STICHTING THEESCHENKERIJ DE GOFFERT

NIEUWSBRIEF NR. 1

JANUARI 2013

Beste vriend(-in) van de Stichting Theeschenkerij de Goffert,

Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van Theeschenkerij de Goffert. Hiermee willen we je  op de hoogte houden van de ontwikkelingen om de Theeschenkerij weer in het Goffertpark terug te krijgen. Allereerst onze dank dat je je als vriend hebt aangemeld. Als bestuur vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk mensen uit de wijk, maar ook daarbuiten, te binden aan ons initiatief. De Theeschenkerij moet een initiatief zijn ‘Voor én door de buurt!’ Daarmee bedoelen we dat het initiatief breed gedragen moet worden door de buurt, en dat we vrienden ook kunnen betrekken om ons te helpen met de realisering van dit plan.

DE STICHTING


Sinds 7 september zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en formeel een Stichting. In de Stichtingsakte is het doel van de Stichting op­genomen: ‘…het herbouwen van het architectonisch erfgoed Theeschenkerij de Goffert voor exploitatie van een horecavoorziening voor parkbezoekers en buurt­bewoners’. De Stichting is opgericht om de herbouw te realiseren.
De exploitatie wordt niet door de Stichting gedaan, maar door een exploitant die het pand van de Stichting zal gaan huren. Het is voor ons belangrijk dat de Theeschenkerij geheel in stijl van het origineel wordt. De toekomstige exploitant, zal daar ook aan moeten bijdragen.

ONZE ADVISEURS


Zoals valt te lezen op de website hebben we een zevental adviseurs die ons bijstaan in het maken van belangrijke keuzes. Op 7 september was er een eerste bijeenkomst voor de adviseurs waar zij kennis met elkaar maakten en iedereen toelichtte vanuit welk motief hij/zij betrokken is. Wat de adviseurs bindt is dat zij vinden dat het Goffertpark een passende horecagelegenheid verdient! Tijdens de bijeenkomst passeerde ook de Stichtingsakte.

VOOR DE WIJK EN DOOR DE WIJK


Voor de Theeschenkerij is breed draagvlak essentieel. Het is immers een gelegenheid ‘Voor en door de wijk ’. We werken ideeën verder uit om de wijk verder te informeren en betrekken. Zo hebben we bij de wijkraad al een presentatie gehouden over ons initiatief, waarin we hun vragen hebben beantwoord en omgekeerd ook nuttige tips van de wijkraad hebben gekregen. Verder zullen we acties in de wijk ondernemen om het initiatief onder de aandacht te brengen. Heb je een idee of suggestie? We horen het graag!

DE FINANCIERING


Een initiatief als deze kost geld, veel geld. We zijn daarom ook hard op zoek naar financiers. We hebben hiervan nu een goed overzicht. Inmiddels hebben we al een subsidieverzoek ingediend en binnenkort zullen we meerdere  aan­vragen voor financiering indienen.

DE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ

  • De akte van de Stichting is gepasseerd
  • Op de website kunnen vrienden zich kosteloos aanmelden, waarbij ze 
ook de mogelijkheid hebben om donateur te worden
  • We hebben een presentatie bij de Wijkraad gehouden over onze plannen
  • De Gelderlander, de Hazannekamp en Omoep Gelderland hebben het 
initiatief onder de aandacht van het publiek gebracht
  • Adviseur Koos van Lith heeft een ‘artist impression’ en bouwtekeningen 
gemaakt op basis van het oorspronkelijke gebouw
  • Adviseur Lianne van Klaveren heeft een communicatieplan opgesteld
  • We hebben als bestuur een visiestuk opgesteld over de Theeschenkerij

MEER INFORMATIE?


Op onze website staan de nieuwe ontwikkelingen (onder het kopje ‘Logboek’).

Met vriendelijke en enthousiaste groet,Het bestuur; vlnr: Pim Ketelaar (penningmeester), Bert Steenbergen (secretaris), Paul Bongers (voorzitter) en Frank Toonen (vice voorzitter)
‘Artist impression’ van de Theeschenkerij (met dank aan Koos van Lith architecten)

AANTAL VRIENDEN TOT NU TOE: 150


GEMEENTE EN WETHOUDERS


Wethouders Van de Meer en Kunst hebben enthousiast gereageerd op het initiatief van de Stichting Theeschenkerij, en de, gemeenteambtenaren werken mee. De Gemeente is enthousiast over ons initiatief en wij zijn met ze in gesprek over de aan te vragen vergunningen en leges. Er valt hierbij te denken aan omgevingsvergunning, horecavergunning, bestemmingswijziging etc.
Secretariaat:  Hertstraat 17  −  6531 KL Nijmegen  −  Telefoon:  06 21 59 74 01
email: 
info@theeschenkerijdegoffert.nl  −  internet:  www.theeschenkerijdegoffert.nl
Handelsregister centraal gelderland:  56015437  −  Rabobank rekeningnr:  172426499


facebook.com/GoffertNijmegen     @GoffertNijmegen