Copy
Zastoupení Evropské komise v ČR
Nezobrazuje se mail správně?
Zobrazte email v prohlížeči.
 

Občané EU jako spotřebitelé a trestní právo v EU
 
Témata dalšího čísla newsletteru o právech občanů EU se opět výrazně dotýkají aspektů našeho každodenního života. Většina z nás někdy nakupovala v e-shopech se sídlem mimo ČR. Jen málo lidí ale ví, že práva spotřebitelů, která se při těchto transakcích uplatňují, jsou řešena na celoevropské úrovni. Snahy o sjednocení pravidel pozorujeme i v oblasti trestního práva, ačkoliv jen v daleko omezenější míře. Doufáme, že Vám naše texty přinesou zajímavé informace a přejeme příjemné čtení.
 
Občané EU jako spotřebitelé
 

Každý z nás denně koupí alespoň nějakou maličkost. Řadí se tak k 493 miliónům spotřebitelů v Evropské unii – jednomu z největších maloobchodních trhů světa. Kolik z Vás však v poslední době nakoupilo zboží v zahraničí? Stále to není zcela běžná a obvyklá věc, i když lze v jiné zemi často pořídit různé výrobky levněji, rychleji nebo jen dostat něco zvláštního, co se u nás neprodává. Zahraniční obchody a především e-shopy nabízejí mnoho možností, přesto přetrvává jakási nedůvěra k těmto přeshraničním transakcím. Jedním z důvodů mohou být i obavy o kvalitu zboží, délku záruky nebo třeba ze ztížené komunikace s prodejcem.

Evropská unie už ve svých základních dokumentech pamatuje na ochranu spotřebitelů a definuje nejdůležitější cíle (bránění zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů). Rozvinutím těchto principů vzniklo tzv. Deset hlavních zásad ochrany spotřebitele v EU, které mají zákazníkům jasně poradit, jak se chovat a co požadovat:

 

(celý článek naleznete na speciálním blogu soutěže Občane EU, znáš svá práva?Pouč ostatní!)

 
Trestní právo v EU
 

Čas od času probleskne médii zpráva o tom, že nějaký český občan je trestně stíhán v jiném státě tamními orgány. Někdy se jedná o vcelku kuriózní trestné činy jako je třeba špionáž, jindy pak o „běžnou" trestnou činnost, avšak občas i o velmi závažné zločiny. Je tedy jistě užitečné mít alespoň základní ponětí o trestním právu v Evropě, pro orientaci i pro jistotu.

Trestní právo je velmi specifický obor práva, který má být užit, když už ostatní prostředky nelze nedostačují nebo selžou (ultima ratio). Jako nejrazantnější standardní donucovací prostředek státu vůči jednotlivci si tak trestní právo uchovává jakési výsadní postavení. Každá země jen velmi pomalu přistupuje k jakékoliv mezinárodní harmonizaci a hlídá si trestní právo jako jeden z výrazů své suverenity.


(celý článek naleznete na speciálním blogu soutěže Občane EU, znáš svá práva?Pouč ostatní!)

 
Stručně
 
Příští rok tomu bude přesně 20 let, co vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva, která poprvé zavedla pojem občanství EU. Rok 2013 bude proto vyhlášen Evropským rokem občanů. Více informací naleznete na stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_1253_cs.htm

9. ledna 2013 skončí hlasování v rámci soutěže "Občane EU, znáš svá práva? Pouč ostatní!" Soutěžní videa si můžete prohlédnout na facebookovém profilu soutěže

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM pořádá cyklus debat na evropská témata. 16. ledna 2013 proběhne v sídle Zastoupení Evropské komise v ČR debata na téma "Rok 2013 - Evropský rok občanů". Více informací naleznete na: http://www.europeum.org
 
 

 
Odhlásit se z odběru