Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven in uw e-mail programma? Bekijk de nieuwsbrief online.
december 2018
 
 
Belangstelling Probeerhuis de Vooruitkomst tijdens de Sandwichdagen
 

Op 15 en 21 november vonden de Sandwichdagen Ouderengeneeskunde plaats voor huisartsen, verpleegkundig specialisten en POH uit de regio. Een deel van het programma was gewijd aan technologie.

Probeerhuis de Vooruitkomst was uitgenodigd voor de informatiemarkt om huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten een gevoel te geven bij de technologische mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. Mogelijkheden ook om de draaglast van mantelzorgers te verminderen. Het is belangrijk om de technologische mogelijkheden vroegtijdig onder de aandacht te brengen bij patiënten en mantelzorgers. Een tijdig bezoek aan Probeerhuis de Vooruitkomst is dan ook zeker aan te raden!


Voorbeelden
Een  voorbeeld van een technologische oplossing is een vloerlicht dat aangaat zodra mensen de benen naast hun bed zetten. Of bijvoorbeeld een slimme rookmelder die een bericht stuurt naar een mantelzorger.

Bent u geïnteresseerd? Een overzicht van hulpmiddelen kunt u vinden op de website van Quartz.

 

U kunt uw patiënten of andere geïnteresseerden wijzen op een bezoek aan Probeerhuis de Vooruitkomst. Zij kunnen een afspraak maken voor een bezoek via telefoonnummer 0492 – 59 51 60.

 

 
 
 
 
GRIP 2: mogelijkheid bezoek eerstelijns oncologie verpleegkundige
 
Binnenkort starten we met GRIP 2. Dit is een samenwerkingsproject van Quartz, Elkerliek, Huisartsen regio Helmond en het Julius Centrum voor eerstelijns geneeskunde van het UMC Utrecht. GRIP 2 is het vervolg op GRIP 1: het Time Out consult bij patiënten met kanker in de palliatieve fase, dat in 2016 vanuit het Elkerliek en regionale huisartsen is gestart.
 
 
Uit de resultaten van de evaluatie van GRIP 1 blijkt dat zowel specialisten, huisartsen als patiënten het Time Out gesprek bij de huisarts waarderen. Patiënten die van hun specialist hebben gehoord dat hun ziekte niet meer curatief te behandelen is, kunnen tijdens het time out gesprek alles nog eens rustig overwegen en met de huisarts bespreken voor welke vervolgbehandeling ze wel of niet willen kiezen.

Bij GRIP 2 wordt toegevoegd dat de patiënten met kanker in de palliatieve fase in het Time Out gesprek wordt gevraagd of de eerstelijns oncologie verpleegkundige van Savant of Zorgboog een huisbezoek mag afleggen om adviezen te geven. Dit is bedoeld om vroegtijdig in de palliatieve fase, in samenwerking met de eerstelijns oncologie verpleegkundige, adviezen en zorg op maat te kunnen bieden. De eerstelijns oncologie verpleegkundige werkt ook samen met de tweedelijns oncologie verpleegkundige van de longartsen of verpleegkundig specialist oncologie van het Elkerliek.

Begin 2019 ontvangen huisartsen meer informatie over GRIP 2 en wordt bekeken hoe zij kennis kunnen maken met de oncologie verpleegkundigen van Savant/Zorgboog. Het kost de huisarts geen extra tijd ten opzichte van de huidige situatie. Tevens wordt gekeken hoe patiënten, huisartsen en specialisten het ervaren wanneer op deze manier intensiever met elkaar wordt samengewerkt.

Contact
Carin Westphal, huisarts van Huisartsenpraktijk Someren, is coördinator voor GRIP 2. Voor vragen over het project is zij bereikbaar via telefoon nummer 06 – 48 46 28 40. Contact persoon bij Quartz is Ans Hendrikx. Zij is te bereiken via 0492 – 59 51 60.
 
 
 
 
 
Herziening labformulier Elkerliek
 
De werkgroep Labformulier heeft het vraaggestuurde labformulier van het Elkerliek geëvalueerd. Het labformulier is grondig herzien. Uitgegaan is van de aanbevelingen uit de LESA standaard.
 
