Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.
Noorte kaasamine noorsootöösse aitab ennetada riskikäitumist
Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm “Riskilapsed ja -noored” toetab strateegilisemat riskinoorte kaasamist noorsootöösse. Lõppenud taotlusvoorus “Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja –noori on paranenud” on otsustatud rahastada 488 462,49 euroga MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendust (EANK) ning 379 738,51 euroga SA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürood (SA Archimedes ENEB).
EANKi projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” keskendub toetavate teenuste rakendamisele noortekeskustes, et kaasata riskinoori aktiivsemalt noorsootöösse ja seeläbi arendada nende sotsiaalseid oskuseid. Kaheaastasesse projekti on kaasatud 86 noortekeskust üle Eesti, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Norra organisatsioon Ungdom & Fritid ning erinevad vabaühendused.
SA Archimedes ENEBi projekt “HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamine ja Arengu Programm” toetab riskinoorte süsteemset kaasamist huviharidusse ja –tegevusse. SA Archimedes ENEB projekti partneriteks on Pärnu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Urban Style, Evrópa unga fólksins Islandilt ja Riiklik autonoomne Jamali-Neenetsi Autonoomse Ringkonna asutus “Noorte Tööhõive Tehnoloogiate Keskus” Venemaalt.
Programmi viib ellu Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga. Programmi partner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus. Lisainfo SIIN
 

 
Austraalia noorsootöö spetsialistid tulevad Eestisse
Kuidas tehakse noorsootööd teises maailma nurgas? Eesti noorsootöötaja Martti Martinson on seadnud sihiks õppida tundma Austraalia noorsootöö põhimõtteid ning algatada kogemuste vahetamise Eesti ja Austraalia vahel. „Eriti on meil õppida Austraalia kogemusest noorsootöö suunamisel riskinoortele ning inimõiguste kontseptsioonil põhinevat noorsootööd. Austraallased aga tunnevad huvi koolides ja koolidega koostöös toimuva noorsootöö vastu, mis Austraalias väga levinud ei ole, aga mida Eestis tehakse hästi,“ kirjeldab Martti riikide eripärasid. Kogemuste vahetamise esimene samm on juba tehtud. Martti on kaamera ette püüdnud mitmed Austraalia noorsootöö gurud, et lahata noorsootöö erinevaid tahke nagu noorte osalus, noorsootöötajate haridus, ameti prestii┼ż jt. Sel suvel aga tulevad mitmed videopildis nähtud eksperdid Eestisse oma kogemusi jagama ja Eesti noorsootööga tutvust tegema. Vaata Martti videoid Telepurgist SIIN


Projektlaagrite toetuse taotlemise tähtaeg on 1. veebruar
Haridus- ja Teadusministeerium eraldas Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel 2014. aastaks projekt- ja püsilaagrite tegevuse ning noortelaagrite juhatajate ja kasvatajate pädevuse suurendamise toetamiseks 871 248 eurot. Lisainfo SIIN

Justiitsministeerium kutsub ennetama noorte kuritegevust
Kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, vabaühendused, riigiasutused ja maavalitsused saavad taotleda rahastust programmist “Riskilapsed ja –noored”, et ennetada laste ja noorte kuritegevust. Taotluse esitamise tähtaeg on 14. märts. Programmi viib ellu Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga. Programmi partner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus. Lisainfo SIIN

Tutvu Statistikaameti kogumikuga „Laste heaolu“
Lapse heaolu on tugeva ja terve ühiskonna alus. Lapse heaolu saab mõõta mitmeti. Traditsiooniliselt on seda tehtud objektiivsete kriteeriumite, näiteks tervisenäitajate, elamistingimuste, vaesuses elamise jms alusel. Neid näitajaid on käesolevas kogumikus kajastatud. Peale objektiivsete näitajate pööratakse laste heaolu hindamisel üha rohkem tähelepanu laste endi arvamusele ehk lapsekesksele subjektiivsele heaolule.  Kogumik koosneb viiest peatükist, mille autorid  võtavad vaatluse alla laste heaolu otseselt mõjutavad teemad: laste kasvukeskkonna, hariduse, tervise, turvalisuse ja laste toetamise võimalused. Loe edasi SIIN

