Copy
Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 

Eesti Noorsootöö Keskus otsib Noortepäev 2015 korraldajat

12. augustil 2015 toimub taaskord rahvusvaheline noortepäev, mida tähistatakse alates 1999. aastast üle kogu maailma. Noortepäev on ka Eestis pikaajalise traditsiooniga üleriigiline sündmus, mille raames on korraldatud noortele erinevaid tegevusi ja seeläbi tutvustatud noortevaldkonda ning selle mitmekesisust. Eesti Noorsootöö Keskus otsib seekordse noortepäeva korraldamiseks huvitavate ideedega elluviijat, kes teeks selle päeva noortele, kuid ka laiemale üldsusele, meeleolukaks ja meeldejäävaks! Loe täpsemalt SIIT.

28. aprillini saab esitada noortemalevate projektitaotlusi

Eesti Noorsootöö Keskus esitab iga-aastaselt koondprojektitaotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile Hasartmängumaksu Nõukogule, et taotleda riigieelarvelist toetust noortemalevate tegevuste toetamiseks ning arendamiseks. Sel aastal eraldati Hasartmängumaksu Nõukogu poolt 140 000 eurot, et toetada riiklikult noortemalevate korraldamist. Koondprojekti "Noortemalevad 2015" taotlusvoor on avatud 28. aprillini 2015. Täpsema informatsiooni leiab SIIT.


Riik toetab enam kui 28 000 noore osalemist suvistes laagrites

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab igal aastal Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel rahalisi vahendeid laste ning noorte arendava puhkuse toetamiseks projekt- ja noortelaagrites üle kogu Eesti. Sel aastal toetatakse laagrite tegevust ning laagrijuhtide ja –kasvatajate pädevuste suurendamist 912 650 euroga, et kaasata laagritegevustesse võimalikult palju noori, sealhulgas vähemate võimalustega noori lasterikastest või toimetulekuraskustega peredest, asenduskodudest või kel on erivajadus. 2015. aastal saavad riikliku toetuse 84 laagrikorraldajat.

"Noored on väga heterogeenne sihtrühm, mistõttu on ka laagrid erineva suunitlusega – see tagab võimaluse valida kõige enam huvi pakkuv laagriteema ning –programm,“ selgitas Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektor Kaur Kötsi. „Valida on näiteks spordi, tantsu, muusika, seikluskasvatuse, teatri, keskkonnahariduse, keeleõppe jpt teemaliste laagrite vahel. Soovitame lastevanematel end juba praegu erinevate laagrite vahetuste ja sisuga kurssi viia,“ lisas ta. Lisainfo laagrite kohta üldisemalt: http://www.entk.ee/laagrid. Noortelaagrite nimekirjad: http://www.entk.ee/noortelaagrideestis. Loe rohkem siit.


Uus noorteprogramm otsib nime!

SA Archimedes käivitas märtsis uue noorteprogrammi, mis toetab Eesti elavate erineva emakeelega 11-16-aastaste noorte koostööprojekte. Et uus programm saaks endale sobiva ja meeldejääva nime, saavad kõik kuni 24. aprillini ettepanekuid esitada. Paku välja oma nimevariant välja Euroopa Noored Facebookis või veebilehel euroopa.noored.ee. Parima nime esitajat premeerib SA Archimedes iPod nanoga. Konkursi kohta saab pikemalt lugeda SIIT.Kingituse "Igal lapsel oma pill" 2015. aasta taotlusvoor on avatud

Eesti Vabariik 100 raames saavad muusika- ja huviõppeasutused 23. märtsist kuni 23. aprillini taotleda raha muusikainstrumentide ostmiseks. Kingituse sihtgrupp on muusikaõpet pakkuvad asutused, nii traditsioonilised muusikakoolid ja noorteorkestrid kui ka näiteks noortekeskustes, kultuurimajades ja üldhariduskoolides tegutsevad muusikaringid. Seejuures ei ole oluline, millist muusikastiili harrastatakse. Kingituse "Igal lapsel oma pill" eesmärk on koostöös erasektoriga uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. Taotlemine toimub elektrooniliselt SIIN. Rohkem informatsioon leiab SIIT.


