Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven in uw e-mail programma? Bekijk de nieuwsbrief online.
december 2017
 
 
‘Allah beslist?!’
 
Een scholing over een onderwerp dat leeft

Op dinsdag 28 november vond, onder leiding van geestelijk verzorger Toin Coolen de scholing ‘Allah beslist?!’ plaats. Over ziekte, leven en dood bij patiënten met een Islamitische achtergrond. Huisarts Nicole van Dommelen opende de avond met een casus over een stervende Islamitische patiënt. Ze lichtte toe hoe ze, om aan te sluiten bij de wensen van haar patiënt, op specifieke momenten beslissingen nam die afwijkend waren van haar reguliere handelswijze. Zij gaf aan in het gesprek rekening te houden met aspecten als: praten over ziekte is toegeven dat je verzwakt, familiehiërarchie is belangrijk, het is Allahs wil en wonderen bestaan.
Na discussie hierover met de zaal, werd dit in een kader geplaatst door medisch ethicus Eric van Laar en imam Sulayman Larrassi. Zij lichtten toe dat Islamitische patiënten een andere beleving hebben van ziekte en dood. Het openlijk vertellen van de diagnose en prognose aan de patiënt heeft vaak een negatieve invloed op de latere communicatie. Met name maatregelen gericht op verminderen van lijden en ingrepen die de dood zouden kunnen versnellen, vragen hierdoor om zorgvuldige afstemming.
Concrete tips:
 • Bij voorstel stoppen: dokter heeft alles gedaan, nu is het aan Allah
 • Bij niet willen weten: akkoord (recht op niet weten), maar dan vertegenwoordiger uit familie
 • Als familie patiënt buiten schot wil houden: patiënt zelf toestemming laten geven dat hij of zij buiten gesprek gehouden wordt (wederom recht op niet weten)
 • Niet sederen kan alleen met instemming van patiënt
 • Rol Islamitisch geestelijk verzorger (bruggen slaan en kloven dichten)
 
 
Presentaties
 
 
 
 
“Hoe wil ik leven als ik doodga?”
 
In gesprek over het levenseinde tijdens een geslaagde verdiepingstraining

Uit de evaluatie van voorgaande trainingen bleek dat er behoefte is om concreet te kunnen oefenen in het voeren van een gesprek over het levenseinde.
 
 
Op donderdag 9 november jl. werd die mogelijkheid geboden in een verdiepingstraining door Bert Buizert van stichting STEM.
In een veilige omgeving oefenden huisartsen, specialisten en verpleegkundigen uit de regio Helmond in gespreksvoering met verschillende patiënttypen. Praten over het einde is niet voor iedereen even gemakkelijk. Een terugkerende vraag tijdens de training was: wat is het meest geschikte moment om het gesprek over het naderend einde aan te gaan? Tip: stel jezelf de vraag: “Zou het mij verbazen als de patiënt binnen het jaar zou overlijden?” of “Zou het mij verbazen als dit echtpaar geen weg weet met dit verdriet?”.
Bewustwording en handvaten voor het in gesprek komen met patiënten bleken een waardevolle opbrengst voor de deelnemers.
 
 
 
 
 
Heeft u het wel eens over het levenseinde?
 
Zeker 150 mensen uit Gemert en omgeving bezochten de patiëntenbijeenkomst ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ op 1 november jl. Deze publieksavond was georganiseerd door de Zorg coöperatie Gemert, Quartz, het palliatief team van het Elkerliek ziekenhuis, geriater n.p. Geert van der Aa en huisarts Ed Zeldenrust.
 
 
De belangrijkste boodschappen waren:
 • Wat is van waarde in het laatste traject? De top vier: familie en vrienden, geen pijn hebben, mijn waardigheid behouden en mogelijkheid om zelf te beslissen wanneer mijn leven eindigt.
 • Leven is vooruitzien: ga op tijd met je arts in gesprek over wat je wensen en behoeften zijn, het is verstandig om wel te praten, hoe moeilijk dat ook is. Het helpt je voor te bereiden. Er moeten een aantal keuzes gemaakt worden. In spoedsituaties gaat dat niet meer. Waar kunt jezelf over nadenken voordat je met de arts gaat praten?
 • Er zijn tips gegeven om het gesprek voor te bereiden en het goed te laten verlopen. Ook is aangegeven welke onderwerpen mensen kunnen bespreken.
 
 
Presentaties
 
 
 
 
 
Scholing babycarrousel
 
Op dinsdag 13 maart 2018 staat een scholing in de vorm van een babycarrousel gepland voor huisartsen, HAIO’s, jeugdartsen, AVG-en, kinderartsen en A(N)IOSSEN.
 
 

Het doel is om samen kennis over de behandeling uit te wisselen, waardoor de onderlinge samenwerking en afstemming van zorg positief beïnvloed worden. Uiteraard gericht op een sneller en duurzamer herstel. Onderwerpen die we bespreken zijn: Hechting, Premature poli, Huilbaby en Reflux.

 • Datum:   dinsdag 13 maart 2018
 • Tijd:    17:00 – 20:15 uur
 • Locatie scholing: Elkerliek ziekenhuis

Houd de website van Quartz in de gaten voor nadere informatie over het programma en de wijze van aanmelden.

 
 
 
 
 
Mededeling
 
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst KNMG
 

 
 
 
Uitnodiging
 
 
 
 
 
Fijne feestdagen & een gezond 2018!
 
Wij willen u allen hartelijk danken voor de fijne, constructieve samenwerking in 2017. We gaan graag op deze voet verder in 2018, zodat we de ketenzorg in de regio Helmond steeds verder verbeteren voor onze patiënten en cliënten. Wij wensen u gezellige kerstdagen en mooi 2018!
 
 
 
 
 
Mutaties
 
Hier volgt een rectificatie mutatie huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel:
De heer T. van de Ven is gestart als huisarts in de huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel en zal niet per 1 januari maar per 1 juli 2018 de heer Engels opvolgen.

Mutatie huisartsenpraktijk Campanula
M.i.v. 1 januari 2018 legt de heer C. Kros zijn werkzaamheden neer. De praktijk wordt overgenomen door mevrouw Van Arendonk en mevrouw Saenen-Hamelink.

Mutatie huisartsenpraktijk Gezondheidsplein
M.i.v. 1 januari 2018 legt de heer P. Leijte zijn werkzaamheden neer.

Mutatie huisartsenpraktijk Bakel
M.i.v. 1 januari 2018 legt de heer P. Lucassen zijn werkzaamheden neer.
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens
Quartz
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
 
Doorsturen
Inschrijving beheren
Uitschrijven
 


Alle voorgaande edities van Raaklijnen vindt u hier

Deze nieuwsbrief wordt u als relatie van Quartz toegezonden, omdat u zich heeft aangemeld voor de digitale Raaklijnen.
 
Copyright © Quartz , Inc. 2017 All rights reserved
 
Email Marketing Powered by Mailchimp