V
alminud veebipõhine kogumik KOV-arenguprogrammidest
Kogumikust saab häid vihjeid, mida kohalikus omavalitsuses ette võtta noorte tööotsijate ning kooliraskustega noorte toetamiseks. Kogumik on suunatud kohalikele omavalitsustele, noorsootöötajatele, koolidele, sidusvaldkondade esindajatele ja kõigile headele inimestele, kes antud sihtgruppidega igapäevaselt tegelevad või seda tulevikus teha soovivad. Loe edasi SIIN
 

Loe, mida räägiti Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi "Riskilapsed- ja noored" kontaktseminaril
14. jaanuaril Eesti Rahvusraamatukogus toimunud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi “Riskilapsed ja -noored” kontaktseminaril jäi peamiselt kõlama mõte, et noorte riskikäitumise vähendamiseks ning nende aktiivsemaks kaasamiseks ühiskonnaellu, peame loomatoimivad tugisüsteemid lastele, vanematele ja spetsialistidele ning organisatsioonid ja asutused peavad omavahel süsteemsemalt koostööd tegema. Loe edasi SIIN Galerii leiate SIIT


 

Noortevaldkond meedias
 

Riik toetab riskikäitumise ennetust (Vooremaa, 12.01.2014)

Kuressaare noorte huvikeskusele kingiti auto (Saarte Hääl, 11.01.2014)

Märjamaa ja Kehtna valla ühisprojekt pakub tegevusi külanoortele (Delfi, 09.01.2014)

Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskus tähistas 10. sünnipäeva (Delfi, 03.01.2014)

Orissaares uus noortekeskus (Saarte Hääl, 21.12.2013)

Uus noortevaldkonna arengukava sai valitsuse heakskiidu (Postimees, 19.12.2013)

Uus noortevaldkonna arengukava keskendub suurtele väljakutsetele (ERR, 19.12.2013)

Airi-Alina Allaste: kas noored on süüdimatud? (Postimees, 18.12.2013)

Haridusministeeriumis tunnustati noorsootöötajaid (Õpetajate Leht, 18.12.2013)

Tartu noorsootöötajad pälvisid üle-eestilise tunnustuse (Tartu Postimees, 17.12.2013)

Tulekul sündmused

7.-8.03. Kutsehariduse suursündmus Noor Meister
Hele Riit-Vällik: Ei ole läbikukkumisi on vaid tagasiside.
Hele Riit-Vällikul täitub selle aasta kevadel kümnes aasta Tartus asuva Lille Maja direktori ametis. Ta lõpetas 1992.a.Tallinna Pedagoogikaülikooli, kehakultuuri teaduskonna kehalise kasvatuse eriala ja 2004.a. asus õppima Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli kultuurikorralduse magistriõpesse.  Hele peab oma suurimateks õpetajateks noori. „Minu kõige suuremad õpetajad on noored, kes esitavad väljakutseid ja annavad pidevalt uusi õppimisvõimalusi ja arenguvõimalusi. Näiteks peale ülikooli läksin tööle lastekodusse kehalise kasvatuse õpetajaks ja olin kuulmispuuetega lastele õpetajaks. Pidin õppima käigu pealt selgeks esmased viipekeele sõnad, sest muidu ei saanud tundi anda,“ rääkis Hele. Ta on töötanud koolis ja lasteaias kehalise kasvatuse õpetajana. Vahetult enne Lille Majja minekut töötas ta Tartu Laste turvakodus direktori kohusetäitjana ja aitas noori, kes ei saanud enam oma kodus elada.
Hele pälvis möödunud aasta lõpus Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustuse eduka koostööprogrammi „Innustavad teod kooliraskustes noortele“ algatamise eest. Loe edasi SIIT

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Liitu noortevaldkonna uudiskirjaga
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: jaanika.palm@entk.ee