Euroopa Noortenädal toob kireva Euroopa Sinu kodukohta

Euroopas tähistatakse 4. maist kuni 10. maini juba seitsmendat korda Euroopa Noortenädalat. Seekordse noortenädala eesmärk on edendada  noorte aktiivset osalust  töö- ja ühiskonnaelus ja tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelistest võimalustest ning erinevatest kultuuridest. Eestis leiab noortenädala raames aset 57 sündmust üle Eesti, sh töötubade sari „EVS in Motion“, noorte Eurovisiooni kontsert Lihulas, Mudel Euroopa Parlamendi (MEP) simulatsioon Viljandis, rahvuskultuuride õhtu ja Svjata Vatra solisti kontsert Paides, kino ja noortepäev Hiiumaal ja palju muud. Euroopa Noortenädala täisprogrammi leiad youthweek.eu ning Eesti üritused ka euroopa.noored.ee leheküljelt.

 

Euroopa Noored Eesti büroost sai Noorteagentuur

Seoses SA Archimedes struktuuriüksuste nimetuste ühtlustamisega kinnitas sihtasutuse nõukogu 2. aprillil Euroopa Noored Eesti büroo uueks nimeks SA Archimedes Noorteagentuur (lühidalt SANA).  Sisulisi muudatusi uus nimi Noorteagentuurile kaasa ei too. SA Archimedes Noorteagentuur tegeleb jätkuvalt noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Loe pikemalt siit.

 

Liitu pikaajalise arenguprogrammiga LEVEL UP!

Noorsootöötaja või noortejuht, kes Sa töötad noortega vanuses 13-27. Kui soovid arendada oma pädevusi noorte tunnustamisel ja nende õppimise toetamisel, kutsume Sind liituma arenguprogrammiga LEVEL UP!. Programmi eesmärk on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise juhendamisel kasutades Noortepassi lähenemist. Programm kestab maist 2015 kuni märtsini 2016 ning koosneb 12 koolituspäevast ja praktikast noortega. Loe juurde ja kandideeri kuni 3. maini siin.

 

Teisel Euroopa Noorsootöö Konverentsil seatakse sihte noorsootöö tulevikuks

27.-30. aprillil toimub Belgias teine Euroopa Noorsootöö Konverents, mis toob kokku 400 noortevaldkonna eksperti üle Euroopa, et vaadata otsa olulistele arengutele, mis on toimunud Euroopa noorsootöös ja noortepoliitikas viimase 5 aasta jooksul.

Konverentsi töötubade ja arutelude peamise tulemusena pannakse kokku deklaratsioon, et anda suuniseid Euroopa noorsootöö strateegia uuendamiseks ning toetada noorsootöö tunnustamist ja jätkusuutlikkust Euroopa tasandilMille üle konverentsil täpsemalt arutletakse, saad juurde lugeda siit.

Videokonkurss "Tegin pätti" ootab osalejaid!

Juba viiendat korda toimub Harjumaa alaealiste komisjoni videokonkurss "TegiNpätti", mille teemaks on seekord "Turvatunne". Videoklippe oodatakase noortelt vanuses 7-18 aastat. Võistustööde esitamise tähtaeg on 8.05.2015. Loe täpsemalt siit.

„Tagasi kooli“ ja Rajaleidja aitavad 9. klassi õpilastel üle Eesti leida oma rada

20. aprillil anti avalöök „Tagasi kooli“ ja Rajaleidja ühisele üleriigilisele külalisõpetamise aktsioonile „Rajaleidjad tagasi kooli“. Jõud ühendati selleks, et tõsta õpilaste teadlikkust karjääri- ja õppenõustamisteenustest. Kahe nädala jooksul annavad rajaleidjad külalistunde 9. klassi õpilastele enam kui 30 koolis. Tunde antakse teemadel, mis noori nende haridus- ja tööelus edasi aitavad, alates CV ja motivatsioonikirja koostamisest kuni õpirändamiseni.
Loe täpsemalt siit.
______________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN.
 

Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus asub koolitama riskikäitumisega noortega tegelevaid spetsialiste


20. aprillil alustas Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK) projekti "Murdepunkt" raames riskikäitumisega noortega tegelevate spetsialistide koolitamist, kes õpivad uusi suhtlemisoskusi, et töötada noorte ja nende vanematega. Erilist tähelepanu pööratakse koolitustel projektipartnerite kohalike võrgustike tõhustamisele ja aidatakse luua süsteemi, et riskikäitumisega noored jõuaksid noortekeskustes pakutavatesse sotsiaalsetesse programmidesse. Loe edasi SIIT. Kogu "Murdepunkti" projektist kohta saab rohkem informatsiooni SIIT.


25. mail toimub Tartus kaasava hariduse teemaline konverents


25. mail toimub Tartus kaasava hariduse teemaline konverents "Teada või katsetada: strateegiad, mis klassiruumis tegelikult töötavad". Konverentsi peaesineja on Uus-Meremaa haridusteadlane David Mitchell, kes on töötanud eri- ja kaasava hariduse konsultandina mitmetes riikides.
Konverentsile registreerida saab SIIN. Konverents toimub projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ raames, mida viib ellu Tartu Linnavalitsus koostöös koolidega ja linnaosaseltsidega.

______________________________________________________________________
 

TööpakkumisedNoortevaldkond meedias

Kuidas saaks ja võiks kohalik omavalitsus olla noortemeelne? (Delfi, 25.03.2015)
Algavad noorsootöö laborid (Valgamaalane, 04.04.2015)
"Jõulutunneli" toel saab huvitegevuseks abi üle 700 lapse (Õhtuleht, 07.04.2015)
Sergei Metlev: noor ei ole loll valija (Postimees, 12.04.2015)
Siret Kotka: valimisea langetamine on pseudoteema  (Postimees, 11.04.2015)
Yoko Alender: Eesti vajab noori, noored osalemist (Postimees, 11.04.2015)
Tunne Kelam: noored urnidele! (Postimees, 11.04.2015)
Noored on ressurss, keda tuleb toetada. (Õpetajate Leht, 17.04.2015)
Kohalikku noorsootööd rikastavad kogemused Türgist (Vooremaa, 18.04.2015)

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele” ootab kandidaate (Õpetajate Leht, 20.04.2015)

Tulekul sündmused

Õppevisiit „õppimine läbi spordi“ Soomes – kandideeri kuni 4. maini
Koolitus „Cherry on the Cake“ Sloveenias õpetab kaasama vähemate võimalustega noori noortevahetuste abil – kandideeri kuni 4. maini
"Teada või katsetada: strateegiad, mis klassiruumis tegelikult töötavad" Tartus 25. mail
Rahvusvahelised mobiilsusprojektid Lätis, Leedus, Itaalias, Austrias ja Slovakkias sügisel ja suvel
Alates 2015. aasta sügisest avaneb kõikidel noorsootööhuvilistel esmakordselt võimalus õppida noorsootöö korraldust magistritasemel ja seda Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminaris, mis tähistab sel aastal oma 80. tegutsemisaastat. Meie noortevaldkonna aprillikuu persoon on Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari direktor Silver Pramann, kes on enamus oma tööelust olnud seotud noorsootööga. „See, mis mind noorsootöös on hoidnud, on energia, mis noortes on,“ tunnistab ta. Silver peab nii noorte kui ka noortega töötavate spetsialistide puhul oluliseks järjepidevat enesearendamist ja õppimist. Loe intervjuud Silver Pramanniga siit.

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee