STICHTING THEESCHENKERIJ DE GOFFERT

NIEUWSBRIEF NR. 2

AUGUSTUS 2013

Beste vriend(-in) van de Stichting Theeschenkerij de Goffert,

Dit is de tweede nieuwsbrief van Theeschenkerij de Goffert. In deze nieuwsbrief lees je meer over de laatste ontwikkelingen om de Theeschenkerij in het Goffertpark terug te krijgen. Ben je een nieuwe vriend? Leuk dat je je als vriend hebt aangemeld! Als bestuur vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk mensen uit de wijk én daarbuiten te betrekken bij ons initiatief. De Theeschenkerij is een initiatief ‘Voor de buurt en Door de buurt!'

VORDERINGEN BIJ DE GEMEENTE


De afgelopen maanden hebben we een aantal gesprekken gehad met de gemeente over de herbouw van de Theeschenkerij. De gesprekken gingen vooral over de mogelijke locatie van de Theeschenkerij in het Goffertpark. Belangrijke eis is de zichtbaarheid vanaf de hoofdweg, de Slotemaker de Bruïneweg, mede in verband met vandalismebestrijding. Voor de aanvoer van goederen is een goede bereikbaarheid belangrijk, en de zichtlijnen mogen niet worden geblokkeerd. Uiteindelijk is samen met de gemeente gekozen om voor de locatie de hoek Slotemaker de Bruïneweg en Steinweglaan (zie foto) de plannen verder uit te werken.

Beoogde locatie Theeschenkerij

We zijn erg tevreden met deze beoogde locatie! De locatie biedt een mooi uitzicht op het grote veld en is ook vanaf de weg goed zichtbaar. We overleggen inmiddels met het grondbedrijf van de gemeente over de mogelijke pacht van deze grond.

OUDE SFEER BEHOUDEN


Op 12 juni heeft het bestuur samen met architect Koos van Lith en de horecadeskundige een plan van eisen voor de Theeschenkerij opgesteld. Daarbij is officieel opdracht gegeven voor het maken van een voorontwerp (zie foto). Het voorontwerp is een schetsontwerp waarin zowel functie als ruimtelijke indeling van de te bouwen Theeschenkerij wordt meegenomen. Bij het voorontwerp wordt gekeken hoe de ‘sfeer’ van de oude Theeschenkerij intact kan worden gehouden. De volgende stap is dat dit ontwerp wordt voorgelegd aan de commissie Beeldkwaliteit van de gemeente.

FINANCIERING


In tijden van economische crisis is het geen sinecure om financiering te vinden voor een initiatief als dit. We hebben een nuttig gesprek gehad met subsidie adviesbureau Hezelburcht over mogelijke financiering vanuit Europa, provincie of gemeente. Helaas zijn die mogelijkheden op dit moment beperkt. Maar we oriënteren ons ook op andere mogelijke fondsen. Op dit moment hebben we drie grote aanvragen ingediend. Het is even afwachten wat hier uitkomt.

Dankzij een ruime donatie van AB InBev en Jac Bongers dranken en tientallen particuliere donateurs kunnen we op dit moment nog vooruit. Daarnaast sponsort Blokland, Duin & Vrieswijk, administrateurs en belastingadviseurs, de online boekhouding van de Theeschenkerij de Goffert. Al deze steun is onmisbaar. Dank daarvoor! De volgende stap is om via het bedrijfsleven en crowdfunding financiering te krijgen. De Belastingdienst heeft de Stichting de Theeschenkerij als ANBI aangemerkt. Dat is gunstig, want nu kunnen donateurs hun giften aftrekken van de belasting.

EXPLOITATIE


Als Stichting willen we een financieel toekomstbestendig exploitatie van de Theeschenkerij. We hebben inmiddels gesprekken gehad met een aantal potentiele exploitanten. Uiteindelijk zullen we met één van hen verder gaan. Stap 1 voor deze kandidaat is een ondernemersplan opstellen.

PUBLICITEIT


We zeiden het al: we vinden het belangrijk dat het initiatief van de Theeschenkerij in de wijk breed gedragen wordt: ‘Voor de wijk en Door de Wijk’. Daarom praten we buurtbewoners ook graag persoonlijk bij. Voor de kerst stonden we met een informatiestand bij de Blauwe Druif: onder het genot van een warm glaasje Glühwein vertelden we mensen over ons initiatief. Op 26 mei, de dag van het park spraken we met bezoekers van Kinderboerderij de Goffert over de plannen.

Tijdens een bijeenkomst van de wijkraad hielden we een presentatie over het initiatief. We zijn blij met de positieve reactie hierop. De wijkraad heeft ons een aantal tips en adviezen meegegeven. Die nemen we graag mee in het herbouwplan!

Daarnaast proberen we iedereen zoveel op de hoogte te houden van de ontwikkelingen door onze website continu van nieuwe informatie te voorzien (onder het kopje ‘Logboek’). Ook via Twitter en Facebook doen we regelmatig verslag van de laatste ontwikkelingen.

VRIENDEN


Op 24 mei verwelkomde we onze 200e vriend, Mireille Nefkens (zie foto).Het bestuur heeft haar met een bloemetje verrast. Voor de 400e vriend heeft het bestuur al een passend cadeau in gedachten. We hopen hem of haar snel te kunnen verrassen. Dus zeg het voort!

Met vriendelijke en enthousiaste groet,

Het bestuur, Paul Bongers (voorzitter), Frank Toonen (vice voorzitter), Pim Ketelaar (penningmeester) en Bert Steenbergen (secretaris)
Secretariaat:  Hertstraat 17  −  6531 KL Nijmegen  −  Telefoon:  06 21 59 74 01
email: 
info@theeschenkerijdegoffert.nl  −  internet:  www.theeschenkerijdegoffert.nl
Handelsregister centraal gelderland:  56015437  −  Rabobank rekeningnr:  172426499


facebook.com/GoffertNijmegen     @GoffertNijmegen