Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven in uw e-mail programma? Bekijk de nieuwsbrief online.
november 2017
 
 
Grande Conférence 2017
 

Femke Deelen, Internist

De 23e Grande Conférence, met het thema ‘Bruggen slaan’, werd eind september gehouden in Cascais/Lissabon. Voor mij was dit de eerste keer en zeker voor herhaling vatbaar!

‘s Ochtends vertrokken we met de bus vanuit het Elkerliek ziekenhuis naar Brussel. Na de nodige kusjes en ‘zwaaitjes’ vertrokken we keurig op tijd. Stipt op tijd en dat voor artsen, bij wie wachttijden aan de orde van de dag zijn. Na een vlotte busrit kwamen we – gebruikmakend van de busstrook rond het drukke Antwerpen – aan op het vliegveld. Er werden geen achtergelaten scalpels of koggers bij de douane gevonden, waardoor iedereen nog even tijd had voor een lunch en praatje. Bijzonder hoe je elkaar op het grote vliegveld treft en de personen achter de telefoontjes/verwijzingen leert kennen: de eerste bruggen werden geslagen.

LEES MEER...


Goede balans tussen inhoud en ontspanning

Hans van Hirtum

Als eerste wil ik iedereen bedanken voor een mooie Grande Conférence reis! De sfeer was goed en ieders bijdrage is enorm gewaardeerd. Vanuit de voorbereidingscommissie wil ik jullie nog eenmaal meenemen naar Lissabon, door een korte inhoudelijke weergave te geven van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest. U leest meer over: spoedzorg bij kwetsbare ouderen, huidige ICT communicatie, patiënten portal en radiologie.
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Website Quartz bereikbaar via 'app'
 
Weet u dat u vanaf het beginscherm van uw mobiel of tablet, direct terecht komt op de mobiele site van Quartz? Zo kunt u bijvoorbeeld snel Regionale Transmurale Afspraken inzien. U hoeft alleen het icoontje op het beginscherm te plaatsen en alle informatie is direct beschikbaar.
 
 
Nieuws, agenda en ZorgDomein
Naast alle werkafspraken die door zorgverleners zijn gemaakt, vindt u ook de scholingsagenda en info over ZorgDomein snel terug op de mobiele site.

Vademecum
Ook het Vademecum kunt u inzien: dit is het smoelenboek van huisartsen, specialisten, artsen GGZ, verloskundigen en praktijkondersteuners uit de regio Helmond.
 
 
 
 
 
Vernieuwde handreiking KNMG: Tijdig praten over levenseinde
 
Onlangs is een vernieuwde handreiking Tijdig praten over het levenseinde verschenen. De handreiking is gemaakt in de vorm van een E-book, waarbij een versie voor de arts en een patiënte versie is ontwikkeld. Het E-book en korte checklists met bespreekpunten vindt u op de website van de KNMG.
 
 
 
Klik hier voor de handreiking
 
 
 
 
 
Uitbreiding MijnElkerliek en implementatie Zorgverlenersportaal
 
Het Elkerliek bereidt zich voor op een flinke uitbreiding van de functionaliteiten van MijnElkerliek (het patiëntenportaal) én de implementatie van het Zorgverlenersportaal. MijnElkerliek is het portaal voor de patiënt waar zij kunnen inloggen met DigiD.
 
 

Door in te loggen met sms-verificatie of de DigiD-app, voldoen we aan het hoogste niveau van beveiliging van deze medische gegevens.

Huisartsen kunnen met hun UZI-pas inloggen om medische gegevens van de patiënt in te zien in het Zorgverlenersportaal. Dit kan alleen met toestemming van de patiënt.


Wat kunt u inzien?
We streven ernaar om dezelfde onderdelen te tonen op beide portalen. De onderdelen waaruit we kunnen kiezen om te tonen:

afspraken-, opname- en operatieoverzicht
  • dossierregistraties, zoals vastgelegde allergieën
  • medicatieoverzicht
  • consultregistraties, bijvoorbeeld conclusie, beleid, de definitieve diagnose en het advies dat gegeven wordt aan de patiënt
  • correspondentie, dit zijn brieven van een Elkerliek zorgverlener naar een externe partij
  • laboratorium- en onderzoeksverslagen

Dit zijn ook de onderdelen die door het patiëntenpanel als ‘zeer belangrijk’ zijn benoemd. Voor al deze onderdelen is een vertraging in te stellen. Hierbij streven we naar een (maximale) vertraging van zeven werkdagen.


De implementatie
Op dit moment staat het project in de laatste fase vóór implementatie. De implementatie is opgedeeld in drie trappen:

  1. Pre-pilot: we starten met een pre-pilot op de afdelingen Longgeneeskunde en Dermatologie. Patiënten krijgen hier via MijnElkerliek inzage in dossierregistraties.
  2. Pilot-fase: we zetten MijnElkerliek open voor alle patiënten van het Elkerliek en het Zorgverlenersportaal voor alle huisartsen. We communiceren dit nog niet breed naar patiënten. Medewerkers en specialisten informeren de patiënten over MijnElkerliek en stimuleren het gebruik.
  3. Live: we communiceren breed in de regio over de portalen. Met een mediacampagne informeren we de patiënten over MijnElkerliek.

De inhoudelijke afstemming van wat in deze fasen wordt getoond, vindt plaats met de medische staf. Ook vindt afstemming plaats met de RHV. Wanneer de implementatie gaat starten is nog niet duidelijk. 


Voor de patiënten is dit een flinke uitbreiding van functionaliteiten en voor de huisartsen is dit een service die nieuw aangeboden wordt. Het project stopt niet na implementatie. In de komende twee jaar breiden we de mogelijkheden voor de patiënt en zorgverlener verder uit. Hiermee zet het Elkerliek een mooie eerste stap om begin 2020 te voldoen aan de wet- en regelgeving rondom het digitaal beschikbaar stellen van het patiëntendossier aan de patiënt.


Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar Anyal Verduin – Projectmanager Zorgportaal: averduin@elkerliek.nl

 

 
 
 
 
 
Hoe kom je tot vanzelfsprekende samenwerking met informele zorgverleners?
 

Hoe kan een zorgorganisatie een verandering inzetten naar vanzelfsprekende samenwerking met informele zorgverleners zoals mantelzorgers en vrijwilligers? Bijgaand rapport van SIGRA uit Amsterdam biedt, in zeven stappen, een leidraad aan diegenen die een kanteling teweeg willen brengen naar meer samenwerking met informele zorgverleners.

 
 
Rapport met stappenplan
 
 
 
 
 
RTA Licht Traumatisch Hersenletsel
 
Naar aanleiding van het uitbrengen van de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel heeft het netwerk NAH Zuidoost Brabant het initiatief genomen om een RTA Licht Traumatisch Hersenletsel te ontwikkelen.
 
 

In een werkgroep met de regionale neurologen, kinderneurologen, revalidatiearts en kaderhuisartsen is deze RTA ontwikkeld. De samenwerkingsafspraak richt zich voornamelijk op het herkennen en erkennen van het LTH en de afspraken over wie doet wat, wanneer verwijst men, en naar wie?

Op de website van Quartz staan alle screeningsinstrumenten en de patiënteninformatie. Bij het Informatie- & Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant kunt u terecht bij vragen: 088 – 633 09 99 Email: informatie@nahzobrabant.nl en www.nahzobrabant.nl

 
 
RTA licht traumatisch hersenletsel
 
 
 
 
 
Elkerliek ziekenhuis krijgt keurmerk seniorvriendelijk
 
Het Elkerliek heeft wederom het keurmerk ‘seniorvriendelijk’ gekregen. Dit keurmerk is in 2013 ontwikkeld door seniorenorganisatie KBO-PCOB en wordt elke twee jaar uitgereikt. “Ook dit jaar kwamen we weer erg goed uit de test, waarvan de eisen steeds zwaarder worden.
 
 
Enerzijds zijn we daar trots op, aan de andere kant vinden we het eigenlijk niet meer dan normaal. Goede zorg voor ouderen is in het Elkerliek erg belangrijk”, aldus Hanny Bloemen, een van de geriaters.

De zorg voor kwetsbare ouderen is in het Elkerliek al jaren een van de speerpunten. De geriaters spelen daar een centrale rol in. Zij behandelen zelf of geven advies aan hun collega’s in het ziekenhuis als een oudere op een andere afdeling is opgenomen. Naast het team van geriaters zijn er ook verpleegkundig specialisten Geriatrie en een physician assistant actief in het ziekenhuis.

Strengere eisen
De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie gehandhaafd en een goede overdracht na ontslag. In deze ronde is daar onder andere nog bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp.
 
 
 
 
 
Tevredenheidsonderzoek Algemeen Klinisch Laboratorium
 
De resultaten van het laatste tevredenheidsonderzoek van het AKL, hebben we verwerkt in één overzicht, dat we hierbij graag met u delen. Wij willen iedereen graag bedanken voor de medewerking en feedback.
 
 
Jaarlijks voert het AKL een tevredenheidsonderzoek uit onder de medisch specialisten, huisartsen, verloskundigen, zorgboogartsen en afdelingsmanagers Elkerliek. Om u hiermee niet jaarlijks te belasten, hebben we alle verwijzers verdeeld in drie groepen. Op deze manier houden we zicht op de waardering van het AKL, uw mening stellen we dan ook zeer op prijs. Dat stelt ons in staat het goede te behouden en verbeterpunten en wensen op te pakken.
 
 
 
Resultaten
 
 
 
 
 
Agenda
 
KOH organiseert: symposium (over) hoop in de palliatieve fase.
 
 
Meer informatie..
 
 
 
 
 
Mutaties
 
Mutatie huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel:
De heer T. van de Ven is gestart als huisarts in de huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel. Hij zal per 1 januari 2018 de heer Engels opvolgen.

Mutatie Gezondheidscentrum Brandevoort:
Gestart zijn de heer M. Schoots en mevrouw D. Camron, huisartsen.
Mevrouw Gremmen is werkzaam als waarnemer.

Mutatie ’t Gasthuis te Gemert
Huisarts G. van Welsem is niet langer werkzaam in ’t Gasthuis te Gemert. Mevrouw M. Geraedts is in dienst getreden als waarnemend huisarts.
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens
Quartz
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
 
Doorsturen
Inschrijving beheren
Uitschrijven
 


Alle voorgaande edities van Raaklijnen vindt u hier

Deze nieuwsbrief wordt u als relatie van Quartz toegezonden, omdat u zich heeft aangemeld voor de digitale Raaklijnen.
 
Copyright © Quartz , Inc. 2017 All rights reserved
 
Email Marketing Powered by Mailchimp