Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 
ENTK otsib Noortepäev 2016 ja Noorsootöö nädal 2016 korraldajat
 
Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) viib läbi konkursi „Noortepäev 2016“ ja „Noorsootöö nädal 2016“ projektide korraldaja leidmiseks.

Mõlemal projektil peab olema kindel fookuspunkt, noortevaldkonnaga seotud üldisem teema, mis on ühiskonnas aktuaalne ja noortele/noorsootöö tegijatele oluline ning huvitav. Projektid võivad olla ka osa juba toimuvast sündmusest või sündmuste sarjast. Eelistatud on projektid, mis toetavad noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärkide saavutamist.

Projektide formaat on avatud. Mõlemad projektid võivad sisaldada ühte peasündmust (näiteks suurlaager, suvekool, vabaõhu üritus jms) ja/või mitmeid erinevaid tegevusi (noortele suunatud tegevused, noorsootöötajatele suunatud tegevused, koostööpartnerite võrgustiku koordineerimine, teavitustegevused avalikkusele jms).
Loe konkursist lähemalt siit.
Avatud noortekeskused saavad taotleda vahendeid noorsootöö arendamiseks

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustele, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust. Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

Taotlus tuleb vormistada eesti keeles ENTK kodulehel oleval elektroonsel taotlusvormil, digitaalselt allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt ning esitada hiljemalt 01. veebruar 2016. a kell 23:59. Tutvu taotlusvormidega siin.

Laagrite korraldajad saavad taotleda toetust

Avatud on taotlusvoorud  koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2016“ projektlaagrite ning koolituskorraldajate toetuste taotlemiseks. Projekti rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatavatest vahenditest. Taotluste esitamise tähtaeg on 1.veebruar 2016.

Lisainformatsioon on leitav järgmistelt lehekülgedelt:
Projektlaagrid: https://www.entk.ee/noortelaagrikorraldajale
Koolituskorraldajad: https://www.entk.ee/koolitused


Koolitus: Step-in EVS ehk kuidas kaasata oma organisatsiooni välisvabatahtlik?
 
Kui oled mõelnud kaasata enda organisatsiooni töösse välisvabatahtliku, aga ei tea täpselt, kuidas see käib, siis on hea võimalus teadmisi hankida  11. veebruaril toimuval koolitusel "Step in EVS ehk kuidas kaasata oma organisatsiooni välisvabatahtlik".  Koolitusel käsitletakse, mida Euroopa vabatahtlik teenistus teie organisatsioonile pakkuda võib; arutatakse läbi EVT projekti tegemise praktilisi külgi ja osapoolte rolle ning leitakse vastus küsimusele, kas  EVT sobib teie organisatsioonile. Koolitusele saab registreeruda kuni 31. jaanuarini. Koolitus toimub Tartus. Loe lisainfot siit.
 

Tule õpi, kuidas kasutada simulatsiooni-meetodit noorsootöös
 
Koolituse eesmärgiks on pakkuda noortevaldkonnas tegutsejatele inspiratsiooni ja vajalikke oskusi, et kasutada oma igapäevatöös sagedamini simulatsioonidel põhinevat metoodikat selleks, et noortel tekiks huvi ning areneks harjumus võtta osa ühiskondlikest protsessidest. Koolituse raames käsitletakse teemasid nagu: argumentatsioon; meetodid noorte kaasamiseks; simulatsiooni olulised osad ja oskus simulatsiooni eesmärgipäraselt ise koostada ja läbi viia ja tulemuslik arutelude juhtumine noortega.
 
Koolitus toimub 11. -12. veebruaril ja 4. märtsil Tallinnas. Registreerumine kestab kuni 3. veebruarini. Loe lisainfot siit.
 
Pane oma idee proovile noortekohtumiste projektikoolitusel Idee45

Kutsume kõiki huvilisi osa võtma ideelaborist, kus noortejuhid üheskoos noortega arendavad või mõtlevad välja Eestis elavate erineva emakeelega noorte koostööprojekte ehk noortekohtumisi. Koolitusega soovime: 1) anda osalejatele põhiteadmised projektiloogikast; 2) arendada ja toetada noorte kujunemisjärgus ideid; 3) toetada projektipartnerite leidmist ja koostööd.

 Koolitusele ootame 11-16-aastaseid noori (2-4) koos täisealise grupijuhiga. Koolitus toimub 05.02.16 - 07.02.16 Tallinnas. Registreeruda (kuni 1. veebruarini) ning lisainfoga tutvuda saab siin.
 
EuroPeers koolitus noortele: kuidas tutvustada noortele rahvusvahelisi võimalusi?
 
Koolituse sihtgrupiks on vähemalt 18-aastased Erasmus+ noorteprogrammi kogemusega noored, kes soovivad oma kogemust jagada teistelegi. Koolitusel saab teada, mis tähendab „EuroPeers“ võrgustik; õpitakse paremini tundma noorte rahvusvahelisi võimalusi ja analüüsima rahvusvahelise kogemuse väärtust; õpitakse tundma ja katsetad erinevaid viise ja meetodeid, kuidas viia läbi infoüritusi ja motiveerida noori Euroopa programmidest osa võtma; omandatakse projektijuhtimise oskusi. 

