Copy
Nieuwsbrief Sint Laurensfonds juli 2017
Sint Laurensfonds praat u graag bij over een aantal ontwikkelingen en activiteiten.

Vervolg werkconferentie ‘Kinderen in armoede in Rotterdam’

Tijdens de werkconferentie op 16 maart 2017 zijn vele mooie uitkomsten en inspirerende ideeën naar voren gekomen. Zie ook onze website

De vele ideeën inspireerden het bestuur van Sint Laurensfonds op zijn beurt financiële middelen vrij te maken om een fors aantal gezinnen uit de armoede te gaan halen. Sint Laurensfonds wil een aantal Rotterdamse organisaties uitnodigen om hiervoor de samenwerking aan te gaan. Het betreft wijkgerichte organisaties die bij Sint Laurensfonds al bekend zijn en actief zijn op het gebied van armoedebestrijding.

Armoede en kinderen in Rotterdam is een zeer belangrijke speerpunt voor ons fonds de komende jaren. Daar willen we graag alles aan doen samen met diverse organisaties in de wijken in Rotterdam.

Alle aanvragen voor projecten (klein, middelgroot of groot) die armoede onder kinderen verzachten en/of bestrijden zijn welkom. Hebt u ideeën of uitgewerkte plannen, kom dan langs op ons wekelijkse spreekuur of kijk op onze website hoe u een aanvraag kunt indienen. 

Eenzaamheid onder ouderen

Een thema waar Sint Laurensfonds op inzet is eenzaamheid. De helft van de ouderen in Rotterdam voelt zich eenzaam. En één op de vier ouderen in de Maasstad heeft helemaal niemand om op terug te vallen. Het is dan ook onze gezamenlijke taak en van maatschappelijk belang om deze Rotterdamse ouderen te helpen daar waar dat nodig is. Organiseert u projecten op het terrein van (financiële en/of sociale) ouderen in Rotterdam, en heeft u vragen, neem dan contact met ons op.  

Workshops in het Programma Versterking Organisaties

Organisaties die een bijdrage van Sint Laurensfonds (hebben) ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de workshop 'De theorie van verandering'. 

Onder elk project ligt een 'theorie van verandering'. Ofwel model dat de verandering beschrijft die een organisatie met een project of interventie nastreeft en hoe deze verandering wordt gerealiseerd. Als hulpmiddel bij het schrijven van een projectplan en het invullen van ons aanvraagformulier kan dit model zeer behulpzaam zijn. Daarom willen we daar in een workshop meer aandacht aan besteden.

De workshop is bedoeld voor de planmakers en schrijvers van aanvragen van vrijwilligersorganisaties en wordt gegeven door Cees van Breugel (werkzaam bij Stichting Woord en Daad, is organisatieadviseur en teamleider bij Stichting Thuis in West).

Datum en tijdstip
De workshop wordt 12 oktober 2017 gehouden van 09.30 - 14.00 uur. Het aantal plekken is beperkt. Deelname is gratis en is op basis van een motivatiemail. Bij voorkeur is deelname van twee medewerkers per organisatie gewenst, zodat kan worden samengewerkt.

Interesse?
Vul het inschrijfformulier in op onze website. Medio september krijgt u bericht of u kunt deelnemen.    

Vacature bestuurslid

Sint Laurensfonds zoekt versterking van het bestuur met iemand die zijn of haar schouders wil zetten onder de Commissie Ouderen. Deze commissie richt zich met name op het beleidsveld ouderen en meer specifiek het adviseren over aanvragen voor financiële ondersteuning.

Het nieuwe bestuurslid woont bij voorkeur in Rotterdam en beschikt over:
  • kennis van het veld van de wijk- en ouderenzorg in Rotterdam en relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
  • kennis om subsidieaanvragen inhoudelijk en financieel te kunnen beoordelen;
  • affiniteit met de doelstelling van Sint Laurensfonds, bestuurlijke ervaring, een helikopterview en het vermogen om onafhankelijk en kritisch te zijn.
Lees de complete vacaturetekst.

Uitbreiding adviesteam: vacature projectadviseur

Sint Laurensfonds zet sinds dit jaar stevig in op het bestrijden van armoede bij kinderen in Rotterdam. Om hier nog meer aandacht aan te besteden breiden we ons team uit met een projectadviseur voor het behandelen van aanvragen voor jeugdigen en ouderen. De vacaturetekst komt binnenkort op onze website. De werving verloopt via Van Gorkum Executive. Interesse? Stuur gerust een mail naar geertrui@vangorkomexecutive.com.

Spreekuur

Vanaf 1 september a.s. bent u weer van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur, op de donderdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u dat per mail kenbaar maken. Stuur uiterlijk de maandag voorafgaand aan het spreekuur een mail naar info@sintlaurensfonds.nl. Vermeld de naam van uw organisatie, uw naam, uw vraag en eventueel aanvullende informatie. U ontvangt van ons een reactie met daarin een uitnodiging voor een gesprek.

Vakantiehuis De Weyert in Rockanje weer klaar voor ontvangst

Vakantiehuis De Weyert in Rockanje is na een grondige opknapbeurt weer klaar voor de ontvangst van mensen met een zorgbehoefte en hun familie en vrienden. Door de vele voorzieningen die zijn aangebracht voor mindervaliden is het huis toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar een onvergetelijke vakantie: voor jong en oud, en families die zich niet willen laten belemmeren door een beperking. 
>> Lees verder

Projecten uitgelicht

In het eerste halfjaar hebben diverse van projecten een financiële bijdrage van Sint Laurensfonds ontvangen. Kijk voor voorbeeldprojecten op onze website.
Copyright © 2017 Sint Laurensfonds