Copy
Nieuwsbrief Sint Laurensfonds oktober 2017
Sint Laurensfonds praat u graag bij over een aantal ontwikkelingen en activiteiten.

Stand van zaken ‘Kinderen in armoede in Rotterdam’

Het programma ‘Kinderen in armoede in Rotterdam’ krijgt van lieverlee vorm. In maart dit jaar vond een werkconferentie plaats over armoedebestrijding voor kinderen in Rotterdam. Naar aanleiding daarvan heeft Sint Laurensfonds financiële middelen vrijgemaakt om samen met een aantal Rotterdamse organisaties aan de slag te gaan. In januari 2018 staan gesprekken gepland om de ideeën uit te werken tot concrete plannen.

Het doel van het programma ‘Kinderen in armoede in Rotterdam’ is een fors aantal gezinnen uit de armoede te halen. De aanpak richt zich op het gehele gezin en op een integrale benadering die gebaseerd is op presentie in de wijk en empowerment van het gezin.

De samenwerking met andere organisaties in Rotterdam is voor Sint Laurensfonds belangrijk. Deze organisaties zijn al actief aanwezig in verschillende wijken en helpen gezinnen die in armoede leven.

Ook hebben we gewerkt aan een factsheet over armoede onder kinderen in Rotterdam.
 
Daarnaast zijn al enkele interessante aanvragen in behandeling voor projecten die armoede onder kinderen verzachten en/of gaan bestrijden.

Ook een projectaanvraag indienen?
Kijk op www.sintlaurensfonds.nl hoe u een aanvraag kunt indienen voor een project dat hierop aansluit. Als u eerst met ons over uw ideeën wilt sparren bent u welkom op ons wekelijkse spreekuur op woensdagmorgen.

Leerzame workshop over 'Theorie van Verandering' voor maken van projectplannen 

Op donderdag 12 oktober 2017 beleefden we met enkele aanvragende organisaties op het kantoor van Sint Laurensfonds een interessante, leerzame en inspirerende dag over hoe de 'Theorie van Verandering' kan helpen bij het schrijven van een projectplan. De leiding was in handen van Cees van Breugel, werkzaam bij Stichting Woord en Daad en teamleider bij Stichting Thuis in West in Rotterdam.

Aan de hand van de verschillende stappen van de 'Theorie van Verandering' nam Cees de workshopdeelnemers aan de hand. Met twee medewerkers per organisatie dacht men na over de context en doelstelling van het project, de gewenste situaties en met welke activiteiten en actoren deze bereikt kunnen worden. Het komen tot een 'Theorie van verandering' voor een project is niet het volgen van standaard stappen in een recept om te komen tot een gerecht, maar heel hard nadenken over onder andere het waarom en hoe van een project.

Het was hard werken en zweten, maar het resultaat mocht er zijn. Aan het einde van de dag lagen er mooie concepten voor projecten van diverse organisaties op tafel. Met de verkregen informatie is het schrijven van een projectplan en het invullen van een aanvraagformulier bij een fonds voor een financiële bijdrage eenvoudiger geworden.

Helaas was het aantal plekken voor deze workshop beperkt en hebben we een flink aantal mensen moeten teleurstellen. Goed nieuws: ons streven is deze workshop volgend jaar nog een keer aan te bieden.

Uitbreiding bureauteam met Saskia Evers

Per 1 november 2017 verwelkomen we Saskia Evers als extra projectadviseur bij ons op kantoor. Wij zijn blij dat zij ons team komt versterken. Saskia zal zich met name bezighouden met aanvragen voor de doelgroepen kinderen en jongeren én ouderen. Onze huidige projectadviseur Marjolijn Driessen krijgt daardoor meer tijd voor aanvragen en projecten voor het programma bestrijden van armoede bij kinderen in Rotterdam.

Bedenk leuke en gezellige acties voor de decembermaand

Voor veel mensen is decembermaand een gezellige feestmaand. Maar dat is niet voor iedereen in Rotterdam het geval. Een op de vier kinderen in Rotterdam leeft in armoede en een op de vier ouderen heeft niemand op om terug te vallen. Om voor deze doelgroepen in december de armoede en eenzaamheid te verzachten daarom een extra oproep om aanvragen voor (kleine) projecten in te dienen.

Bedenk leuke en gezellige acties en/of activiteiten voor onze doelgroep om de maand december toch bijzonder te laten worden. Dit kan van alles zijn, zoals het organiseren van een Sinterklaasfeest, een kerstdiner, een dansavond op kerstmuziek, een kerstknutselmiddag, een kerstontbijt, een oud en nieuw feest voor jong en oud, samen koken en samen eten, het verstrekken van kledingpakketten aan kinderen voor de winter en/of andere leuke ludieke acties. Je kunt van alles bedenken, als het maar in de maand december valt, in Rotterdam is en de armoede onder kinderen en eenzaamheid van ouderen verzacht.

U kunt uw aanvraag tot 13 november 2017 via
deze link indienen.

Kom eens langs op ons spreekuur

U bent van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur op donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur om uw project te bespreken. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u dat per mail kenbaar maken. Stuur uiterlijk de maandag voorafgaand aan het spreekuur, uiterlijk 12.00 uur, een mail naar info@sintlaurensfonds.nl. Vermeld de naam van uw organisatie, uw naam, uw vraag en eventueel aanvullende informatie. U ontvangt van ons een reactie met daarin een uitnodiging voor een gesprek. We kijken uit naar uw bezoek!

Recente projecten

Kijk op onze website voor de projecten waar wij recent een bijdrage aan hebben verstrekt. Mogelijk krijgt u hierdoor een idee of inspiratie voor een project.  
Copyright © 2017 Sint Laurensfonds