Koolitus toimub 30. märtsil – 3.aprillil Viinis. kandideerimise tähtaeg on 31. jaanuar. Koolitusel osalemiseks tuleb tasuda osalustasu 35 eurot. Kandideerimine ja lisainfo SALTO kodulehelt.

Hüppa strateegilisse koostöösse!

Pakutakse koolitust kogenud noortevaldkonna organisatsioonidele, kes soovivad arendada pikemaajalisi innovaatilisi strateegilise koostöö projekte.
 Koolitusel käigus on võimalik:

  • Avastada strateegilise koostöö projekti võimalusi, õppida tundma kvaliteedikriteeriume ning tutvuda juba toimunud projektidega.
  • Saada teada, kuidas luua ja säilitada jätkusuutlikku ja võrdset partnerlust organisatsioonide vahel, struktureerida projekti tegevusi, koostada eelarvet ja planeerida väljundeid
  • Õppida tundma võimalikke projekti juhtimist toetavaid meetodeid.
  • Kohtuda teiste noortevaldkonna professionaalidega, et luua võimalikke koostöösuhteid.

Koolitus toimub 18.-23. aprillil Saksamaal, Bonnis. Kandideerimise tähtaeg: 24. jaanuar 2016. Osalemiseks tuleb tasuda ka osalustasu 51 eurot. Lisainfo koolituse ja kandideerimise kohta leiad siit.

Osale noorsootöös toimuvat õppimist toetava Level Up! lõpukonverentsil
 
Pakume võimalust osaleda pilootprogrammi "Level Up!" lõpukonverentsil, kus arutletakse, milline on noorsootöö tegevustest saadav õpikogemus, analüüsitakse seda ning tuuakse esile noorsootöö projektide hariduslik potentsiaal. Lisaks käsitletakse Noortepassi temaatikat. Konverents toimub 10.-11.märtsil Jurmalas. Kandideerida saab  kuni 4.veebruarini. Loe lisainfot siit.

_____________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.


Programm „Murdepunkt“ on näidanud esimesi edulugusid alaealiste mõjutusvahendina

Noortekeskuste ühenduse (Eesti ANK) juhtimisel loodud alaealiste õigusrikkumiste ennetusele suunatud sotsiaalne programm „Murdepunkt“ on toonud esimesi õnnestumisi 20 piirkonnas üle Eesti.

Programm „Murdepunkt“ on loodud abivahendiks noortevaldkonna spetsialistidele, et toetada 13-17-aastaste riskikäitumisega noorte, sh õigusrikkujate sotsiaalseid oskusi ja kohast enesehinnangut. Programm on ehitatud üles grupikohtumistele, kus õpitakse mänguliselt suhtlemisoskusi ning saadakse rohkem teada oma tugevustest. Programm kulmineerub seiklusliku väljasõidu ja noorte hea algatuse läbiviimisega.

Septembrist tänaseni testisid mõjutusvahendit 20 tandemit üle Eesti.
Programm viidi läbi 12 maakonnas ja selles osalesid 200 noort. Tandemid koosnesid noortevaldkonna spetsialistidest, kes said eelnevalt põhjaliku väljaõppe programmi rakendamiseks. Märtsi alguseks valmib programmi mõju uuring. Loe edasi siit.
 

Island, riik, kus kasvavad kõige õnnelikumad noored

Eesti ANK delegatsioon (8 esindajat) külastas kahepoolsete suhete arendamise fondi raames 16.-20. novembril 2015 Islandi noorteklubide ja noortekeskuste katusühendust Samfes. Samfes tähistab detsembris oma 30. sünnipäeva. Samfese poolt oli kokku pandud programm, mis andis hea läbilõike Islandi noorsootööst. Loe õppekülastusest lähemalt siit.
__________________________________________________________________

Tööpakkumised


Rakvere Linnavalitsus otsib Rakvere Kultuurikeskusese direktorit (Kandideerimise tähtaeg 12. veebruar 2016)