 

Daarnaast heeft de werkgroep ook het formulier ook meer overzichtelijk en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Het formulier kan uiteraard altijd verder worden verbeterd. Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan horen wij dat graag via email secretaresse-akl-apotheek@elkerliek.nl. Dit emailadres staat ook vermeld op het formulier.

Het digitale formulier op ZorgDomein wordt binnenkort zoveel mogelijk aangepast aan de nieuwe papieren versie. Als u nog oude formulieren in de praktijk heeft, kunt u deze desgewenst nog opmaken.

Download hier het nieuwe labformulier.

 
 
Naar het labformulier...
 
 
 
 
 
Update RTA Chronische nier schade
 
De regionale afspraken rondom chronische nier schade zijn herzien. Dit is mede gebeurd na het verschijnen van de nieuwe NHG standaard begin dit jaar. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
 
 
  • nieuwe definities voor micro- en macro-albuminurie;
  • het loslaten van het leeftijdscriterium;
  • aangepaste samenwerkingsafspraken rondom consultatie en verwijzen.
Daarnaast is het lab-pakket bij screening op metabole complicaties aangepast.

Op 13 februari 2019 vindt een symposium plaats waar een toelichting wordt gegevens op de nieuwe richtlijnen. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. U vindt de nieuwe RTA chronische nier schade op de website van Quartz en in de app RTA ZOB.
 
 
Lees hier de RTA...
 
 
 
 
 
RTA Aortaklepstenose
 
Het NHN heeft een nieuwe RTA ontwikkeld voor aortaklepstenose (kleplijden). Dit is de eerste transmurale afspraak voor aortaklepstenose in Nederland.
 
 
De RTA is opgesteld door de cardiologen, huisartsen en thoraxchirurgen in de regio Zuidoost-Brabant en Diagnostiek voor U. Het doel van deze RTA is om de afstemming over diagnostiek, behandeling, consultatie/verwijzing en berichtgeving betreffende patiënten met aortaklepstenose in de gehele zorgketen te verbeteren. De RTA aortaklepstenose is te vinden in de RTA ZOB app, op de website van Quartz en de website van het Nederlands Hart Netwerk.
 
 
Lees hier de RTA...
 
 
 
 
 
De Zorgboog gaat de uitvoeringsverzoeken digitaliseren
 
De Zorgboog zal begin 2019 een start maken met het digitaliseren van de uitvoeringsverzoeken.
Daar waar de huisarts nu het verzoek tot het uitvoeren van een risicovolle of voorbehouden handeling nog handmatig moet schrijven en ondertekenen, zal dat in de nabije toekomst digitaal kunnen. De Zorgboog gaat hierbij gebruik maken van ZorgDomein, een systeem wat bij alle huisartsen al goed bekend is.
Het uitvoeringsverzoek is deels gestandaardiseerd door middel van het aanvinken van de verschillende items. Daarnaast is er ruimte om bijzonderheden of opmerkingen te verwerken in het formulier.
Als de Zorgboog over gaat op deze nieuwe manier van werken zullen de huisartsen hierover geïnformeerd worden.
 
 
 
 
 
Mutatie
 
Medisch Centrum Dierdonk
Met ingang van 1 januari 2019 beëindigen de heren F. van Vijfeijken en M. Strijbos hun werkzaamheden in het Medisch Centrum Dierdonk.

De praktijk gaat verder onder een nieuwe naam: Huisartsenpunt Dierdonk en wordt overgedragen aan dhr. T. Kuiper en mevr. I. Laros, praktijkhouders.
Mevr. Laros en mevr. Delemarre (HIDHA), zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg.
 
 
 
 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2019!
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens
Quartz
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
 
Doorsturen
Inschrijving beheren
Uitschrijven
 


Alle voorgaande edities van Raaklijnen vindt u hier

Deze nieuwsbrief wordt u als relatie van Quartz toegezonden, omdat u zich heeft aangemeld voor de digitale Raaklijnen.
 
Copyright © Quartz , Inc. 2018 All rights reserved
 
Email Marketing Powered by Mailchimp