Copy
November 2021

Sint Laurensfonds gaat armoede én eenzaamheid in Rotterdam tegen. Graag delen we het laatste nieuws met jou. Ga voor een compleet overzicht naar onze website
 

Verhalen & nieuws

Onderzoek voedselgebrek

Omdat Sint Laurensfonds zich ontfermt over de meest kwetsbare Rotterdammers, krijgen we regelmatig financieringsaanvragen voor voedselhulp binnen. De coronamaatregelen hebben dat aantal sterk vergroot.

Lees meer >

 

Eenzaamheid onder oudere migranten

Eén van onze doelgroepen zijn eenzame migrantenouderen. Bekend is dat eenzaamheid onder hen veel voorkomt, en we willen die helpen verzachten en bestrijden.

Lees meer >

Actie Pepernoot

Kinderhulp wil duizenden kinderen een Sintcadeautje geven.
Ruim 300.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Voor hen geen schoencadeautjes, geen pakjesavond, soms is er thuis zelfs geen geld voor strooigoed.  

Lees meer >

 

Aanvraag van meer dan € 5.000? 

Heb je een goed idee voor een project? En wil je hiervoor een aanvraag van meer dan € 5.000 indienen? Zorg dan dat deze voor 10  januari a.s. bij ons binnen is.  Op onze website vertellen we hoe je dat doet en vind je alle relevante informatie. 

Dien in >

Kinderen en jongeren

Vooraankondiging rapport Kinderen in Armoede 

In 2018 is Sint Laurensfonds gestart met het programma 'Kinderen in armoede verdienen beter'. Samen met andere partijen werken we aan een aanpak die kijkt naar alles wat er speelt binnen een gezin en een oplossing voor langere tijd biedt.
Lees meer >

Ontwikkeling Strategisch Plan

Omdat het huidige strategisch beleidsplan van Sint Laurensfonds dit jaar afloopt, zijn we al enige tijd bezig met het plan voor de komende 4 jaren. Samen met het bestuur bespreken we op welke wijze ons fonds de meest kwetsbare Rotterdammers het beste kan versterken.

Lees meer>

Telefonisch spreekuur

Iedere woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur houden we telefonisch spreekuur voor organisaties die een projectidee willen doorspreken, of een andere vraag aan ons fonds hebben. Je kunt dan je plan of idee voorleggen als je belt naar 010-4182833. Hoe concreter je bent, hoe beter wij antwoord kunnen geven. We spreken je graag!
Facebook
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Sint Laurensfonds, All rights reserved.