Noortevaldkond meedias

Mida teha, kui laps kipub halvale teele? (Valgamaalane, 17.12.2015)
Rakvere noored vallutasid naaberriigi skate-parke (Virumaa Teataja, 19.12.2015)
Eile selgus Tartumaa Aasta Noor 2015 (Tartu Postimees, 21.12.2015)
Sihikindlus tõi neidudele tunnustuse (Valgamaalane, 22.12.2015)
Aasta noortevolikogus (Viimsi Teataja, 28.12.2015)
Joel Juht: ümbritsege end positiivsete inimestega! (Pealinn, 28.12.2015)
Hoolivad kogukonnad: Rõuge, Haanja ja Varstu (Võrumaa Teataja, 29.12.2015)
Kiisa vabaaja-keskus lõpuks avatud (Harju Elu, 31.12.2015)
Selgusid Harju parimad noorsootöötajad (Harju Elu, 31.12.2015)
Leisis hakatakse mobiiliäppe valmistama (Saarte Hääl, 31.12.2015)
Lastega matkamas ehk milleks seda jama vaja on? (Delfi, 04.01.2016)
Lõunatunnil loovustuppa (Õpetajate Leht, 05.01.2016)
Konkursile oodatakse võõrahirmu vähendavaid õppematerjale (Õpetajate Leht, 05.01.2016)
Tunnustatud noorsootöötaja Joel Juht: teeme rasket tööd, et tuua laste nägudele naeru (Postimees, 05.01.2016)
Teili Piiskoppel: „Noored teavad õigusi kohustustest paremini.”(Sõnumitooja, 06.01.2016)
Tulekul öö täis noori ja arvutimänge (Valgamaalane, 06.01.2016)
Valga noorte metsamäng jõuab massidesse (Valgamaalane, 07.01.2016)
Toasistujad võiksid kokku saada noorte tugilas (Hiiu Leht, 08.01.2016)
Lapsed õpivad laagris paremini keskenduma (Tartu Postimees, 08.01.2016)
Teraapiakoer hõlbustab lugemist (Harju Elu, 08.01.2016)
Viljandi muusikakooli ehitus kinnitati allkirjadega (Sakala, 08.01.2016)
Sillamäe noored kogusid heategevuskontserdiga Lastefondile ligi 1000 euro (Postimees, 08.01.2016)
Maavalla noortetöö püsib hapra neiu õlul (Järva Teataja, 09.01.2016)
Laagriliste raketid lendasid sama kõrgel kui NATO hävitajad (Virumaa Teataja, 09.01.2016)
Vinni roboring valmistub karika kaitsmiseks (Virumaa Teataja, 09.01.2016)
Esimese töö leidmine võib olla keeruline (Postimees, 09.01.2016)
Noortele on tähtis koostöö (Vooremaa, 09.01.2016)
Noortekeskus pakub võimalusi (Elva Postimpoiss, 09.01.2016)
Noored murdsid pead põletavate probleemide kallal (Tartu Postimees, 11.01.2016)
Robotid võtsid mängulaual mõõtu (Tartu Postimees, 11.01.2016)
Rainer Vakra: Nõmme noortemaja hooned tuleb renoveerida ja seal huviala tegevust jätkata (Delfi, 12.01.2016)
«Salliv kool» tõstatab üles koolikiusamise probleemi (Postimees, 12.01.2016)
Männimäel müraga häirinud tehnikaring kolib linnale lähemale (Sakala, 13.01.2016)
Õnne Pillak: Linn peab kuulama Nõmme Noortemaja inimeste soove, mitte peale sundima oma tahtmist (Postimees, 13.01.2016)
Lapsed panid end proovile nii matkal kui males (Valgamaalane, 13.01.2016)
Nutitervis sõltub igaühe enda valikust (Järva Teataja, 14.01.2016)
Nõmme linnaosa vanem asus Nõmme noortemaja toetama: nõmmelased tunnevad, et senised hooned annavadki huviharidusele hinge (Delfi, 14.01.2016)
2016. aasta olulisemad haridussündmused (Õpetajate Leht, 15.01.2016)
Õpilasakadeemia kursused avardavad silmaringi (Linnaleht Tartu-Pärnu, 15.01.2016)
Noortekeskus sai mehist täiendust (Järva Teataja, 15.01.2016)
Jõgevamaa kultuuripärliks valiti Põltsamaa muusikakooli õpetaja Hiie Taks (Tartu Postimees, 16.01.2016)
Noorsootöö muutustetuules (Vooremaa, 16.01.2015)
Huvikeskus jätkab sügisest avatud noortekeskusena (Saare Hääl, 19.01.2016)
Töötukassa keskendub noortele ja vähenenud töövõimega inimestele (Järva Teataja, 19.01.2016)

Tulekul sündmused

27. jaanuar - Noortevaldkonna tunnustussündmus 2015, Tallinn, Kultuurikatel
5.-7.veebruar - projektikoolitus Idee45, Tallinn
11. veebruar - Step-in EVS, Tartu
11.-12. veeburar ja 4. märts - Simulatsiooni meetod noorsootöös, Tallinn
10.-11. märts - Level Up! konverents, Läti, Jurmala
30. märts - 3. aprill - EuroPeers koolitus noortele, Viin
18.-23. aprill - Strateegilise koostöö koolitus, Saksamaa, Bonn
Viisime läbi väikese intervjuu Eesti Noorsootöö Keskuse kollektiiviga värskelt liitunud, ent valdkonnas juba pikemat aega tegutsenud noorsootöö spetsialist Einike Mölderiga. Ta on paljudele kolleegidele juba teada ja tuntud oma suurepäraste valdkonnateadmiste, kogemuste ning julge pealehakkamise poolest. Einike saab hästi hakkama kõigega, mis ette võtab. Lisaks hindavad teda väga kõrgelt ka noored. Loe intervjuud Einikesega siit.
 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee