeft geen actie te worden ondernomen. Klik hier voor het oude formulier. 
 Mortgage Credit Directive komt er aan!

Op 21 maart 2016 moet de Europese hypothekenrichtlijn of wel de “Mortgage Credit Directive” (MCD) geïmplementeerd zijn in de Nederlandse regelgeving en moeten banken aan deze nieuwe regels voldoen. Het gaat om Europese regels voor het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair krediet aan consumenten. De wijzigingen zijn bedoeld om een goed functionerende Europese markt voor woninghypotheken te creëren met een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming.

Wat verandert er dan?
Een belangrijke wijziging is de rol van de offerte die geldverstrekkers nu aanbieden. De nieuwe offerte geldt als een definitief aanbod en kan ook pas uitgebracht worden als alle relevante documenten beoordeeld zijn en er een kredietwaardigheidstoets is gedaan. Voorafgaand aan een definitieve offerte kan wel al een indicatief aanbod gedaan worden. Daarnaast wordt een nieuw document geïntroduceerd, de ESIS (European Standardised Information Sheet). Dit is een document dat het (internationaal) vergelijken van bemiddelaars en aanbieders transparant maakt.
Hypotrust is momenteel druk bezig om deze nieuwe richtlijnen vorm te geven. Binnenkort ontvang je meer informatie over hoe Hypotrust hier mee omgaat en wat dit voor jou betekent. 

Campagne aflossingsvrij

In de markt ziet Hypotrust steeds meer aandacht omtrent de consequenties van een aflossingsvrije hypotheek. Ook Hypotrust zal vanuit klantbelang een bijdrage leveren om dit onderwerp bij haar klanten goed te belichten. Deze week zullen ruim 10.000 klanten die een (deels) aflossingsvrije hypotheek bij geldverstrekker Quion 9 hebben, een brief ontvangen. In deze brief wordt het begrip aflossingsvrij verduidelijkt en wordt de klant bewust gemaakt van het feit dat er aan het eind van de looptijd bij bepaalde omstandigheden een restschuld kan ontstaan. Daarnaast wordt de klant er op gewezen dat maandlasten kunnen stijgen als gevolg van bijvoorbeeld een pensioeninkomen en de daarbij behorende fiscale consequenties.

Om vast te stellen welke maatregelen de klant eventueel kan nemen wordt in alle gevallen naar een adviseur verwezen. De klanten die een brief ontvangen zijn in groepen verdeeld, afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd, de hoogte van het aflossingsvrije deel en de LTV. De brief die zij ontvangen is hier op afgestemd.
 ORV ook in 2016 de hoogste waardering

In de jaarlijkse Special Item van MoneyView zijn de overlijdensrisicoverzekeringen van TAF wederom met 5 sterren gewaardeerd. Voor het zesde jaar op rij scoort TAF uitstekend op zowel prijs als voorwaarden. 

 


Hypotrust
10 jaar NHG 2,05%ABN AMRO
10 jaar en 12 jaar(RBT) NHG 2,10%

Budgethypotheek & betaalpakket. Annuitair/lineair
RBT: Tijdens laatste 2 jaar kosteloos rente opnieuw vastzetten.
 


15 jaar NHG 2,45%
Let op: rente per 8 februari 2016 en annuitair/lineair
Opslag aflossingsvrij 0,20%15 jaar LtV 102%: 3,05%
Let op: bij nieuwbouw standaard tot 90% mw tarief ongeacht renteduur

MUNT Hypotheken
20 jaar NHG 2,64%

Ook voor aflossingsvrij


Aegon
20 jaar NHG 2,75%
24-uurs servicefollow on Twitter | forward to a friend

Copyright © 2016 HypotheekCompany, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.
Bij vragen kun je contact opnemen met:
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN Enschede
Tel. 053-4802400 

Email Marketing Powered by Mailchimp