STICHTING THEESCHENKERIJ DE GOFFERT

NIEUWSBRIEF NR. 4

SEPTEMBER 2014

Beste vriend van de Stichting Theeschenkerij de Goffert,

Dit is alweer de vierde nieuwsbrief van de Theeschenkerij de Goffert. We hebben een aantal belangrijke vorderingen gemaakt, die we graag met je willen delen.

WIJKMANAGER GEMEENTE NIJMEGEN


Op 18 augustus spraken we met wijkmanager Marian Hooijman over de voortgang van de herbouw. Het was een leuk en goed gesprek! Op haar Facebookpagina kun je kennis met haar maken.
Facebookpagina van Marian

GESLAAGDE VRIENDENBORREL

Wat was het een geslaagde zonovergoten vriendenborrel! Op 17 mei kwamen honderd enthousiaste vrienden op de beoogde plek voor de Theeschenkerij. Maar ook financiers, adviseurs en nieuwsgierige buurtbewoners hadden de moeite genomen om naar het Goffertpark te komen. Dankzij de Meisjes van de hapjes’ genoten we van heerlijke hapjes en drankjes van de www.demeisjesvandehapjes.nl.

Tijdens de borrel vertelden we de vrienden over de laatste stand van zaken. In boekjes en op posters kon iedereen de laatste bouwtekeningen bekijken. Voor velen kwam de Theeschenkerij echt tot leven doordat ze ter plekke, in het zonnetje, de tekeningen van het gebouw konden bekijken. Ook hebben de vrienden ons veel ideeën en verdere energie gegeven om de herbouw te realiseren.

Speciale dank aan een aantal vrienden: Marloes, Eddy en Retty. Zij hebben ons geholpen met de opbouw van de tent en het klaar zetten van de spullen.

Hieronder een aantal foto’s van de Vriendenborrel.

ELEMENTENBEGROTING

Een belangrijke verdere stap die we de afgelopen maanden hebben kunnen zetten, is de realisatie van een elementenbegroting. Een elementenbegroting is de begroting van de kosten van elementen van een gebouw (bijvoorbeeld ramen, kozijnen, deuren, dak etc.) Talis heeft, op basis van ons voorlopige ontwerp, deze elementenbegroting voor de Theeschenkerij uitgevoerd; volledig pro deo! Wij zijn erg blij met deze bijdrage van Talis.

VRIENDEN EN DONATEURS

Inmiddels hebben de 250e vriend mogen verwelkomen. Hier zijn we erg blij mee. Het blijft immers een initiatief Voor-en-Door de buurt en de Nijmegenaren.

TOT SLOT

We hopen komend half jaar weer belangrijke stappen te kunnen maken. En houden jullie hiervan vanzelfsprekend graag op de hoogte. 

Met vriendelijke en enthousiaste groet, 

Het bestuur, Paul Bongers (voorzitter), Frank Toonen (vice voorzitter), Pim Ketelaar (penningmeester), en Bert Steenbergen (secretaris)

Secretariaat:  Hertstraat 17  −  6531 KL Nijmegen  −  Telefoon:  06 21 59 74 01
email: 
info@theeschenkerijdegoffert.nl  −  internet:  www.theeschenkerijdegoffert.nl
Handelsregister centraal gelderland:  56015437  −  Rabobank rekeningnr:  172426499


facebook.com/GoffertNijmegen     @GoffertNijmegen