Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven in uw e-mail programma? Bekijk de nieuwsbrief online.
januari 2018
 
 
In een oogopslag mogelijkheden voor ouderen inzichtelijk
 
Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen met een (acute) zorgvraag op de SEH van het Elkerliek of de Centrale Huisartsenpost (CHP) binnen. Een deel van die ouderen kan niet meer terug naar huis. Wanneer dit het geval is, was het voor professionals van de CHP en SEH onduidelijk wat de mogelijkheden zijn en wat te doen. Hierdoor werd een aantal ouderen onnodig opgenomen in het ziekenhuis.

Overzicht voorzieningen
Om tegemoet te komen aan de zorgvraag en onnodige ziekenhuisopnames van ouderen te voorkomen, is samen met de partners van Quartz, een handzaam overzicht ontwikkeld van voorzieningen die ingezet kunnen worden voor ouderen die niet meer naar huis kunnen en kwetsbaar zijn. In één oogopslag zijn de verschillende voorzieningen te zien, de criteria voor de inzet daarvan en de contactgegevens. Zo kan in een hectische werkomgeving snel en 24/7 een passende oplossing gevonden worden voor het zorgprobleem van de oudere.

Stroomschema
Het stroomschema ‘24/7 ouderen, die geen ziekenhuisopname nodig hebben’ bestaat uit twee delen: een deel voor de CHP en een deel voor de SEH. Het stroomschema kunt u vinden op de site van Quartz.
 
 
Stroomschema
 
 
 
 
Gewijzigde datum scholing Babycarrousel
 
De scholing Babycarrousel is verplaatst naar woensdag 18 april 2018. Deze scholing is bedoeld voor huisartsen, HAIO’s, jeugdartsen, AVG, kinderartsen, verpleegkundig specialisten en A(N)IOSSEN.
 
 
Het doel is om samen kennis uit te wisselen over de eventuele behandeling en begeleiding van het jonge kind en de ouders. Hierdoor wordt onderlinge samenwerking en afstemming van zorg positief beïnvloed. Uiteraard gericht op een sneller en duurzamer herstel in de thuissituatie. Onderwerpen die we bespreken zijn: hechting, prematurenpoli, huilbaby en reflux.

datum:  woensdag 18 april 2018
locatie:  Elkerliek ziekenhuis
tijd:  17:00 – 20:15 uur

Houd de website van Quartz in de gaten voor nadere informatie over het programma en de wijze van aanmelden.
 
 
 
 
 
Sociale kaart voor mantelzorgers van mensen met hartfalen
 
Mantelzorgers van mensen met hartfalen hebben te maken met een grillig beloop van de aandoening. Als die mantelzorgers partner zijn, hebben ze meestal een gevorderde leeftijd en hebben ze zelf ook gezondheidsproblemen.
 
 
Overbelasting van de mantelzorger ligt dan op de loer. Het functioneren van de mantelzorger is van invloed op het welbevinden van de patiënt en is daarmee vaak bepalend voor het thuis kunnen blijven wonen van de patiënt.

Oog voor belasting mantelzorger
Wijkverpleegkundigen van de Zorgboog en Savant Zorg brengen verpleegkundige nazorg huisbezoeken aan mensen met hartfalen, die onder behandeling zijn van de cardiologen van het Elkerliek. Gezien het risico op overbelasting van de mantelzorger, richten die huisbezoeken zich ook op de mantelzorger die samenwoont met de patiënt; meestal de partner. Als de mantelzorger tekenen van overbelasting laat zien, wordt die belasting in kaart gebracht met de Caregiver Strain Index; een eenvoudig in te vullen 10-vragen lijst.

Hulpmiddel voor mantelzorger
Er bestaan veel mogelijkheden voor mantelzorgers om hen op weg te helpen. Om daar overzicht in te scheppen is een sociale kaart ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met hartfalen. Deze sociale kaart bestaat uit een overzicht van websites, waarmee de wijkverpleegkundige ter plekke kan inspelen op de vraag van de mantelzorger. De sociale kaart is toegelicht en verspreid onder de wijkverpleegkundigen en wordt jaarlijks geüpdatet.
 
 
 
 
 
Bijeenkomst casemanagers Dementie groot succes
 
Op 16 november jl. vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor casemanagers Dementie. Een belangrijk onderdeel van die bijeenkomst was de kennismaking met en afstemming over de samenwerking tussen casemanagers en de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV-en). Dit werd door zowel de SPV-en als de casemanagers waardevol gevonden.
 
 
Dementie is per definitie een palliatieve aandoening. Advanced Care Planning, gericht op behoud van een zo groot mogelijke kwaliteit van leven is belangrijk. Tijdens de casemanagers bijeenkomst zijn ideeën opgehaald om dit verder invulling te geven. Een goed idee was om een checklist te ontwikkelen met onderwerpen die gebruikt kunnen worden om Advances Care Planning met de patiënt en de mantelzorger te bespreken. Dit idee wordt in samenwerking met het Steunpunt Dementie uitgewerkt.
 
 
 
 
 
 
Mededelingen participanten: Elkerliek
 
Stabiele slaapapneu patiënten voor controle naar Vita_Liek.

Vanaf februari 2018 gaan de deuren open voor de stabiele slaapapneu patiënten die behandeld worden met een CPAP apparaat.
 
 
Op de locatie Vita_Liek, aan de Julianalaan in Helmond, gaan de CPAP leveranciers Vivisol en Linde, onder de vlag van het Elkerliek ziekenhuis, de jaarlijkse verplichte controles verzorgen bij stabiel ingestelde OSAS patiënten.

OSAS verpleegkundige Jannie Bosscher vertelt: “Als we zien dat patiënt 2 jaar trouw zijn CPAP gebruikt en met de juiste druk is ingesteld dan is patiënt stabiel genoeg om de controle alleen van de firma te krijgen. Door de zorg van deze patiënten te verplaatsen naar Vita_Liek vallen de zorgkosten buiten het eigen risico van patiënt.
Een jaarlijkse controle van de patiënt en het CPAP apparaat is van belang om de therapie effectiviteit en de therapietrouw te blijven controleren. Ook de eventuele problemen met masker of bevochtiging worden dan besproken. Door deze manier van werken heeft de leverancier laagdrempelig de mogelijkheid om de longarts of de OSAS verpleegkundige te consulteren. Bij ernstiger ( gezondheids-) problemen verwijst de huisarts de patiënt opnieuw naar de longarts van het Elkerliek ziekenhuis.
 
 
 
 
 
 
Mutaties
 

Per 1 januari jl. is de heer P.A.W.M. Leijte niet meer werkzaam bij huisartsenpraktijk Gezondheidsplein te Deurne. De praktijk wordt voorgezet door mevrouw M.F. van Montfort en E.N.D. Pistorius.
Mevrouw C. Hofstra en mevrouw M. Schulten zijn werkzaam als waarnemende huisartsen binnen de praktijk.

 
 
 
 
 
Scholingsagenda
 
Hier vindt u een overzicht van de komende scholingen.
 
 
Naar de agenda
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens
Quartz
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
 
Doorsturen
Inschrijving beheren
Uitschrijven
 


Alle voorgaande edities van Raaklijnen vindt u hier

Deze nieuwsbrief wordt u als relatie van Quartz toegezonden, omdat u zich heeft aangemeld voor de digitale Raaklijnen.
 
Copyright © Quartz , Inc. 2018 All rights reserved
 
Email Marketing Powered by Mailchimp